Bron: BN-DeStem

 

‘Big Brother loert op probleemjeugd

 

 

jongere

 

Jongeren met wie het slecht gaat of dreigt te gaan, komen als

het aan minister Rouvoet ligt in een verwijsindex te staan.

 

 

De 14-jarige Michael hangt 's avonds vaak op straat rond. Hij intimideert buurtbewoners, is betrokken bij vechtpartijen en maakt zich schuldig aan zakkenrollerij. De buurtregisseur maakt zich zorgen en zet de persoonlijke gegevens van Michael in de Verwijsindex Risicojongeren. Met het zusje van Michael, de 13-jarige Tessa, gaat het op school plotseling bergafwaarts. Ze zou naar het vwo gaan, maar Tessa presteert de laatste maanden zo slecht dat ze mogelijk naar het vmbo moet. Het meisje maakt een suffe, vermoeide indruk. Haar leerkracht maakt zich ernstige zorgen en ook de persoonlijke gegevens van Tessa worden ingevoerd in de Verwijsindex Risicojongeren.

 

“Zowel de buurtregisseur als de leerkracht kan nu in het computersysteem zien dat er in één gezin twee kinderen zijn die problemen hebben,” vertelt Ine den Ouden, coördinator van de Verwijsindex Rotterdam. “Binnen vijf dagen nemen ze contact met elkaar op en al gauw blijkt dat de moeder van de kinderen ernstig wordt mishandeld door haar man. Er wordt zo snel mogelijk hulp in gang gezet voor het hele gezin,” legt Den Ouden uit. Rotterdam werkt al sinds 1999 met de verwijsindex. Aanvankelijk was het systeem vooral bedoeld om voortijdige schoolverlaters in beeld te krijgen. Maar na het gruwelijke drama met het 12-jarige ‘Maasmeisje’ Géssica Gomes, die door haar vader werd vermoord en wier lichaamsdelen in de Maas werden teruggevonden, is de verwijsindex uitgebreid naar álle kinderen die zorg nodig hebben. “Bij het Maasmeisje werkten hulpverleners langs elkaar heen. De verwijsindex kan dat voorkomen,” aldus Den Ouden. Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin wil de Verwijsindex Risicojongeren dit jaar landelijk invoeren. Binnenkort komt hij met een nieuwe wet. Niet iedereen is enthousiast. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is het conceptwetsvoorstel voor de verwijsindex in strijd met de privacywetgeving. “Iedere jongere van wie wordt vermoed dat hij een risico loopt in zijn ontwikkeling, mag worden ingevoerd. Met zo'n ruime doelstelling bestaat het gevaar dat er jongens en meisjes in terechtkomen met wie weinig aan de hand is. Ze hebben dan wel het stempel van probleemjongere,” aldus een woordvoerder van het CBP.

 

Gezondheidsjurist Rose Marie Doppegieter deelt de kritiek. “Een kind dat stottert of hoogbegaafd is, kan strikt genomen ook belemmerd worden in de ontwikkeling naar volwassenheid en dus in de verwijsindex terechtkomen. Waar ligt de grens?” Volgens de gezondheidsjurist is de groep jongeren veel te ruim. “Een minderjarige die zwanger is, behoort ook tot de risicogroep. Maar niet iedere tienermoeder is een probleemgeval.” Jos Lamé, directeur van Riagg Rijnmond, zegt dat hij de verwijsindex niet nodig heeft om meer zicht te krijgen op probleemjongeren. “Wij worden overspoeld met klanten,” zegt Lamé. Hij vindt het bezwaarlijk dat ook andere instanties dan de hulpverlening, jongeren in het bestand kunnen zetten. “Als een puber schulden heeft, mag een medewerker van de kredietbank de persoonlijke gegevens in de verwijsindex zetten. Jan en alleman bemoeit zich met de hulpverlening, ik vind dat een slechte zaak.” Volgens Ine den Ouden, coördinator van de Verwijsindex Rotterdam, komt het zelden voor dat een jongere ten onrechte in het systeem komt. Vorig jaar hebben ruim 1.800 ouders in Rotterdam een brief gekregen dat hun kind in de verwijsindex staat. Niemand maakte bezwaar. Het jaar daarvoor kwam slechts één ouder in opstand. “En terecht. Het ging om kattenkwaad. We hebben die jongen uit de verwijsindex gehaald. Maar de meeste ouders vinden het heel fijn dat er voor hun kroost betere hulp is. Ook zij maken zich zorgen over hun kind.”

 

De namen van Michael en Tessa zijn gefingeerd.

 

 

16 januari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN