logo (7)

 

Auto Mastbos weer doelwit

 

 

Er moet een einde komen aan de toenemende parkeer- en verkeersdruk

in het Mastbos, vinden burgemeester en wethouders van Breda.

 

 

100_0411

 

Restaurant De Boschwachter

 

 

 

Daarom gaat het stadsbestuur met alle belanghebbenden op zoek naar de ‘meest optimale oplossing’ voor dit probleem. Het is niet voor het eerst dat er wordt gezocht naar een methode, die moet voorkomen dat het bos dichtslibt met auto's. In 2002 kwam Staatsbosbeheer met het voorstel om het noordelijk deel van het Mastbos autovrij te maken. Om de bulk van het autobezoek op te vangen, zou er een parkeerterrein met meer dan zeshonderd plaatsen worden aangelegd op een veld langs de bosrand, tegenover het kasteel Bouvigne. In de Huisdreef, ter hoogte van restaurant De Boswachter, zou een ‘knip’ in de Huisdreef worden aangebracht. Het idee leidde tot een storm van protest, vooral van enkele horecaondernemers. Jacques Niederer, de toenmalige verkeerswethouder heeft het plan in 2004 van tafel geveegd. “Het Mastbos is een stadspark voor de recreërende stedeling en dat betekent dat de auto een belangrijk vervoermiddel is. Het is ons namelijk niet allemaal gegeven om op de fiets te stappen,” zei Niederer in 2004.

 

Sindsdien bleef het op bestuurlijk vlak rustig rond de verkeersproblemen in het Mastbos. Maar de tijden zijn veranderd, stelt het college. De nieuwbouw van het waterschap bij Bouvigne en de toenemende parkeerdruk bij horecazaken als De Boswachter en Hotel Mastbosch en de onverminderde populariteit van het bos zijn maar enkele ontwikkelingen, die een heroverweging van de verkeerssituatie noodzakelijk maken. In augustus willen burgemeester en wethouders een klankbordgroep aanstellen waar alle bewoners, instellingen en ondernemers, die met het Mastbos te maken hebben deel van uitmaken. Er wordt dan niet alleen gepraat over de parkeerbehoefte en de parkeercapaciteit bij het bos, maar ook of alternatieve vormen van vervoer zoals fiets en bus een rol kunnen spelen bij het zoeken naar een oplossing. Het onderzoek naar de toekomst van het vervoer naar het Mastbos begint in augustus en duurt ongeveer vier maanden.

 

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

9 juli 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN