Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/7436365/Bredase-scholieren-regelmatig-op-de-vuist.ece

 

Bredase scholieren regelmatig op de vuist

 

 

knokken

 

 

BREDA - Bredase scholieren gaan regelmatig in groepen met elkaar op de vuist. Bij deze fitties komen soms een paar honderd jongeren kijken. Scholieren uit het voortgezet onderwijs bevestigen op enkele schoolpleinen dat leerlingen van meerdere scholen bijna wekelijks knokken. De politie houdt de rivaliteit scherp in de gaten en heeft dit jaar vijf keer een fittie verijdeld. Dennis, een leerling van Scala, vertelt dat op de scholen een sterk wij-gevoel heerst. “Als je ruzie krijgt met iemand van Scala, dan heb je ruzie met iedereen van Scala. En zo werkt het bijvoorbeeld ook op het Mencia.” Via sms en internet kunnen leerlingen razendsnel een knokploeg formeren. De aanleiding is vaak minimaal. “Een lullige opmerking is voldoende om de boel te mobiliseren.” Volgens Jelle, ook van Scala, is de kick de belangrijkste drijfveer. “Het is een mooi gevoel als je één bent met je vrienden.” Deelname wordt gezien als een sociale verplichting. “Vrienden laat je niet in de steek.”

 

Een fittie heeft specifieke gedragsregels. Het is ongepast om met meer personen één man af te rossen. Een vrouw slaan is helemaal uit den boze. “Als je als man een vrouw slaat, moet je incasseren.” Toch doen vrouwen volop mee. “Wij vechten gemeen. Aan haren en oorbellen trekken, van achteren aanvallen, dat soort dingen,” weet Mona. Dreigen met messen en stokken is gebruikelijk. Meestal loopt het met een sisser af en blijft het bij verbale dreigementen. Volgens de politie is de rivaliteit tussen scholen van alle tijden. Er is één groot verschil. Met de hedendaagse communicatiemiddelen kunnen snel grote groepen mensen worden gemobiliseerd, met alle gevaar van dien. Voor ROC West-Brabant, dat onderwijs biedt op ruim vijftig locaties in de regio Breda, zijn de knokpartijen vooralsnog geen item. Vrijwel alle fitties worden buiten de scholen uitgevochten, bijvoorbeeld op de parkeerplaats bij NAC, waardoor het fenomeen nauwelijks bij het ROC bekend is.

 

 

 

12 oktober 2010

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel:

 

13 oktober 2010

 

Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/7442143/We-hebben-er-helaas-geen-grip-op.ece

 

“We hebben er helaas geen grip op”

 

 

Breda - Dat groepen jongeren met elkaar op de vuist gaan, is van alle tijden, meent locatiedirecteur André van Veen van het Bredase Prinsentuincollege. Maar de hype van de zogeheten fitties, georganiseerde knokpartijen door middelbare scholieren, noemt hij desalniettemin “zorgwekkend.”

 

Hij is een van de weinige schooldirecteuren die het fenomeen onder ogen durft te zien. Collega’s ontkennen het bestaan, vermoedelijk omdat ze vrezen voor een negatief imago van hun school. Van Veen: “Het probleem is dat de jongeren via Twitter of Hyves razendsnel een locatie kunnen afspreken waar ze elkaar tegenkomen. Het gebeurt buiten ons gezichtsveld en daarom hebben we er helaas geen grip op. Het is een verschijnsel waar we als opvoeders nog geen antwoord op hebben.” Op welke schaal de vechtpartijen plaatsvinden, weet hij niet. “Ik weet wel dat er af en toe gevochten wordt, maar niet hoe vaak of hoe massaal.” Wel zeker is dat de jongeren ver uit het zicht van de school met elkaar de degens kruisen. “Iedere school heeft wel eens te maken met een groepje vechtersbazen aan de poort die iemand staan op te wachten,” verklaart hij. “Maar dan houden we de leerling even binnen en bellen de politie. Die zorgen dan dat hij veilig thuiskomt.” Dat de ruzies elders worden uitgevochten, wil niet zeggen dat hij zich niet verantwoordelijk voelt. “Als ik hoor dat onze leerlingen betrokken zijn bij vechtpartijen, zullen we zeker maatregelen treffen. Maar tot nu toe heb ik daar geen melding van gekregen.”

 

Rector Judith Veuger van het Graaf Engelbrecht College zegt erg alert te zijn op mogelijke vechtpartijen. “Onze leerkrachten vangen regelmatig signalen op, waarna we de politie waarschuwen. Op deze manier is er al een paar keer tijdig ingegrepen. De ervaring leert dat er vrijwel nooit op school wordt gevochten, ze treffen elkaar altijd ergens anders.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN