Bron: www.bndestem.nl

 

Bergse Brug dicht voor autoverkeer

 

 

De Bergse Brug, die de verbinding vormt tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg,

wordt tijdens de op handen zijnde renovatie voor vijf maanden afgesloten voor autoverkeer.

 

 

Automobilisten moeten dan omrijden via de Westtangent. “Daar is hij ook voor,” zegt wethouder Lida Verschuren. “Bijkomend voordeel kan zijn dat er wellicht gewenning optreedt. Sommige automobilisten nemen automatisch een bepaalde route door de kern van Raamsdonksveer, maar misschien dat dit verandert als ze een tijdje over de rondweg hebben gereden.” Vanaf 1 maart tot eind juli wordt er gewerkt aan de brug. In die periode wordt ook een begin gemaakt met de reconstructie van de Stationsweg. Dan komt het stuk van de brug tot aan het geplande kruispunt aan het Plantsoen aan bod. Als de bouwvak begint, moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Na de vakantie is dan het andere deel van de Stationsweg aan de beurt. Waar de brug tijdelijk dichtgaat voor gemotoriseerd verkeer, blijft van de twee fietspaden er wel altijd een open voor het fietsverkeer. “Ik vind het belangrijk dat scholieren uit Made via de Bergse Brug ook tijdens de werkzaamheden naar het Dongemond College kunnen blijven rijden,” zegt wethouder Verschuren. “Het alternatief is via de langzaam-verkeersroute en ik denk dat we dat niet moeten willen.”

 

De fiets- en voetpaden aan beide zijden van de brug worden verstevigd en het voormalige beweegbare deel van de brug wordt vervangen door een vast brugdeel. Om de werkzaamheden in het voorjaar uit te kunnen voeren, gaat de brug op zaterdag 24 januari een dag dicht. Die dag haalt de aannemer het fietspad aan de zuidzijde van de brug in delen weg om ze in de werkplaats aan te kunnen passen. De brug is hiervoor van 6.00 tot 21.00 uur helemaal dicht. Van 25 januari tot medio maart kunnen fietsers en voetgangers op het noordelijke fietspad de brug oversteken. Medio maart wordt het zuidelijke fietspad weer teruggeplaatst en gaat het noordelijke fietspad in de reparatie. Het langzame verkeer kan dan aan de zuidzijde de brug overgaan. Het deel van de brug dat voorheen beweegbaar was om scheepvaart door te laten, wordt definitief vervangen door een vast brugdeel. De alternatieve route over de West-tangent wordt aangegeven met borden.

 

 

Zie ook:

 

Geertruidenberg in beeld

Raamsdonksveer in beeld

 

 

 

13 januari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count