Bron: BN-DeStem

 

Regiogemeenten tegen ‘bouwlust’ Etten-Leur

 

 

DEN BOSCH - Net als de provincie zijn de zes andere gemeenten in de stadsregio

Tilburg-Breda niet blij met de bouwlust van de gemeente Etten-Leur.

 

 

image025

 

Nieuwbouw aan het Torenpad – Etten

(Foto: Kees Wittenbols – januari 2007)

 

 

Dat wordt gezien als oneigenlijke concurrentie ten opzichte van met name Breda. Zo bleek eerder deze week tijdens het halfjaarlijks planningsoverleg van de zeven regiogemeenten. Etten-Leur mag tot 2018: 3300 woningen bouwen, maar heeft plannen voor de bouw van 4400 huizen. De provincie heeft Etten-Leur vorige maand op dat punt ‘teruggefloten.’ Tijdens het overleg bleek dat de andere gemeenten het daarmee eens zijn. De Bredase wethouder Janus Oomen van Ruimtelijke Ordening: “De afspraak was dat Etten-Leur 3300 woningen mag bouwen. Nu wil ze naar 4100 (voor 2015, red.). Als een gemeente 800 woningen meer wil gaan bouwen, zou dat ten koste gaan van de woningbouwplannen van de andere gemeenten. Dat kan natuurlijk niet. Het planningsoverleg houden we niet voor niets.” Gedeputeerde Paul Rüpp zegt dat hij zo'n krachtige afwijzing in het onderlinge verkeer tussen gemeenten niet eerder heeft meegemaakt. De overmaat aan woningbouwlocaties wordt volgens Rüpp door de provincie uit de bestemmingsplannen van Etten-Leur geschrapt.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Aantal huizen volgens afspraak

 

Dinsdag 23 december 2008

 

 

ETTEN-LEUR - B en W blijven proberen de regio te overtuigen dat er fors gebouwd moet worden in Etten-Leur.

 

De regiogemeenten hebben Etten-Leur op de vingers getikt omdat ze vinden dat de gemeente te veel woningen wil bouwen. Verwonderlijk, vindt gemeentewoordvoerder Peter Konings. “We hebben onze plannen afgestemd zoals was afgesproken met de provincie.” Tijdens het planningsoverleg met de stedelijke regio Breda-Tilburg hield wethouder Jean-Pierre Schouw een pleidooi voor het goedkeuren van de bestemmingsplannen Haansberg-Oost, Schoenmakershoek-Oost en de Streek. Die zijn samen goed voor 1400 woningen.

 

Etten-Leur houdt zich daarmee aan de regionale afspraken en is tevens de eerste gemeente waar de harde plancapaciteit groter wordt dan het aantal afgesproken woningen, precies zoals de gedeputeerde heeft gevraagd. “Het past ook in onze woonvisie om te bouwen voor starters en senioren. Dat zijn vaak kleinere woningen en daardoor kunnen we binnen dezelfde ruimte meer woningen bouwen dan gepland.” Maar dat zien de andere gemeenten niet zitten. Ze gaan dan ook niet mee in het voorstel van Schouw om een convenant af te sluiten dat Etten-Leur de hogere plancapaciteit alléén gebruikt als de andere regiogemeenten dat goedkeuren en dat elk halfjaar de ontwikkelingen worden gepeild. Maar de gemeente geeft de moed niet op, schrijven B en W aan de raad. Inzet is om uiterlijk in het planningsoverleg van juni alsnog een akkoord te krijgen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zie ook:

 

Etten in beeld

Leur in beeld

 

 

 

19 december 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count