Bron: http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/7650282/Beter-laat-dan-nooit-voor-herstel-De-Eersteling.ece

 

Beter laat dan nooit voor herstel

“De Eersteling”

 

 

Marie-José en Leo van Dijk voor De Eersteling, het stoomgemaal dat ze snel willen restaureren.

 “Wel ontbreekt nog veel geld.”

 

 

image112

 

Molendijk – tussen Zevenbergen en Standdaarbuiten

(Foto: Kees Wittenbols – 28 juni 2010)

 

 

STANDDAARBUITEN - In de 38 jaar dat Leo en Marie-José van Dijk nu naast het oude gemaal De Eersteling wonen, hebben ze buiten opslag nooit grootse plannen met het gebouw gehad. Inmiddels is het historisch besef toegeslagen en het idee geboren om De Eersteling te restaureren. Het paar heeft wat mensen in de hand genomen, de gemeente en waterschap Brabantse Delta op de koffie gehad, resulterend in de Stichting Behoud Gebouw Voormalig Stoomgemaal.

 

“Ja, hoe gaat zoiets. We kochten het in 1972, de kinderen kwamen en het gemaal werd speelparadijs, later opslag. Nu realiseren we ons pas dat er een markant pand met een rijke waterhistorie op het erf staat. De Eersteling heet niet voor niets zo, het is het eerste stoomgemaal in de regio,” zegt Leo, die nu plots haast wil maken met de restauratie. Het gemaal verzakt langzaam maar zeker, de fundering moet nodig gestabiliseerd worden. Maar dat is niet het enige wat gebeuren moet: het Anton Pieck-achtige stucwerk moet hersteld, deuren vervangen en het dakbeschot vernieuwd. Grootste struikelblok is de investering. Leo van Dijk raamt de restauratiekosten op een ton. Dat verklaart de stichting, die de nodige fondsen kan werven en bij het bedrijfsleven durft aan te kloppen. “Als tegenprestatie maken we het gemaal toegankelijk voor publiek. Kleinschalige exposities met onderwerpen als stoommachines en waterbeheersing bijvoorbeeld. En gekoppeld aan de lokale geschiedenis van De Eersteling en de Oudlandse polders.”

 

Die recreatief-educatieve functie vraagt om een bestemmingsplanwijziging. “De wethouders waren enthousiast over onze plannen. Zodra de gemeente akkoord is, kunnen we aan de slag. Ook al ontbreekt nog veel geld. Donateurs zijn daarom van harte welkom. Onze stichting is als Algemeen Nut Beoogde Instelling (Anbi) aanvaard. Dat betekent dat giften voor de belastingdienst aftrekbaar zijn.” Het gemaal werd in 1881 in gebruik genomen. De stoommachine werd al in 1915 vervangen door een zuiggasmotor. Bij de Watersnoodramp bewees het gemaal zijn waarde: de schade aan de polders naast de Mark bleef hier beperkt. Het gemaal stond al vijf jaar leeg toen de Van Dijks hun intrek namen in de toen nog vrijstaande machinistenwoning. Inmiddels is hun huis verbonden met het 130 jaar oude grijsgroene watergemaal. Naast het erf ligt een natuurgebiedje, wat de stichting er graag bij betrekt voor een wandelroute.

 

www.stoomwatergemaal.nl

 

 

Zie ook:

 

Standdaarbuiten in beeld

 

Alle dorpen rondom Breda in beeld

 

 

19 november 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN