Moergestel in beeld Deel 1

 

 

spoordonk 109

 

Moergestel

(Foto: 28 september 2011)

 

 

Moergestel is een dorp in de Nederlandse gemeente Oisterwijk, provincie Noord-Brabant, met bijna 6000 inwoners.

De voormalige gemeente Moergestel werd op 1 januari 1997 bij herindeling samengevoegd met de gemeente Oisterwijk.

Het dorp ligt ten zuiden van het dorp Oisterwijk en ten noorden van de A58.

 

 

Streektaal:

 

In Moergestel wordt een dialect gesproken (“Gessels”) dat veel lijkt op Tilburgs.

Het voornaamste verschil is dat in Moergestel de klinkers nooit worden opgerekt, zoals in het Tilburgs.

Ofschoon een aantal Moergestelnaren betrokken is bij de Stichting Tilburgse Taol,

wordt het Moergestels in lokale publicaties meestal fonetisch en niet volgens de regels van de S.T.T. geschreven.

Overigens: volgens de regels van de S.T.T. zou de juiste schrijfwijze niet Gessel maar Gèèsel zijn.

 

 

Etymologie:

 

De naam Moergestel is een samenvoeging van moer of veen en gestel of hoge grond tussen twee rivieren.

 

 

Geschiedenis:

 

Het dorp Moergestel is voortgekomen uit vier herdgangen.

In de middeleeuwen behoorde Moergestel tot het Kwartier van Oisterwijk van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch.

 

De heerlijkheid Moergestel had haar zetel op Kasteel Nieuwenhof.

Vanaf de 14e eeuw zijn heren bekend.

Deze omvatten geslachten als Van Horne, Van der Leck, Vertaing en Schetz.

In 1761 kwam het kasteel aan koopman Marcellus Bles en in 1840 vestigden er zich de Zusters van Liefde van Tilburg

en werd het een klooster, het Sint-Stanislausgesticht.

 

De eerste vermelding van een kerk in Moergestel dateert van 1110.

Moergestel was toen al een zelfstandige parochie die aan Johannes de Doper was gewijd

en het patronaatsrecht berustte bij het Sint-Janskapittel te Luik.

In 1334 vond een overdracht van goederen plaats aan de Abdij van Tongerlo

welke abdij sindsdien ook het patronaatsrecht uitoefende.

De oudst bekende pastoor was Henricus van Oisterwijk die in 1414 afgevaardigd werd naar het Concilie van Konstanz.

De laatste pastoor die door deze abdij werd benoemd was Hiëronymus Pessers, die deze functie uitoefende van 1810-1838.

 

De kerk had een bewogen geschiedenis.

In 1388 werd ze verwoest door Gelderse troepen en in 1583 door Spaanse troepen.

Ook in 1609 brandde de kerk af, ze werd hersteld door de plaatselijke molenaar.

In 1648 kwam de kerk in handen van de Hervormden en vanaf 1690 werd het priesterkoor van de kerk als raadhuis gebruikt.

De katholieken kerkten in een schuurkerk, waarvan wordt vermeld dat deze bediend werd door een paap van Tongerlo.

In 1809 kregen de katholieken hun kerk echter terug en moest men een nieuwe ruimte voor het raadhuis zoeken.

De sterk verwaarloosde kerk werd enigszins hersteld en in 1880 werd de kerk gerestaureerd en uitgebreid door Carl Weber.

In 1932 werd deze kerk echter, op de toren na, gesloopt en werd een nieuwe kerk gebouwd door Hendrik Willem Valk.

Deze kerk bestaat nog steeds.

 

 

Bezienswaardigheden:

 

Kasteel Nieuwenhof.

 

Sint-Jans-Onthoofdingkerk, een parochiekerk die bestaat uit een toren in Kempense gotiek

en een kerkgebouw uit 1930-1931 naar ontwerp van de architect Hendrik Willem Valk.

De toren is omstreeks 1500 gebouwd.

Ze is rijkelijk met natuurstenen ornamenten versierd.

In 1949 werd ze eigendom van de parochie en de laatste restauratie ervan dateert van 2000.

De toren is een rijksmonument.

Het interieur van de kerk is uitgevoerd in schoon metselwerk en er zijn ook enkele beelden zoals een 16e eeuwse Sint-Rochus,

Johannes de Doper en Ermelindis, een gepolychromeerd Bonifatiusbeeld uit de 17e-18e eeuw

en enkele gepolychromeerde gipsen kopieën van beelden vervaardigd in de ateliers van Heinrich Cerfontaine.

In 1997 werd in de kerk een dagkapel geopend.

 

Aan de Schoolstraat staat een standerdmolen.

Deze bevat onderdelen die zeer oud zijn.

In 2007 zijn de roeden gestreken vanwege een defect aan de askop; sindsdien wacht de molen op herstel.

De molen bevat sinds 2009 weer zijn herstelde askop.

Kasteel Nieuwenhof, tegenwoordig Sint-Stanislausgesticht, in het noorden van het dorp.

De meeste gebouwen zijn uit 1877, maar een enkele 18e eeuwse vleugel is nog aanwezig, evenals de omgrachting.

 

Het Broothuys aan de Oirschotseweg 11 werd in 1779 gebouwd.

Het heeft gefungeerd als predikantenwoning.

Later werd het een burgemeesterswoning.

In 1967 vertrok de laatste bewoner.

Het huis dreigde toen te vervallen maar is inmiddels weer opgeknapt.

 

 

Economie:

 

Moergestel is vanouds een dorp van schoenmakers en schoenfabrieken.

Van de talrijke schoenfabrieken is slechts de Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel BV nog overgebleven,

een internationaal opererend familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 1734

en dat reeds door negen opvolgende generaties Van Bommel wordt bestuurd.

In 1952 verkreeg het bedrijf het predicaat Hofleverancier.

In 2002 werd de AvanG schoenfabriek (Antoon van Gils) te Moergestel overgenomen, wegens gebrek aan opvolging.

Dit bedrijf werd geïntegreerd in Van Bommel en in 2007 werd de productie van AvanG schoenen stopgezet.

De productie bedraagt ongeveer 400.000 paar schoenen per jaar.

 

 

Natuur en landschap:

 

Vanuit het zuiden stroomt de Reusel langs de oostkant van Moergestel.

 

Ten zuiden van Moergestel bevindt zich het natuurgebied het Moergestelse Broek,

ten noorden het natuurgebied Oude Hondsberg, Ter Braakloop en Galgeven

Ten noordoosten liggen de Oisterwijkse Bossen en Vennen.

(Tekst: uit Wikipedia).

 

 

 

 

 

spoordonk 102

 

Restaurant Redemption (vroeger: De Genieterij) – Oirschotseweg 85

www.restaurantredemption.nl

 

 

 

 

 

spoordonk 105

 

Mariakapel aan de Oirschotseweg

http://reliwiki.nl/index.php/Moergestel,_Oirschotseweg_-_Maria_in_t_Veld

 

 

 

 

spoordonk 111

 

Eetcafé-Zalencentrum ’t Draaiboompje – Hild 1

www.draaiboompje.nl

 

 

 

 

IMG_5383

 

Toegangspoort Villa Hoogenhuizen aan de Oirschotseweg 10

(Foto: 16 september 2014)

http://rijksmonumenten.nl/monumenten/villa-hoogenhuizen/moergestel/

 

 

 

 

spoordonk 121

 

Het Broothuys - Oirschotseweg 11

http://rijksmonumenten.nl/monument/29944/broothuys/moergestel/

 

 

 

 

spoordonk 124

 

Idem

 

 

 

 

spoordonk 126

 

Hoofdingang Sint-Jans-Onthoofdingkerk

 

 

 

 

spoordonk 129

 

Zicht op de kerk Sint Jan de Doper

http://reliwiki.nl/index.php?title=Moergestel,_Kerkstraat_13-15_-_St._Jan_de_Doper

 

 

 

 

spoordonk 133

 

Eetcafé ’t Centrum – Rootven 2

https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-t-Centrum/456734074364900

 

 

 

 

spoordonk 136

 

Restaurant Auberge De Man – Sint Jansplein 7

www.aubergedeman.nl

 

 

 

 

spoordonk 139

 

Sociaal Cultureel Centrum Den Boogaard – Sint Jansplein 5

en de bibliotheek – Sint Jansplein 5A

 

 

 

 

spoordonk 141

 

Café Hierneffe – Sint Jansplein 3A

https://www.facebook.com/HierNeffe

 

 

 

 

spoordonk 143

 

Café De Veerkes – Sint Jansplein 3

 www.deveerkes.nl

 

 

 

 

 

spoordonk 146

 

Sint Jansplein 1

 

 

 

 

spoordonk 148

 

Zicht in de Postelstraat

 

 

 

 

spoordonk 150

 

Idem, vanuit de andere kant

 

 

 

 

spoordonk 152

 

Pastorie - Postelstraat 15

 

 

 

 

spoordonk 156

 

Huis in de Postelstraat

 

 

 

 

spoordonk 159

 

Gemeentehuis - Raadhuisstraat 21

 

 

 

 

spoordonk 162

 

Raadhuisstraat 23

 

 

 

 

spoordonk 164

 

Raadhuisstraat 25

 

 

 

 

spoordonk 167

 

Apotheek Moergestel – Kerkstraat 2

 

 

 

 

spoordonk 169

 

Café-Restaurant De Brouwer – Rootven 11

www.cafedebrouwer.nl

 

 

 

 

spoordonk 173

 

Café De Klaore – Rootven 22

www.deklaore.nl

 

 

 

 

spoordonk 174

 

Rootven 48

 

 

 

 

spoordonk 177

 

Tapperij Brasserij De Schouw – Krijtestraat 7

www.tapbrasdeschouw.nl

 

 

 

 

spoordonk 179

                                                                                                                                    

Vogels Fietssport – Rootven 66

 

 

 

 

spoordonk 180

 

Oisterwijkseweg 2 t/m 6

 

 

 

 

spoordonk 185

 

Zicht in Rootven

 

 

 

 

spoordonk 187

 

Idem, de andere kant uit

 

 

 

 

spoordonk 191

 

Zicht in de Raadhuisstraat

 

 

 

 

spoordonk 193

 

Rabobank – Raadhuisstraat 9

 

 

 

 

spoordonk 195

 

Brandweer Moergestel – Kloosterlaan 2

 

 

 

 

spoordonk 197

 

Kasteel Nieuwenhof – Kloosterdreef 4

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Nieuwenhof

 

 

 

 

IMG_5389

 

Idem

(Foto: 16 september 2014)

http://reliwiki.nl/index.php/Moergestel,_Kloosterlaan_24;26

 

 

 

 

IMG_5391

 

Kapel van Kasteel Nieuwenhof

(Foto: 16 september 2014)

 

 

 

 

spoordonk 207

 

Woonzorgcentrum Park Stanislaus – Kloosterdreef 3

 

 

 

 

spoordonk 216

 

Dorpspomp aan de Raadhuisstraat

(bewerkt door wildbreisters)

 

 

 

 

spoordonk 225

 

Standerdmolen uit 1852 – Schoolstraat 65

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=560

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

22 augustus 2012

 

 

 

 

 

BILD0030

 

Donkhorst 3

 

 

 

 

BILD0033

 

Donkhorst 4

 

 

 

 

BILD0034

 

Donkhorst 2

 

 

 

 

BILD0036

 

Idem

 

 

 

 

BILD0042

 

Broekzijde 25

 

 

 

 

BILD0044

 

Broekzijde 14

 

 

 

 

BILD0048

 

Broekzijde 14 (schuur)

 

 

 

 

BILD0045

 

Zicht in Broekzijde t.p.v. nummer 14

 

 

 

 

BILD0049

 

Broekzijde 12

 

 

 

 

BILD0052

 

Broekzijde 10

 

 

 

 

BILD0054

 

Broekzijde 15

 

 

 

 

BILD0056

 

Broekzijde 8

 

 

 

 

BILD0058

 

Broekzijde 6

 

 

 

 

BILD0061

 

Broekzijde 4

 

 

 

 

BILD0062

 

Klein Locht 1

 

 

 

 

BILD0065

 

Zelt 10

 

 

 

 

BILD0067

 

Masperstraat 1

 

 

 

 

BILD0069

 

Vinkenberg 16

 

 

 

 

BILD0070

 

Zicht in de Vinkenberg

 

 

 

 

BILD0073

 

Vinkenberg 14

 

 

 

 

BILD0075

 

Vinkenberg 8

 

 

 

 

BILD0077

 

Vinkenberg 6

 

 

 

 

BILD0079

 

Bord Moergestel – Vinkenberg

 

 

 

 

BILD0081

 

Schoolstraat 54

 

 

 

 

BILD0082

 

Slijterij “In den Korenmaaier” – Schoolstraat 18

 

 

 

 

BILD0086

 

Idem

 

 

 

 

BILD0084

 

Boerenbond – Schoolstraat 27

 

 

 

 

BILD0089

 

Autobedrijf Van Balkom - Schoolstraat 14

 

 

 

 

BILD0092

 

Avang-schoenenfabriek - Schoolstraat 10

(reeds gesloopt – 10 september 2012)

 

 

 

 

BILD0093

 

Avanghuisje - Schoolstraat

 

 

 

 

BILD0096

 

Schoolstraat 2

 

 

 

 

BILD0102

 

Bloem & Groen Creaties - Kerkstraat 16

 

 

 

 

BILD0104

 

Schoolstraat 3

 

 

 

 

BILD0107

 

Gebackerij Van Hulten – Kerkstraat 12

 

 

 

 

BILD0108

 

Slagerij Ketelaars – Kerkstraat 10

 

 

 

 

BILD0111

 

Sint Jansplein

 

 

 

 

BILD0115

 

Schoolstraat 31

 

 

 

 

BILD0117

 

Hoeve aan de Tilburgseweg

 

 

 

 

BILD0120

 

Landgoed Dennenhoef – Tilburgseweg 57

 

 

 

 

BILD0123

 

Landgoed Zonnewende – Tilburgseweg 52

 

 

 

 

IMG_5588

 

De Rendierhoeve – Eindhovenseweg 8

(Foto: 18 juli 2013)

 

 

 

 

IMG_5602

 

Hier stond de Avang Schoenfabriek

(Foto: 18 juli 2013)

 

 

 

 

IMG_5607

 

Architectenbureau Hans Nouwens – Heikant 10

(Foto: 18 juli 2013)

 

 

 

 

IMG_5609

 

Oisterwijkse Bossen

(Foto: 18 juli 2013)

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

9 september 2014

 

 

 

 

IMG_5030 

 

Mariakapel – Oisterwijkseweg 88

http://reliwiki.nl/index.php/Moergestel,_Oisterwijkseweg_88_-_Kapel_O.L._Vrouw_van_de_Vrede

 

 

 

 

IMG_1828

 

Idem

(Foto: 23 augustus 2016)

 

 

 

IMG_5033

 

Huize De Nachtegaal (boswachterswoning) – Oisterwijkseweg 86

 

 

 

 

IMG_1827

 

Idem

(Foto: 23 augustus 2016)

 

 

 

IMG_5034

 

Oisterwijkseweg – Moergestel

 

 

 

 

IMG_5036

 

Rotonde Akkerweg / Tilburgseweg

 

 

 

 

IMG_5038

 

Zwaluwtoren – Akkerweg

http://www.vvvhetgroenewoud.nl/go/zwaluwtoren-in-moergestel-staat-in-mei-op-zijn-plek

 

 

 

 

IMG_5039

 

Van Zon Interieuwbouw B.V. – De Sonman 38

 

 

 

 

IMG_5043

 

Nieuwbouwproject op het voormalige Avangterrein – Schoolstraat

 

 

 

 

IMG_5044

 

Schoolstraat

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

16 september 2014

 

 

 

 

IMG_5382

 

Oirschotseweg

 

 

 

 

IMG_5384

 

Apotheek Stromenland – Raadhuisstraat 32

 

 

 

 

IMG_5385

 

Beeld: Generaal sir Colin Muir Barber – Raadhuisstraat

http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=NB44aj

 

 

 

 

IMG_5386

 

Oude werkplaats – Raadhuisstraat 30

 

 

 

 

IMG_5387

 

Raadhuisstraat 26 en 28

 

 

 

 

IMG_5393

 

Basisschool De Vonder – Kloosterlaan 32

http://www.bsdevonder.net/basisschool/home.aspx

 

 

 

 

IMG_5395

 

Sint Jansplein

 

 

 

 

IMG_1822

 

Heuvelstraat 24

(Foto: 23 augustus 2016)

 

 

 

 

IMG_1823

 

Heuvelstraat

(Foto: 23 augustus 2016)

 

 

 

 

IMG_1824

 

Café-Cafetaria “Epi” – Oisterwijkseweg 9

(Foto: 23 augustus 2016)

www.epi-cafetaria.nl

 

 

 

 

IMG_1825

 

Oisterwijkseweg 11

(Foto: 23 augustus 2016)

 

 

 

 

IMG_1826

 

Oisterwijkseweg

(Foto: 23 augustus 2016)

 

 

 

 

IMG_1830

 

Toekomstig restaurant “Bregje” – Moergestelseweg 123 – Oisterwijk

(Foto: 23 augustus 2016)

http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/oisterwijk/horecanieuws-restaurantketen-bregje-strijkt-neer-in-oisterwijk-1.6153819

 

 

 

 

spoordonk 228

 

Heuvelstraat 33

(Foto: 28 september 2011)

https://www.monumenten.nl/monument/28595

 

 

 

 

Mijn indruk van Moergestel: Na het foto’s maken in Spoordonk ging ik weer terug richting huis en kwam zodoende door het zonovergoten Moergestel. Zo in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw kwam ik daar wel eens. Meestal fietste ik er doorheen. Doch veel kon ik niet meer herinneren. Het Sint-Jansplein is er uiteraard nog wel, maar daar waar de Rabobank staat is de gehele rij allemaal nieuwbouw. Wat er vroeger allemaal stond heb ik geen weet meer van. Maar… ik vind het wel een mooi en groot plein en ook wel gezellig met al die aanwezige horeca. De zeer fel schijnende zon was best wel weer lastig voor het maken van foto’s, maar zal in de nabije toekomst nog wel bepaalde foto’s vervangen. Er zijn niet zo heel erg veel historische objecten in Moergestel. De meeste staan wel in deze reportage en de objecten buiten het dorp doe ik op een later tijdstip. Opvallend vond ik toch wel de grote hoeveelheid aan horecagelegenheden en dat voor een toch niet zo’n heel groot dorp. En ik vond dat er van een dorpskarakter helemaal geen sprake is. Het doet allemaal wat stads aan. Toch vind ik het wel een sfeervol dorp en was bij toeval getuige van de feestelijke heropening van het woonzorgcentrum Park Stanislaus. (Kees Wittenbols – 28 september 2011).

 

 

 

Voor artikelen over Moergestel

Klik hierop

 

 

Voor deel 1: klik hierop

Voor deel 2: klik hierop

 

 

Kees Wittenbols.

 

28 september 2011

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN