Bron: www.bndestem.nl

 

Controleur kan binnenkort toegang eisen

 

deuren9

 

DEN HAAG - Miljoenen Nederlanders moeten binnenkort controleambtenaren binnenlaten, zonder verdenking, maar op straffe van verlies van kinderbijslag, AOW of bijstand. Ook voor weduwen en weduwnaren, wezen en oudere arbeidsongeschikten geldt: wie de controleur niet binnenlaat, wordt gekort. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet dat in behandeling is bij de Tweede Kamer. Rechtsgeleerden achten het wetsvoorstel in strijd met het huisrecht van burgers, dat is vastgelegd in de grondwet en met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op grond van de nieuwe wet mogen gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV zelf bepalen wanneer zij toegang tot iemands woning willen.

 

Het kabinet acht de wet noodzakelijk om “het draagvlak van sociale voorzieningen” in de samenleving te behouden. Van het wetsvoorstel moet “een preventieve werking” uitgaan. Maar het kabinet verwacht níet meer fraude op te sporen dan nu het geval is. Dit omdat het allang is toegestaan huisbezoeken te doen bij burgers, als zij worden verdacht van fraude. Het doorzoeken van een woning van iemand die niet verdacht is, mag sinds 2007 alleen nog wanneer de burger vrijwillig meewerkt. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Veel gemeenten willen echter al bij de aanvraag van een uitkering een kijkje kunnen nemen in de woning van de aanvrager; het wetsvoorstel moet dat mogelijk maken.

 

Ouderenbonden, advocaten, de Bijstandsbond en oudervereniging Ouders & Co reageren onthutst. “Dit wordt echt een controlemaatschappij, waarbij de overheid elke stap die een burger maakt wil controleren,” zegt Piet van der Lende van de Bijstandsbond. “Dit is straks geen rechtsstaat meer, maar een politiestaat. Dit is compleet onverdedigbaar,” zegt advocaat Peter Kuijper die ongeoorloofde huisbezoeken bij de Centrale Raad aanhangig maakte. In de Tweede Kamer zijn met name de SP en de ChristenUnie kritisch.

 

 

Zie ook:

 

 

15 januari 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN