Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/6840014/Campagne-voor-veilige-30km-zones.ece

 

Campagne voor veilige 30-km zones

 

 

Buurtbewoners hebben in de Generaal Maczekstraat in Breda stickers op borden geplakt

om te benadrukken dat het hier gaat om een 30-kilometerzone.

 

In de stad begint een campagne voor meer veiligheid in deze zones.

 

 

http://www.gratistheorie.nl/all/verkeersborden/A_snelheid/borden/zone30.gif

 

 

BREDA - In Breda, wijken en dorpen, gaat een grootscheepse campagne lopen voor meer veiligheid in 30-kilometerzones. Het initiatief komt van de dorpsraad Ulvenhout. In straten als de Pennendijk en de Annevillelaan wordt vaak veel te hard gereden. De dorpsraad krijgt veel klachten over hardrijders. Na contact met onder meer de gemeente Breda, de politie Midden- en West-Brabant en de lagere scholen is nu een grote, stads brede campagne opgezet om weggebruikers te waarschuwen. De actie gaat op zaterdag 26 juni van start in Ulvenhout.

 

 

 

image024

 

Pennendijk – Ulvenhout

(Foto: Kees Wittenbols – 28 augustus 2008)

 

 

Wethouder Wilbert Willems zal het startsein geven, om 10.00 uur op het pleintje voor de Albert Heijn aan de Dorpstraat. Er worden folders verspreid en tasjes. “Weggebruikers weten vaak niet dat het om een 30-kilometerzone gaat. Er staat een verkeersbord bij de ingang of entree van een straat, maar daar houdt het dan mee op. Misschien is het mogelijk om bijvoorbeeld op kruisingen of op een hele route meer waarschuwingsborden te plaatsen. Hoewel dat ook weer zal indruisen tegen de bestaande inrichtingseisen van een zone,” zegt Michael van Egeraat, organisator namens de Ulvenhoutse dorpsraad. Hij illustreert hiermee het spanningsveld tussen inrichting en veiligheid.

 

 

 

image056

 

Annevillelaan – Ulvenhout

(Foto: Kees Wittenbols – 21 september 2008)

 

 

De actie in Ulvenhout loopt twee weken. Dan wordt de 30-kilometercampagne verder uitgerold naar andere wijken en dorpen. De gemeente komt nog met een programma voor de actie. De inrichting van de zones heeft de afgelopen tijd in Breda tot de nodige discussies geleid. Zones zijn ingericht met borden en drempels, maar hardrijders worden niet of amper aangepakt. Invoering van 30-kilometerzones in alle wijken was de afgelopen jaren één van de belangrijkste onderdelen van het gemeentelijk verkeersbeleid. Dat leidde er toe dat hele buurten ‘sober en doelmatig’ zijn voorzien van snelheidsremmende maatregelen. Over de handhaving bestond altijd al de nodige discussie. De gemeente voelt zich er niet toe geroepen en de politie doet het niet, omdat de maatregelen volgens het Openbaar Ministerie bij lange na niet afdoende zijn. Wethouder Willems zei vorig jaar nog extra aandacht te willen voor de zones, waarbij de zones op doorgaande routes, zoals de Generaal Maczekstraat soms te rigoureus zijn ingevoerd. Hij kan zich voorstellen dat daar weer een 50-km regime gaat gelden.

 

 

Zie ook:

 

Ulvenhout in beeld

 

 

16 juni 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN