ďBelgiŽ op zijn bestĒ

 

(maar het had net zogoed Nederland geweest kunnen zijn)

 

 

 

De Heer kwam tot NoŽ in BelgiŽ in het jaar 2005.

 

De aarde was verdorven en overbevolkt.

De Heer daalde neer en gaf aan NoŽ de opdracht een Ark te bouwen en twee exemplaren van elk levend wezen, samen met enkele goede mensen, te redden.

 

"Hier is het plan," zei God. "Haast je, want over zes maanden zal het 40 dagen en 40 nachten beginnen te regenen.

Frank Deboosere zal dat niet weten te verklaren en weer maar wat uit zijn duim zuigen."

 

Zes maanden later begon het inderdaad te regenen.

De Heer keek neer en zag NoŽ wenen in zijn overstroomde tuin, maar hij zag geen Ark.

 

"NoŽ," donderde Hij, "waar is mijn Ark?"

 

"Vergeef me, Heer," smeekte NoŽ. "De dingen tegenwoordig zijn wel wat veranderd tegen vroeger. Ik had een speciale bouwvergunning nodig

en ik heb moeten discussiŽren met de inspecteurs in verband met een brandverzekering.

 

Mijn buren beweren dat ik de bouwlijn overschreden heb met mijn Ark en dat ik de maximumbouwhoogte niet gerespecteerd heb.

Ook legden ze een klacht neer wegens geluidsoverlast op de werf.

We zijn naar Stedenbouw gemoeten voor een advies en een beslissing.

 

Dan kwamen het ministerie van Verkeer en de dienst van Bruggen en Wegen.

Zij wilden een waarborg gestort hebben voor de mogelijke, toekomstige, kosten van de aanpassing van de infrastructuur

als de Ark moest verplaatst worden naar zee. Ik beweerde dat de zee tot hier zou komen, maar daar geloofden ze geen snars van.

 

Hout verkrijgen was een ander probleem.

De Ďgroenení trekken van leer tegen het kappen van inlands hout en dit om de gevlekte bosuil te beschermen.

Ik probeerde de naturisten te overtuigen dat ik het hout juist nodig had om die uil te redden.

Geen gehoor!

 

 

 

 

Ik verzamelde de dieren.

Maar dan werd ik aangeklaagd door GAIA.

Michel Van den Bossche beweerde dat ik wilde dieren gevangen hield tegen hun zin.

Ook argumenteerden ze dat de accommodatie te beperkt was en dat het wreed en onmenselijk was zoveel dieren te houden in zo'n kleine ruimte.

 

Het Ministerie van Leefmilieu besliste dat ik geen Ark mocht bouwen,

zonder dat ik een Milieu-effectenrapport opmaakte over de voorspelde watervloed.

 

Ondertussen ben ik nog steeds bezig een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding van uw dwarse pater Leman op te lossen.

Volgens hem moet ik een bepaald aantal allochtonen inhuren om de Ark te bouwen.

 

Anderzijds willen de vakbonden dat ik enkel vakbondsleden met ĎArkbouw-ervaringí te werk stel.

 

Om de zaken nog erger te maken, heeft Douane en Accijnzen al mijn bezittingen en beleggingen aangeslagen.

Zij beweren dat ik het land illegaal wil verlaten met medeneming van bedreigde diersoorten.

 

Toen men op de ministeries van volksgezondheid en landbouw hoorde van al die dieren, begonnen ze te Ďkankerení over het 'mest-actieplan' en vroegen of ik nog nooit gehoord had over het MAP en wat ik er zou aan doen.

 

Dan zwijg ik maar over de problemen met het ellebogenwerk van al die politici die, door hun dienstbetoon, allemaal iemand hadden die absoluut mee moet.

 

ďDus Heer, vergeef mij, het zal me minstens tien jaar kosten om de Ark te bouwen."

 

Plotseling stopte de regen, de hemel klaarde op en de zon begon te schijnen.

NoŽ keek verwonderd op. "Wil dit zeggen dat U de wereld niet zal vernietigen, vroeg hij."

 

"Neen," zei de Heer, "uw Belgische regering is daar al intensief mee bezig!"

 

 

 

 

Groetjes, Cas.

 

 

Home