Bejaarden op dievenpad

 

Het aantal ouderen dat voor de eerste keer voor de rechter komt, groeit in snel tempo. Enkele krantenberichten van het afgelopen jaar: 86-jarige man met blanco strafblad wordt betrapt op winkeldiefstal. Een bejaard echtpaar, nog nooit met justitie in aanraking geweest, verkoopt wiet aan dorpsjeugd. 78-jarige man verdacht van cocaïnesmokkel. Bejaarde (84) bekent brandstichtingen. Deze trend zal zich zeker doorzetten de komende jaren, verwacht het Openbaar Ministerie. In de aflevering “Bejaarden op dievenpad” onderzoekt Zembla hoe dat komt en of het tijd is voor een speciaal ouderen-strafrecht.

 

 

tekening-2

 

 

Winkeliers zijn nog wel eens bereid om de hand over het hart te strijken als het gaat om bejaarde winkeldieven, maar als het bij herhaling gebeurt, dan schakelen ook zij de politie in. Vaak gaat het om kleine extraatjes, zoals een stuk kaas of iets lekkers voor bij de koffie, zegt een supermarkteigenaar M. van Daalhuizen.

 

Professor T.I. Oei, hoogleraar Forensische Psychiatrie, ziet een aantal verklaringen voor het criminele gedrag bij ouderen. “Het functioneren van de hersenen van deze mensen gaat substantieel achteruit. Zeker na je 75e. Daardoor beseffen ze niet dat zij een delict hebben gepleegd. Vaak is het ook een roep om aandacht. Want veel mensen zitten eenzaam en gefrustreerd thuis.” 

 

Advocaten Wim en Hans Anker hebben al verschillende hoogbejaarde cliënten bijgestaan die uiteindelijk een gevangenisstraf moesten uitzitten. Voor de gebroeders Anker is dit de reden om te pleiten voor een speciale ouderen-gevangenis. In landen als Engeland en Duitsland bestaan deze ouderen-gevangenissen al wel. Zembla filmde in Singen, Duitsland. De bewoners zijn er gemiddeld 67 jaar en mogen de hele dag vrij door de gevangenis bewegen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

SCRIPTIE 'BEJAARDE BOEVEN'

 

Andries Zoutendijk (26) is onlangs afgestudeerd als criminoloog aan het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde af op het onderwerp ‘bejaarde gedetineerden in Nederland’ bij dr. D.J. Korf. Eerder deed Zoutendijk onderzoek naar harddruggebruik in vissersdorp Urk en het gebruik van persoonscontroles bij terrorismebestrijding in Nederland. Momenteel is hij werkzaam als redacteur bij de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

 

 

De belangrijkste bevindingen van zijn scriptie:

 

Het aantal bejaarden in Nederlandse detentie stijgt.

 

Zedendelinquenten (met name ontucht met minderjarigen) zijn relatief oververtegenwoordigd onder bejaarde gedetineerden.

 

Meer dan de helft van de bejaarde gedetineerden uit het onderzoek had een blanco strafblad.

 

Er bestaat geen duidelijk verband tussen geriatrisch psychische stoornissen en het plegen van geweldsmisdrijven op latere leeftijd.

 

Er is nauwelijks sprake van vereenzaming onder bejaarde gedetineerden in Nederland.

 

De meeste bejaarde gedetineerden vinden het prettig om jongeren om zich heen te hebben.

 

Bijna de helft van de bejaarde gedetineerden uit het onderzoek lijdt aan psychische klachten zoals langdurige somberheid, depressies, onrust, angstigheid en slaapproblemen.

 

Meer dan 40% van de bejaarde gedetineerden uit het onderzoek lijdt aan ouderdomskwalen zoals hartklachten, oogaandoeningen, hoge bloeddruk en trombose.

 

Deze klachten leiden tot een hoge zorgvraag waar de inrichtingen soms niet aan kunnen voldoen.

 

Bijna een derde van de bejaarden is niet tevreden over de medische zorg binnen hun inrichting.

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

25 november 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN