Bron: http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6805319/Adoptie-speeltuintjes-is-goed-voor-de-buurt.ece

 

‘Adoptie’ speeltuintjes

is goed voor de buurt

 

 

speeltuintje

 

 

Jaarlijks wordt er in Steenbergen ruim 92.000 euro uitgegeven aan speelvoorzieningen.

Veel speeltuintjes zien er dan ook goed uit.

 

 

STEENBERGEN - De Steenbergse politiek is enthousiast over het door het college gepresenteerde speelruimtebeleid 2010 – 2014. Vooral de samenwerking in ‘adoptieteams’ met omwonenden, dorpsraden en eventueel bedrijven, viel deze week in goede aarde bij de raadsleden. “Buiten spelen moet bijdragen aan het gezond opgroeien en het goed ontwikkelen van kinderen,” stelt het college in de beleidsnota. “Door middel van een speelruimtebeleid wil de gemeente Steenbergen bijdragen aan de gezondheid van kinderen door beweging, ontmoeting en ontwikkeling te stimuleren.” Ze wil dat bereiken door voor de jeugd tot 18 jaar voldoende kwalitatief goede speelruimten aan te bieden.

 

Jaarlijks wordt er ruim 92.000 euro uitgegeven aan de speelvoorzieningen. Steenbergen zit bovendien boven de landelijke norm als het gaat om de verhouding speel- woonoppervlakte. Dat betekent dat in bijna alle kernen genoeg speelvoorzieningen zijn. Dat geldt niet voor de kinderen tussen de nul en de vijf jaar die in Steenbergen-Zuid of Steenbergen-centrum wonen. In Steenbergen-zuid zijn vijf speelvoorzieningen voor 211 kinderen. Dat zouden er eigenlijk zeven moeten zijn. In het centrum van Steenbergen zijn er drie voorzieningen in plaats van de benodigde vier. In de leeftijdsgroep zes tot en met achttien jaar zijn er wel voldoende voorzieningen.

 

De omwonenden moeten wat het college betreft meer betrokken worden bij het kiezen van speelvoorzieningen en het onderhoud. Ze willen dat bereiken met het opzetten van adoptieteams. Door een buurt of wijk een speelvoorziening te laten adopteren, maak je de bewoners zelf verantwoordelijk en ontstaat er draagvlak. De buurt kan de speelvoorzieningen extra controleren naast de verplichte inspecties. Bij gebreken brengen ze de gemeente op de hoogte en worden de gebreken verholpen. Ook kan, zonder de aansprakelijkheid te verschuiven, het klein onderhoud zoals schoonmaak, de ondergrond aanharken, onkruid verwijderen en zwerfafval oprapen, door de buurt worden gedaan. “We willen ook samen met maatschappelijke en andere partners optrekken om nieuwe speelvoorzieningen te ontwikkelen,” aldus CDA-wethouder Cor van Geel.

 

Speelruimten zijn voor het college een belangrijk element voor de samenleving. Dus vragen ze de samenleving om samen aan goede speelruimte te werken. Zo kan er met zo min mogelijk gemeentelijke middelen nieuwe activiteiten gerealiseerd worden. In de raadscommissie Mens en Maatschappij werd aangedrongen op voorzieningen voor verschillende leeftijden en vooral voor kinderen tot drie jaar. Het college houdt daar rekening mee. “Bij het veranderen van leeftijdsgroepen in de wijk kunnen we speelvoorzieningen die ze niet meer gebruiken, verhuizen naar een andere wijk en vervangen door een andere. Voor de leeftijdsgroep tot drie jaar zijn helaas maar heel weinig goede voorzieningen.” Ook werd er aandacht gevraagd voor het spelen op groenstroken, veldjes en in het bos. Op die plaatsen zou er gelet moeten worden op overlast van hondenpoep. Bij het ontwikkelen van natuurlijke speelvoorziening zou contact opgenomen kunnen worden met natuurorganisaties die hier ervaring mee hebben.

 

 

Zie ook:

 

Steenbergen in beeld

 

 

9 juni 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN