logo

 

 

Breda is een ‘mooi meisje,’

maar liep er niet mee te koop.

 

 

Zaterdag 10 november 2007 - BREDA - Wat is Breda?

 In de ogen van de bewoners een veelzijdige woonstad, ook al is het steeds moeilijker

 om aan een 'bereikbare' woning te komen.

 

 

4 in breda

 

Breda op een ansichtkaart.

 

 

Verder is Breda nadrukkelijk een 'winkelstad,' met een fijnmazig netwerk van winkels door heel de stad. Ook is Breda een stad waar het onderwijs in hoog aanzien staat, terwijl het groene karakter van Breda veel bewoners een prettig gevoel geeft.

 

Voordat het project 'Expeditie Breda' van start ging, zijn de opstellers eerst eens gaan onderzoeken waarmee Breda zich kan profileren. De vraag: 'Wat is Breda?' werd daarbij nadrukkelijk gesteld. Met alle resultaten op een rijtje valt het op dat de Bredanaar nog steeds zijn betrekkelijk kleinschalige provinciestad koestert. Want waar een prettig woonklimaat in een groene omgeving met een menselijke maat hoog scoort, komt bij de bevolking niet automatisch de gedachte aan de oppervlakte dat Breda ook nog een 'internationale' of 'ondernemende' stad zou zijn.

 

 

image016

 

De Poort van Breda

 

 

"Opvallend is dat 'internationale stad' niet expliciet wordt herkend en erkend als onderdeel van de Bredase identiteit," staat in 'Expeditie Breda.' Daar blijft het niet bij. "Breda als 'ondernemende stad' komt bij de meeste respondenten niet spontaan op als onderscheidende kwaliteit," zo blijkt. Niks mis mee, zegt wethouder André Adank van Economische Zaken. Wat hem betreft hoeft Breda helemaal geen wereldstad te worden. Integendeel, het kleinschalige dat Breda uitstraalt is wat hem betreft juist bijzonder aantrekkelijk voor investeerders. "Hou het kleinschalig, behapbaar. De menselijke maat, die telt. We kunnen de halve wereld wel binnenhalen, maar we zijn niet goed bezig wanneer we de bestaande kwaliteit niet in stand houden of verbeteren," zegt Adank. De truc is om het beeld van Breda, zoals het nu bestaat, te gebruiken om de stad te verkopen. Citymarketing heet dat.

 

 

image001

 

De Nieuwe Haven

 

 

"We zijn tot nu toe nooit zo sterk geweest in het verkopen van de stad," geeft Adank toe. Als het dan toch om beeldvorming gaat: Breda is altijd een ‘mooi meisje’ geweest en heeft dat ook altijd wel geweten, maar er mee te koop lopen... Nee, dat deed ze niet. Dus, liepen sommige leuke jongens door. Die tijd is voorbij, als het aan het stadsbestuur ligt. Vorig jaar werd besloten om Breda weg te zetten als ‘product,’ als ‘merk.’ De belangrijkste karaktertrek van dat 'product' is het goede gevoel dat de stad zou uitstralen: Bourgondisch, gezellig, maar ook creatief en modern.

 

"Breda is een goed bewaard geheim dat ontdekt moet worden. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren," zei burgemeester Peter van der Velden in september 2006. 'Expeditie Breda' heeft dat idee uitgediept en heeft nu ook de doelgroepen gevonden die voor de stad het meest interessant zijn om te benaderen. Breda richt zich op jongeren, jonge gezinnen en vitale senioren als ideale woonplaats, terwijl funshoppers, Europese stedentrippers en jongeren die evenementen afstruinen gezien worden als dé binnen te halen 'nieuwe klanten.'

 

 

image009

 

NAC-stadion

 

 

Vanuit economisch oogpunt zijn vooral de kennis- en creatieve industrie, logistieke dienstverlening en hospitality (horeca en aanverwante bedrijfstakken) interessant om te benaderen. Terwijl al die doelgroepen op de korrel worden genomen, is het ook de kunst om de stad leuk en gezellig te houden. Daarvoor is geld nodig en dat is te halen op drie plaatsen: Den Bosch, Den Haag en Brussel.

 

Adank is gefascineerd door de geldpotten van deze subsidiegevers. "Er is winst te halen. Zo heeft het samenwerkingsverband Brabantstad, waar Breda deel van uitmaakt, honderden miljoenen euro's te verdelen. Bij de provincie is zo'n 80 tot 90 miljoen te halen. In Brussel bevatten de 'structuurfondsen' waaruit we kunnen putten ongeveer 168 miljoen euro. Al dat geld gaan we aan elkaar verbinden. We gaan met geld geld maken," verwacht de wethouder.

 

 

image003

 

Chassé theater

 

 

Om Breda nadrukkelijker op de kaart te zetten wil de gemeente binnenkort een eigen lobbyist aan het werk zetten bij de Europese Unie in Brussel. Adank wijst er op dat alle inspanningen er toe moeten leiden dat de kwaliteit van Breda voor de toekomst behouden blijft. Dat is geen beleid, dat is een missie, zo staat in 'Expeditie Breda.' De resultaten zijn pas over tien, twintig jaar bekend. Dan kan de bewoners van de stad weer gevraagd worden: 'Wat is Breda?'

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

10 november 2007

 

Home

 

stats count