STADSHELDEN

 

“Het Breda van weleer”

DEEL III

 

 

Rinie Maas, Geboren 5-5-48, Te Beek, N.Br.

In aktie voor het vroegere café Breda (thans kapsalon) op de Antwerpsebaan te Brasschaat

voor het met een Award bekroonde programma “Andere Tijden” over het

ontstaan van Dolle Dinsdag op dit cruciale punt.

 

 

 

“We gaan weer uit met de kèrrekes!,” zeggen Wim en Sjef van Eekeren uit het Ginneken geestdriftig als ze het eerste groene blad aan de bomen zien. Met hun goudgele koetsjes met de paardjes ervoor venten ze in Breda tientallen jaren aaneen hun ijs uit in de lente en zomer en in de winter vis: zij zijn de verkopers in vier jaargetijden. De stuivers, dubbeltjes en kwartjes worden door hen niet geteld, maar op de bascule gewogen en het gewicht geeft, door een handige rekenmethode, op de cent nauwkeurig de opbrengst aan. De broers kunnen een goed leventje leiden. Maar financiële winst geven “de mannekes” geen kopzorgen. Die staan ze, zonder enige aarzeling af, aan een doel waarmee hun leven een aangename zin èn rust krijgen: aan de priesteropleiding van seminarie IJpelaar in Breda.

 

Dit is één verhaal in Stadshelden over gewone mensen die toch iets heel bijzonders hebben gepresteerd. Met dèzelfde passie schrijft de veelgelezen Bredase stadschroniqueur Rinie Maas ook over: Dokter Gerrit Wiegersma, de weergaloze geneesheer met opvallende karakterkenmerken, die doen denken aan zijn broer Hendrik Wiegersma uit “help de dokter verzuipt” van Toon Kortooms en “dorp aan de rivier” van Antoon Coolen. Zuster Pop, die tijdens 40-45 in haar pension aan de Baronielaan 303 het in Nederland unieke kunstje vertoont om Joodse kinderen met Duitse ss-kinderen - onder het oog van de bezetter - te laten samenleven, waardoor ze van een wisse dood worden gered. Dokter Bijnen en zuster Eenhand, die aan de bakermat van de geneeskunde staan. De Belze Marie. Dr. Leo van Egeraat. Broeder Alphonso. D’n dikke Bruine. De duivensportjounalist. De Pros en De Kloet. Vrouwelijke ‘fine fleur,’ de Tit, de Tat en de Tijger, de Zoeloe en de Neger en vele anderen uit de Bredase volkswijken. De drie bisschoppen van Breda. Vader en zonen Uytendaal als Sinterklaas. De wereldberoemde Adriaen van der Donk, die het huidige New-York zijn constitutie geeft. Stadshelden en heldinnen, “waarvan je er,” volgens burgemeester Peter van der Velden, “niet genoeg kunt hebben.” Rinie Maas schrijft in een meeslepende stijl en met een ongekende dynamiek over deze en vele andere opmerkelijke mensen, in straten, stegen en poorten. Hij doet dat naar de werkelijkheid, met kleur en met humor en bovenal met liefde!

 

Het boek wordt op donderdag 13 november a.s. om 20.00 uur gepresenteerd in de Waalse kerk. Door de Uitgever en drukker W. Vorsselmans in Zundert zullen - op  uitnodiging vanwege het niet onbeperkt aantal (zit) plaatsen - een aantal Bredanaars worden uitgenodigd de presentatie van dit derde boek “op rij” over het vroegere Breda door Rinie Maas bij te wonen. Zij die onverhoopt - en wegens het helaas noodzakelijk te beperken aantal invitaties - niet op de presentatie kunnen zijn hoopt de auteur, die er voortdurend naar streeft zo dicht mogelijk bij zijn lezer te staan, te ontmoeten, mede voor een kort persoonlijk contact, tijdens zijn signeersessies bij de Bredase Boekhandels. Ruim tevoren zullen deze in de Bredase Bode worden aangekondigd over wat, wanneer en waar. 

 

Het 1e exemplaar zal worden uitgereikt aan burgemeester van der Velden.

 

Het wordt een sfeervolle Bredase avond met veel muziek onder leiding van de cabaretier Cees Hoosemans. Na Gouwe Gasten, Goei Volluk, De Bredanaars, Standbeeldje voor Stadgenoten is “Stadshelden” het derde boek dat Maas als stadschroniqueur over  Breda produceert. Over het boek zelf zegt Rinie Maas “dat het qua sfeerweergave, het dichtst komt bij zijn eerste: Gouwe Gasten Goei Volluk.” Stadshelden is een zorgvuldig geschreven boek. Voor de auteur moest het geschrevene voldoen aan de trefwoorden: boeiend, interessant en leuk. De humor mocht niet ontbreken. Zijn lezer Jan van der Westen zegt hierover: “De humor in de boeiende verhalen van Rinie Maas in de Bredase Bode geven je wekelijks even rust in een hectische tijd.” Het boek bevat een substantieel aantal nieuwe verhalen. Met 200 foto's, vaak uit collecties van families, is het boek door en door Bredaas.

 

 

Op vrijdag 14 november is het boek in iedere Bredase boekhandel te koop.

 

 

Een bijdrage van Kees Wittenbols.

 

20 augustus 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN