Bron: www.bndestem.nl

 

Boek in de maak over ‘de jonge boeren van toen’

 

 

boer%20met%20paardenploeg

 

 

ETTEN-LEUR/BREDA - De vorming van jonge boeren in het midden van de vorige eeuw dreigt met de vergrijzing van de boerenstand een vergeten geschiedenis te worden. Een comité van voormalige RKJB-leden uit de regio Etten-Leur en Breda wil daar met de samenstelling en uitgave van een boek verandering in brengen. Constaterend dat er nog enkele generaties zijn die ‘de oude situatie’ hebben meegemaakt, zoekt Toon Naalden uit Etten-Leur namens het comité contact met tijdgenoten die krantenknipsels, foto’s of andere informatie over de RKJB-tijd beschikbaar kunnen stellen. Of hun herinneringen aan medeleden, bestuurders, cursusleiders en geestelijken willen doorgeven.

 

 

 

boeren%20aan%20het%20werk%201931

 

 

Met de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de tweede helft van de vorige eeuw, is ook het leven van de plattelandsjeugd ingrijpend veranderd. Jonge boeren zitten tegenwoordig net zo lang op school als hun generatiegenoten van niet-agrarische komaf en ze hebben dezelfde maatschappelijke kansen. Maar tot ver in de vorige eeuw moest de plattelandsjeugd ná de lagere school zo snel mogelijk op het familiebedrijf meewerken. Hun geestelijke, lichamelijke, culturele en technische vorming haalden ze bij de jeugdbond, waar zij zich tot aan hun eventuele huwelijk bij aansloten. Voor de meisjes was er de Boerinnen JeugdBond (BJB), voor de jongens de Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB). Sinds de oprichting in 1922 reikten die hun leden talrijke mogelijkheden tot verdere ontwikkeling aan, van sportwedstrijden tot religieuze vorming en van praktijkonderwijs op proefvelden tot een cursus toneelspelen.

 

 

boerderij

 

 

Ze maakten bedevaarten van Meersel-Dreef tot Lourdes en ondernamen bouwkampen naar Duitsland. Veel van die activiteiten werden aangekondigd en beschreven in plaatselijke blaadjes. In 1966 ging de RKJB samen met zusterbonden op in de nog altijd actieve KPJ, de Katholieke Plattelands Jongeren. Het boek wordt waarschijnlijk geschreven door Tom Duffhues uit Tilburg. Een publicatiedatum is nog niet bekend, want die hangt af van de historische ‘oogst’ van het comité. Contactpersoon: Toon Naalden, tel. 06-51583324; tnaalden@hetnet.nl.

 

 

Zie ook:

 

Etten in beeld

Leur in beeld

 

 

 

29 december 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count