Bron: www.bndestem.nl

 

Café ’t Hart van Breda moet tegen de vlakte

 

 

Van het historische pand aan de Grote Markt in Breda waarin café ‘t Hart van Breda was gevestigd,

is na de brand van zondagnacht niet veel meer over.

 

Uitbaatster Nanda Koomans is echter vastbesloten de deuren over een tijdje

gewoon weer te openen.

 

‘t Hart is niet meer, maar het komt terug. Dat is zeker.’

 

 

 

BREDA - Het pand aan de Bredase Grote Markt waarin café ‘t Hart van Breda is gevestigd,

is door de brand van zondagnacht zo zwaar beschadigd

dat het volledig moet worden gesloopt.

 

 

Om instorting van de gevel van het pand en de zijmuren van de naastgelegen gebouwen te voorkomen, worden die nu verstevigd. Volgens Romain Verpalen van De Pree Holding, de eigenaar van het pand, is de toestand van de gevel ‘vrij kritisch.’ “We maken ons daar zorgen over, want de veiligheid is onze eerste prioriteit. Maar we hebben vertrouwen in de kundigheid van de constructeurs.” De zeer grote brand ontstond even na enen in de nacht van zondag op maandag, vermoedelijk doordat de vlam in een frituurpan sloeg in een van de twee appartementen boven het café. Niemand raakte gewond. Wel kwam de hond van de bewoner van het appartement waar de brand begon om het leven. Over de hoogte van de schade wil Verpalen nog niets zeggen, maar volgens Laurens Meyer, de eigenaar van het café, kan de schade oplopen tot vier miljoen euro. “Het vuur heeft alleen boven het café gewoed, maar de water- en rookschade zijn beneden zo groot dat er niets te redden valt.”

 

Burgemeester Peter van der Velden, die tijdens de brand aanwezig was op de Grote Markt, gaf gisteren aan groot respect te hebben voor het werk van de brandweer. “Dankzij hun professionele optreden is de brand beperkt gebleven tot dit ene pand. Deze historische gebouwen zijn zo sterk met elkaar verweven dat het ook heel anders had kunnen aflopen.” Hij hoopt dat ‘de zichtbare wond’ snel is verdwenen. Uitbaatster Nanda Koomans is flink aangeslagen door de vernietiging van haar café. “Het voelt alsof je een kind verliest. Het is verschrikkelijk om iets waar je keihard voor hebt geknokt in vlammen op te zien gaan.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Brand verwoestte ook potentieel monument

 

 

BREDA - De brand die ‘t Hart van Breda in de as legde, heeft tevens een potentieel monument verwoest. De gemeente stond op het punt Grote Markt 4-6 op haar monumentenlijst te plaatsen.

 

In september, bevestigde gemeentelijk monumentenman Marc Berends gisteren, zou daartoe de ambtelijke procedure starten die binnen twee maanden tot een raadsvoorstel moest leiden. Dat zou zeker aangenomen worden. Want het in aanleg 17e-eeuwse pand - waarvan de tot gisternacht gaaf gebleven en rijkelijk gedetailleerde bovenverdieping de specifieke kenmerken van de eclectische bouwstijl vertoonde - maakte deel uit van de historische bebouwing van de oostelijke Grote Markt. Bovendien verwees het duidelijk naar de sociale stadsgeschiedenis. Tot 1982 maakte het dubbelpand immers deel uit van het horecacomplex De Beurs-Modern, dat tot in de Veemarktstraat en St.-Janstraat doorliep. Precies een eeuw eerder, in 1882, waren de afzonderlijke panden De Laurierboom (Grote Markt 4) en Den Ossekop (nr. 6) samen achter een nieuwe voorgevel geplaatst, hoewel het aanvankelijk zelfstandige woningen bleven. Dat veranderde in 1920, toen de Groote Sociëteit “Beurs van Breda” - die sinds 1895 in de Veemarktstraat 2a zat - Grote Markt 6 plus St.-Janstraat 3 aan haar behuizing toevoegde. Markt 4 ging café De Beurs heten en werd al snel met nr. 6 achter een nieuwe cafépui samengevoegd. In 1938 kwam het geheel in handen van de brouwerij, die de eerste verdieping tot een alombekende biljartzaal inrichtte. In ‘82 werd het complex in drieën gesplitst en ingrijpend verbouwd. ‘t Hart van Breda opende in 1984.

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

‘t Zuid was allergrootste drama

 

 

BREDA - Talrijke malen heeft de rode haan zijn akelige kreet van victorie op de Grote Markt gekraaid. De Grote Markt dankt er zelfs zijn bestaan aan. De Grote Stadsbrand van 23 juli 1534 maakte de aanleg van Bredaas centrale plein mogelijk. Hoewel de huizen er sindsdien nog uitsluitend uit steen zijn opgetrokken, is het stadshart met zijn smalle straten vol oude gebouwen altijd een gebied met verhoogd risico gebleven, de Grote Markt voorop. Als we ons beperken tot de grootste branden die daar de afgelopen 35 jaar woedden, dan komen we vlot aan een dozijn deels of compleet verwoeste panden, bijna alle met een horecabestemming: restaurant Kota Radja (februari 1975), driemaal café The Paddock (november ‘81, februari ‘88 en april ‘92), het belendende café Le Pierrot (april ‘92), restaurant Gauchos (oktober ‘90), restaurant Alfonso's (juli ‘92), café Sam Sam (mei ‘97), café De Drie Gezusters (mei 2003), kapsalon Rija en café Vulling (november 2006; ook 45 gasten van hotel De Klok moesten worden geëvacueerd).

 

Nog niet vermeld is de zware binnenbrand in ‘t Hart van Breda in 2005. Die heeft in elk geval één gunstig resultaat gehad: de meteen erna aangebrachte brandscheidingen hebben er gisternacht waarschijnlijk toe bijgedragen dat de brand niet oversloeg naar de belendende panden in dit labyrintische bouwblok tussen de Grote Markt, Veemarktstraat en St.-Janstraat. Het allergrootste drama speelde zich 42 jaar geleden af. In de vroege ochtend van woensdag 24 mei 1967 brandde op Grote Markt 17 café-restaurant ‘t Zuid volledig af. Bij de ramp kwamen de 36-jarige directeur J.W. Heshusius en zijn 7-jarig dochtertje Anita om. De vader, die aanvankelijk met zijn vrouw en een ander dochtertje was ontkomen, trotseerde de vuurhel om ook zijn tweede kind te redden. Beiden lieten het leven. Elf uur duurde het blussen. Elf jaar zou het duren, voor de schutting rond de ruïne van ‘t Zuid verdween en ‘n appartementengebouw verrees.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

En weer woedt er brand in het hart van Breda

 

 

BREDA - Pas in het ochtendlicht is goed te zien hoe vernietigend de brand is geweest. De bovenste etages van café ‘t Hart van Breda, dat in 2005 ook werd getroffen door brand, zijn compleet verdwenen, de brokstukken steken door de ramen op de eerste verdieping. Af en toe stijgt er nog een kleine rookpluim op uit de verkoolde massa. De zware, zinken dakgoot lijkt achteloos over de pui van het pand te zijn gedrapeerd. Tegelijkertijd is de glazen pui van het café de brand opmerkelijk ongeschonden doorgekomen.

 

Tientallen mensen staan met open mond te kijken naar het resultaat van het vuur dat gisternacht zo meedogenloos toesloeg. Aan de andere kant van de dranghekken pompen brandweermannen de kelder onder het café leeg. Door de grote transformator die daarin staat, waren de duizenden liters bluswater in de afgelopen uren tot hoge temperatuur verwarmd. De stoom sloeg ervan af. Even verderop, tussen een groepje mannen in blauwe blazers, staat Nanda Koomans. De uitbaatster van het getroffen café staart samen met de verzekeringsagenten naar de ravage. Met fotocamera’s wordt alles gedocumenteerd. Geslapen heeft ze waarschijnlijk niet en toch doet ze in heldere bewoordingen haar verhaal. “Ik werd gebeld door de bediening van het café omdat ze rook uit het raam op de eerste etage zagen komen. Toen ik eenmaal vanuit Hank hier was aangekomen, sloegen de vlammen al naar buiten. Godzijdank zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar mijn medewerkers hebben de bewoner van het appartement waar de brand is ontstaan letterlijk naar buiten moeten trekken. Hij wilde per se terug naar binnen om zijn hond te redden. Die heeft het uiteindelijk niet overleefd.” Ze praat, net zoals zovelen vandaag, met bewondering over het werk dat de brandweer heeft geleverd. Want hoe fel het vuur gisternacht ook was, verder dan het ene pand kwamen de vlammen dankzij hen niet. Het naast ‘t Hart gelegen café Sam Sam, wat Koomans ook uitbaat, heeft zelfs de deuren gewoon geopend. Binnen is er nauwelijks iets van de brand te merken.

 

Toch is het verlies hard. “Ik ben net even stiekem binnen wezen kijken. Het regent er nog steeds. Alles is verwoest, echt vreselijk.” Het brengt ook herinneringen boven aan de novembernacht in 2006, toen café Vulling, dat ook van Koomans is, eveneens door brand zwaar beschadigd raakte. “Je verwacht niet dat je zoiets een tweede keer meemaakt.” En dan is er tussen alle ellende toch ook nog wat goed nieuws te melden. Geluksvogel Jasper Bronkhorst van Flinstering woonde boven café ‘t Hart. Tot dit weekend, toen hij zijn spullen pakte en verhuisde naar zijn nieuwe woning.

 

 

Foto’s:

 

http://www.bndestem.nl/fotoalbums/brandhartvanbreda/

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Woningbranden vaak door menselijk falen

 

 

BREDA – “Onjuist menselijk handelen” is de oorzaak van 61 procent van alle woningbranden. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Fysieke VeiligheidNibra. En in de helft van die gevallen (31 procent) is sprake van onachtzaamheid bij het koken: de vlam slaat in de pan of in de afzuigkap of iemand probeert een brandje in een frituurpan te blussen met water. In de andere dertig procent is de brand bijvoorbeeld ontstaan door omgevallen kaarsen, kinderen die met vuur spelen, verkeerd omgaan met apparatuur of in slaap vallen tijdens het roken.

 

Bij de 39 procent branden die niét zijn toe te schrijven aan onjuist menselijk handelen wordt bijna de helft (vijftien procent) veroorzaakt door falende apparatuur. Branden in wasmachines en -drogers, televisies of koelkasten komen ook regelmatig voor. Elf procent van de branden is ‘gebouwgerelateerd.’ Het gaat dan bijvoorbeeld om falende elektrische installaties of schoorsteenbranden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt bij hoeveel schade Nederland lijdt door branden. De schade door binnenbranden bedroeg in 2007: 778 miljoen euro. Dat is negentig procent van het totale brandschadebedrag. Dat bedrag viel 21 procent hoger uit dan in 2006. Bijna de helft van de schade kwam voor rekening van de sector industrie, landbouw of veeteelt. Dertien procent kwam voort uit branden in een woongebouw.

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

3 aanvullende artikelen:

 

(19 april 2009)

 

 

 

 

Gevel ‘t Hart kan worden gered

 

 

BREDA - De monumentale voorgevel van het door brand verwoeste café ‘t Hart van Breda, kan worden gered. De constructie is stevig genoeg, laat een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht weten. Het puin wordt nu bedachtzaam uit de ruïne gehaald om de druk op de voorgevel te verminderen. Vandaag wordt de gevel met steigers ondersteund. Als dit karwei is afgerond, zal de afzetting rond ‘t Hart van Breda worden verkleind tot vier meter voor de gevel.

 

Dit is goed nieuws voor de omliggende horeca, die hierdoor meer terrasruimte krijgt. De festiviteiten op Koninginnenacht en -dag gaan dan ook onverminderd door, vertelt Joost Dikmans van café Gold. De ondernemers op de zuidmarkt overwegen om voor het getroffen café een immens scherm te plaatsen waarop beelden kunnen worden geprojecteerd. “Zo proberen we van de nood een deugd te maken.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“Deur van Kees redt cafés binnenstad”

 

 

BREDA - De stad is aan een ramp ontsnapt, meent klusjesman Kees Kerremans. Als de brand twee jaar eerder was uitgebroken, dan waren er meer cafés in de as gelegd, beweert hij. Kerremans baseert zijn kennis op een klus die hij ruim een jaar geleden heeft uitgevoerd op de bovenverdieping van De Boulevard. Kerremans heeft toen eigenhandig een deur vervangen die uitkomt op het platte dak tussen De Boulevard en de verwoeste appartementen boven ‘t Hart van Breda. Het is aan de brandwerendheid van deze deur te danken dat het vuur zich niet kon verspreiden, menen Kees en de mede-eigenaar van Boulevard. Met de oude deur was het vuur onmiddellijk overgeslagen, zeggen beiden. “Karton met kieren, daar slaan de vlammen zo doorheen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Brandweer kijkt met tevredenheid terug

 

 

BREDA - Robbert Nijs is deze week bij de brandweer de officier van dienst. Bij hem ging dan ook de telefoon, toen zondagnacht de melding binnenkwam van een brand op de Grote Markt. “Toen ik hoorde dat de meldkamer de bewoner van het appartement opdroeg zijn huis direct te verlaten, wist ik dat het tijd was om in mijn kleren te schieten.” In de minuten na zijn aankomst laaide het vuur steeds hoger op en steeg daarmee ook het aantal wagens dat hij liet uitrukken. “Je begint met uit te zoeken of er nog mensen binnen zijn. Dat betekent aankloppen, deuren openmaken en informeren bij de mensen die op straat staan. Collega’s zijn het brandende pand nog binnen gegaan, maar moesten zich terugtrekken omdat de hitte te groot was en stukken van het plafond al naar beneden kwamen.”

 

Het was de brandweer heel snel duidelijk dat het onmogelijk was om het pand te redden. Nijs: “In zo’n geval moet je, om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen, razendsnel in een denkbeeldige kubus rond de brandhaard alle zwakke plekken in kaart brengen en bekijken hoe je die met het bluswater kunt bereiken. Je moet het vuur als het ware inpakken. Bij deze brand waren de zwakke plekken niet alleen de panden naast het café, maar ook die erachter, aan de kant van de St. Janstraat en de Veemarktstraat. En je moet er zelfs rekening mee houden dat de vlammen overspringen naar de overkant van de Grote Markt.” Ondertussen moet het vuur constant worden ‘gelezen,’ legt de kersverse brandweercommandant Marcel Verspeek uit. “Het vlamverloop, de rookontwikkeling, veranderingen in de temperatuur in de naastgelegen panden en de kleur van de rook: het zijn allemaal aanwijzingen voor de manier waarop de brand zich ontwikkelt.” De brandvertragende materialen die werden aangebracht na de vorige brand in 2005, gaven de brandweer enig respijt. “Waren die er niet geweest, dan was het zeer waarschijnlijk heel anders afgelopen,” stelt Verspeek. Naarmate de brand langer duurde, steeg ook de kans op instorting. Verspeek: “Niet alleen het vuur speelt daarbij een rol, ook het bluswater wordt op een gegeven moment een risicofactor. We spoten op het hoogtepunt vijfduizend liter water per minuut. Je kunt je het enorme gewicht daarvan op de vloeren wel voorstellen. Bovendien zet alles wat van hout is uit, waardoor wanden uit elkaar worden gedrukt.”

 

Uiteindelijk hield de gevel stand en konden de omliggende gebouwen, door het nauwlettend volgen van de brand, worden gespaard. “Achteraf gezien is deze brand heel goed afgelopen,” zegt Verspeek. De brand roept herinneringen op aan het inferno dat in mei 2003 de kroeg De Drie Gezusters in de as legde. Karel Peeters was toen degene die de leiding had over de bluswerkzaamheden. “Er zijn veel overeenkomsten. Bij de Drie Gezusters ging het ook om horeca in een historisch pand in het hart van de stad. Het verschil met nu was dat het op een koopavond gebeurde en het dus enorm druk was op de markt. Bovendien was het café vanwege de geluidsnormen zó goed geïsoleerd dat het veel langer duurde totdat het een uitslaande brand werd. Dat maakte het moeilijker om van buitenaf bij het vuur te komen. Bovendien raakte toen een collega even bedolven onder vallend puin. Dit keer zijn er gelukkig geen gewonden gevallen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zie ook:

 

 

28 april 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN