Belg gruwt van spinnen

 

 

spin-2

 

 

 

ANTWERPEN - Belgen zijn veel banger van spinnen

dan mensen van andere nationaliteiten.

 

Dat blijkt uit een onderzoek dat Koen Van Keer en professor Paul Verhaeghe

van de Universiteit Gent uitvoerden bij mensen uit 31 landen.

 

 

Twee Belgen op tien vinden spinnen onhygiënisch, zeven Belgen op tien ervaren spinnen als beangstigend en bijna één Belg op tien heeft ooit in zijn leven te kampen met een ware spinnenfobie. Op internationaal vlak liggen deze cijfers veel lager, wat ons, samen met de Nederlanders, echte angsthazen maakt als het op spinnen aankomt.

 

Hoe het komt dat we zo afkerig staan tegenover spinnen, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat we nogal ver van de natuur leven, zegt Koen Van Keer van de Belgische Arachnologische Verenging ARABEL. “Mensen die met spinnen opgroeien, weten wat ze van de beestjes kunnen verwachten. Bij ons is dat niet (meer) het geval en onbekend maakt onbemind.” Nochtans is het niet altijd zo geweest. Uit literatuurstudies blijkt dat wij voor 1750, voor de Verlichting, duidelijk anders stonden tegenover spinnen en ook zelden een spin doodden. De afkeer voor spinnen zou je dus ergens kunnen verklaren als een gevolg van de evolutie naar een moderne wereld. Toch zit de afkeer voor spinnen ook diep in onze genen geworteld. “In een ver verleden stierven mensen door spinnen, wat maakt dat we een natuurlijke angstreflex hebben tegenover spinnen,” aldus Van Keer.

 

Vrouwen zijn grootste ‘angsthazen’

Opvallend is dat tot vijf keer meer vrouwen dan mannen schrik hebben van spinnen. Over het waarom kan Van Keer geen sluitend antwoord geven. “We zien wel dat bijvoorbeeld vrouwen met kleine kinderen meer schrik hebben van spinnen dan wanneer ze geen kinderen hebben.”

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

21 mei 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN