Bron: www.bndestem.nl

 

Agrariërs willen af van ‘graafwet’

 

 

 

Bestand:Farmer plowing.jpg

 

 

ETTEN-LEUR - Clasien de Regt uit Etten-Leur vindt het maar een rare wet.

 

 

Boeren die hun land op willen om te ploegen, moeten dat eerst melden bij het Kadaster. Want het zou kunnen dat ze per ongeluk kabels en leidingen kapotmaken. Aan deze ‘administratieve rompslomp’ is een prijskaartje verbonden: 24 euro per melding per perceel. “Dit is de omgekeerde wereld,” vindt De Regt, die met haar man een loon- en grondbedrijf heeft. “Niet de boeren, maar kabelbedrijven moeten een meldingsplicht hebben. Zíj moeten gratis en voor niets uitleggen waar de kabels liggen. Bovendien liggen er achter in de Ettense polder niet eens kabels. Dan zou je wél bij het Kadaster moeten melden dat je gaat ploegen én daarvoor betalen. Als je dat niet doet, kun je een boete krijgen.” Die boete kan oplopen tot 450.000 euro. Het gaat dus om een wet met grote gevolgen voor agrariërs, wil De Regt duidelijk maken.

 

De Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten, alias Wion, is sinds vorig jaar juli van kracht en is bedoeld om schade aan kabels en leidingen door graafwerkzaamheden te voorkomen. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn er jaarlijks 40.000 graafincidenten, wat neerkomt op 140 à 175 miljoen euro schade. De ZLTO is niet blij met de wet, want ze levert de boeren niets op, zegt een woordvoerster. “De wet behoeft aanpassing.” Om boeren tegemoet te komen, heeft minister Van der Hoeven deze week besloten om tot en met de zomer geen controles uit te oefenen op graafwerkzaamheden tot 50 centimeter. Gaan boeren dieper – leidingen liggen vaak 60 centimeter onder de grond – dan moeten ze dat wel melden, ook als er gevaarlijke leidingen (gas en nafta) in hun akker liggen.

 

 

Zie ook:

 

Etten in beeld

Leur in beeld

 

 

 

14 maart 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN