Bron: www.bndestem.nl

 

Beetje te veel regen

voor sloten en akkers

 

 

WOUW / KRUISLAND - De regen die de afgelopen twee etmalen in

West-Brabant is gevallen is duidelijk te veel van het goede geweest.

 

 

Vooral gisternacht kwam er met gemiddelden van rond de veertig millimeter behoorlijk wat water naar beneden. In ieder geval zo veel dat het niet meer door de grond werd opgenomen en er plassen op het land bleven staan. Ook sloten en beken liepen vol, op sommige plekken zo vol dat ze dreigden te overstromen. Het waterschap de Brabantse Delta moest in een aantal gevallen extra pompen inzetten om het water weg te malen of andere maatregelen treffen om overstromingen te voorkomen. Dat was onder meer nodig bij de Smalle Beek in Wouw, de Molenbeek in Roosendaal, de Prinslandse Polder in Dinteloord en bij gemaal Westland in Steenbergen. Dat was in ieder geval voldoende om ervoor te zorgen dat nergens echt wateroverlast ontstond in de zin dat straten en huizen onder liepen. De schade bleef beperkt tot het blank staan van percelen landbouwgrond.

 

Toch is de situatie voor de landbouw nog niet dramatisch. De meeste gewassen zijn geoogst. Er staan hoofdzakelijk nog suikerbieten en hier en daar wat maïs, die nog geoogst moeten worden, maar die gewassen kunnen tegen een stootje. Zeker zolang het niet gaat vriezen. Toch moet er niet te veel regen bijkomen, zeiden boeren onderweg. “Anders verzuipt de wintertarwe. Die is op de meeste plaatsen nog maar pas gezaaid en dat zaad kan er echt niet tegen als het lang onder water staat,” aldus landbouwer Jan van Merriënboer uit Wouw. Hij kwam gistermorgen samen met zijn zoon Arno, de schop in de hand, poolshoogte nemen op een perceel land van hun, dat overstroomde door water uit de Brandsche Beek. “De omgekeerde wereld dus, want normaal loopt water van het land in de sloot, maar hier is het andersom,” aldus Van Merriënboer sr. De Wouwse landbouwer vindt dat het waterschap, dat verantwoordelijk is voor de afwatering, zich niet mag verschuilen achter de regen. “Zo veel is er niet gevallen. Lang niet zo veel als bijvoorbeeld in september 1998.” Volgens Van Merriënboer reageert het waterschap te laat. “Ze beginnen pas te malen als de regen al gevallen is. Ze zouden veel meer moeten anticiperen op de weersvoorspellingen. Als ze naar het weerbericht hadden geluisterd en alvast waren begonnen met malen, waren de sloten leeg geweest en hadden ze deze regen veel beter aangekund,” aldus Van Merriënboer.

 

Dat “te laat inspelen op de weersvoorspelling” geldt volgens Van Merriënboer soms en dan met name in de zomer, ook andersom. “Dan zijn er situaties dat het waterschap eerder zou moeten stoppen met malen, zodat er nog genoeg water in blijft staan voor de boeren om te kunnen beregenen. Het punt in zijn algemeenheid is dat het waterschap te krampachtig vasthoudt aan het peilbesluit. Ze malen door of ze stoppen met malen als het gewenste peil is bereikt, zonder rekening te houden met de weersomstandigheden.” Woordvoerder Mundus Joore van het waterschap bestrijdt die kritiek. “We zijn wel degelijk flexibel en we hebben ook niet zitten pitten. We zijn alleen verrast door de hoeveelheid neerslag. Onze watergangen en gemalen zijn niet berekend op zulke extreme hoeveelheden en dan kan het inderdaad gebeuren dat het water hier en daar niet snel genoeg weg is.” Bovendien is er volgens Joore niet zo veel aan de hand geweest. “Er is in elk geval nergens sprake geweest van schade door overstromingen.” En wat het luisteren naar de weersvoorspellingen betreft, zegt Joore: “We zijn als waterschap aangesloten bij een zeer betrouwbaar netwerk van weerstations. Dat zorgt er voor dat we meteen worden gewaarschuwd als er extreem weer op komst is, maar voor deze regen is er nergens bij ons een pieper afgegaan.”

 

 

Zie ook:

 

Wouw in beeld

Kruisland in beeld

Steenbergen in beeld

 

 

12 november 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN