image005

 

Biobak op veel plaatsen uit de gratie

 

 

vuilnismannen

 

Steeds minder gemeenten vinden het nodig gft-afval apart op te halen.

 

 

Een lamp laten branden op een krop sla? Jazeker, een kleine moeite.

 

 

In Lelystad doen ze het al twaalf jaar. Stop de sla, samen met nog wat tonnen groenafval uit de keuken en de tuin in een container, laat het geheel drie weken afgesloten sudderen en spontaan ontstaat gas. Hang daar dan een generator achter en je hebt elektriciteit.

 

Harald Koehorst, van recyclebedrijf Orgaworld, heeft weinig tijd nodig om het proces uit te leggen. Hier, wijst hij, wordt het groente-, fruit- en tuinafval van de inwoners van Flevoland en omgeving gestort en aan de andere kant van de vergistingsinstallatie gaat de groene stroom naar de elektriciteitscentrale in de buurt. Blijft over een berg compost, die de boeren en tuinders uit de polder dagelijks ophalen om hun akkers mee te verrijken. Bijkomend pluspunt is dat die compost weer zorgt voor vermindering van het broeikaseffect. Mooier kan het haast niet, vindt Koehorst. Iedereen die duurzaamheid en hergebruik een warm hart toedraagt - en wie doet dat tegenwoordig niet - moet dat beamen. Toch dreigt de klad erin te raken. Steeds meer gemeenten hebben bezwaren tegen de sinds 1994 verplichte gescheiden inzameling van gft-afval. Volgens een schatting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben zo'n veertig steden al helemaal of gedeeltelijk het bijltje erbij neergegooid, waaronder bijvoorbeeld Den Bosch, Leiden en de vier grote steden. Vooral in die grote steden met veel flats is de animo voor afvalscheiding gering. Krapbehuisden voelen weinig voor een stinkende bak in hun keuken. Wat veel lokale bestuurders betreft mag het gft weer mee met het gewone huisvuil en dus naar de verbrandingsovens of de stort. De vrees is dat dit aantal nog zal stijgen, omdat gemeenten van het kabinet straks meer de vrije hand krijgen bij de inzameling van gft.

 

“Hoogst onverstandig,” noemt directeur Ger de Jong van afvalbedrijf De Meerlanden in Aalsmeer de plannen.

 

Zijn bedrijf staat op het punt te investeren in een milieuvriendelijke vergistingsinstallatie, maar hij maakt zich zorgen over de toelevering van gft. “Het gaat om grote bedragen, dus je wilt wel medewerking van degenen die het afval moeten leveren. Bij veel gemeenten leeft het misverstand dat verbranden nauwelijks schadelijker is voor het milieu dan composteren. Maar verbranden kan qua duurzaamheid nooit op tegen recyclen en vergisten.” Zijn zorgen worden gedeeld door anderen mensen in de branche. Dick Hoogendoorn, directeur van de Vereniging Afvalbedrijven, onderschrijft dat scheiden de beste en uiteindelijk goedkoopste oplossing is. “De technologie van vergisten is weliswaar ingewikkelder dan verbranden, maar we hebben het nu wel onder de knie.” Uit cijfers van de vereniging blijkt dat deze vorm van afvalverwerking, die nog in de kinderschoenen staat, flink in opkomst is, mede dankzij de nieuwe subsidie voor deze techniek van energiewinning. Her en der verrijzen vergistingscentrales. Naast de al bestaande in bijvoorbeeld Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Well en Alphen aan den Rijn zijn er vergevorderde plannen voor de bouw van zulke centrales in Alkmaar, Aalsmeer en Zwolle.

 

Het ministerie van VROM verwacht niet dat gemeenten en masse zullen stoppen met het ophalen van gft. Composteren blijft goedkoper en dus aantrekkelijker, denkt VROM. Bovendien, schrijft minister Jacqueline Cramer, is het beleid erop gericht steeds minder huisvuil op stortplaatsen op te slaan. De Tweede Kamer moet nog een definitief oordeel vellen over het voorstel om gemeenten meer vrijheid te geven bij de verwerking van ‘groen afval,’ maar heeft zich al kritisch getoond. De VVD wil Kamervragen stellen. Robbert van Duin van het Recycling Netwerk, waarin diverse milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd, is ook sceptisch. “Meer beleidsvrijheid klinkt mooi, maar ik zie het meer als een vorm van luiheid. Er valt juist nog een wereld te winnen. Nu bestaat eenderde van het gewone huisvuil nog uit organisch afval. Dat kan allemaal gebruikt worden voor energiewinning.” Hoogleraar natuurlijke hulpbronnen Hans Moll ziet een bijkomend probleem. “Een stad als Den Bosch vroeg mensen in 1994 fanatiek gft te scheiden, maar nu mag alleen nog het tuinafval in de groencontainer en straks moet misschien alles weer apart. Dat werkt natuurlijk niet. Burgers denken dan: de overheid doet maar wat.”

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

26 mei 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN