Bron: http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/5425998/Conditie-botenloods-wordt-steeds-slechter.ece

 

Conditie botenloods wordt steeds slechter

 

 

image062

 

De botenloods aan de Fortweg - Heijningen.

 

Aan een poort hangt inmiddels een waarschuwingsbord voor instortingsgevaar.

(Foto: Kees Wittenbols – 22 september 2008).

 

 

HEIJNINGEN – Weeralarm of niet, de korte, hevige storm die vorige week

donderdag in Willemstad woedde heeft de botenloods

van fort Sabina nog verder aan het wankelen gebracht.

 

 

De driedelige loods staat op het complex van fort Sabina en werd vroeger gebruikt voor torpedoboten, waarmee in de vorige eeuw mijnen werden uitgezet in het Volkerak. Nadat de defensiefunctie verdween, werd de scouting Willemstad huurder van de botenloodsen. Die zijn er begin jaren negentig uitgetrokken. Staatsbosbeheer is nog eigenaar van de loods, maar die heeft opknappen nooit als prioriteit beschouwd. De heemkundekring Fijnaart en Heijningen heeft altijd gepleit voor behoud van het boothuis als cultureel erfgoed en wezenlijk onderdeel van het fort. In de ontwikkelingsvisie Sabina Henricapolder van de gemeente Moerdijk worden de drie aan elkaar gebouwde loodsen gezien als mogelijke slechtweervoorziening. Toen was het idee om een thematische binnenspeeltuin aan te leggen in de stijl van het fort. De loodsen zouden ook een kleine horecafunctie krijgen. Maar in de twee restauratieplannen van het fort is geen geld opgenomen om ook de botenloods te herstellen.

 

Daar lijkt het nu ook te laat voor. Van twee loodsen is het dak grotendeels verdwenen. De buitenmuren hebben nog maar één duwtje nodig en ze vallen om. Aan de poort hangt inmiddels een waarschuwingsbord voor instortingsgevaar. Het Monumentenfonds Brabant heeft opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen naar de exploitatie van het fort. “De resultaten daarvan heeft de gemeente in mei ontvangen,” zegt directeur Peter Stutvoet van MFB. Over de uitkomst kan hij weinig zeggen. “Het is nu aan college en raad om daar verder over te oordelen. Zelf zijn we ook geïnteresseerd in de exploitatie van het fort. We onderzoeken ook als zouden we zelf eigenaar zijn. Dan kun je alle voor- en nadelen het best overzien.” Stutvoet zegt dat ook de botenloods deel uitmaakt van het onderzoek. “We hebben verschillende scenario’s geschetst. Eén daarvan is naast het fort ook de opslagruimte en botenloods mee te nemen.”

 

 

Zie ook:

 

Heijningen in beeld

Willemstad in beeld Deel 1

 

 

26 augustus 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN