Bron: www.bndestem.nl

 

Crash “Hercules” had niet hoeven gebeuren

 

hercules

 

Type C-130 Hercules die neerstortte op 15 juli 1996, in Eindhoven, bij de Herculesramp.

(Foto: uit Wikipedia)

 

 

EINDHOVEN - De crash met de Hercules in 1996 had niet hoeven te gebeuren

als de piloten de juiste procedure uit de handboeken hadden gevolgd.

 

Dat zegt de onafhankelijke vliegtuigexpert ing. Harry Horlings van AvioConsult. Hij heeft geen goed woord over voor de commissie die de ramp onderzocht. Ze is voorbijgegaan aan de fouten die bij het besturen van het militaire toestel zijn gemaakt en heeft in haar eindrapport onjuiste conclusies getrokken. Horlings is luitenant-kolonel buiten dienst van de Luchtmacht. Ten tijde van de Herculesramp was hij hoofd van de afdeling vliegproeven bij de luchtmachtstaf. Hij heeft zich verdiept in de bestuurbaarheid van vliegtuigen na motoruitval. Voorafgaand aan de crash van de Hercules besloot de bemanning een doorstart te maken, vermoedelijk omdat ze op de landingsbaan vogels waarnam die gevaar zouden kunnen opleveren.

 

Volgens Horlings moet een meermotorig vliegtuig na motoruitval veilig kunnen doorvliegen en landen. “Er is een simpele techniek om scheeftrekken te voorkomen. Dan kun je doorvliegen naar grotere hoogte, de snelheid wat opvoeren en vervolgens landen. Als dat niet is gebeurd en de snelheid komt tijdens de landingsprocedure met een Hercules onder de 134 knopen, dan mag je niet doorstarten, maar moet je landen.” Beide richtlijnen, die volgens Horlings wel in het handboek van de Hercules staan, zijn door de piloten niet gevolgd. Horlings heeft het tot zijn missie gemaakt om de kennis over het vliegen bij motoruitval op hoger peil te brengen. Uit op internet gepubliceerde rapporten is hem gebleken dat sinds 1996 meer dan 250 aan motorstoring gerelateerde ongevallen zijn gebeurd, met meer dan 2500 slachtoffers. Hij ziet overeenkomsten tussen vrijwel al die ongelukken. Dat het in Eindhoven verkeerd ging ligt volgens de deskundige aan de opleidingen, “en een beetje aan de vliegers zelf.” “De laatste dertig à veertig jaar moesten opleidingen korter en sneller, er is een hoop geschrapt.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Herculesramp

 

De Herculesramp vond plaats op 15 juli 1996 op Vliegbasis Eindhoven. De ramp met de Hercules kostte 34 inzittenden het leven. Het toestel had in totaal 41 inzittenden, vier Belgische bemanningsleden en 37 jonge leden van het Fanfarekorps van de Landmacht. De luchtverkeersleider vertelde de brandweercommandant niet hoeveel passagiers er in het vliegtuig zaten. Hierdoor ging de commandant er vanuit dat er alleen bemanning in het vliegtuig zat, waardoor ze eerst begonnen met bluswerk in plaats van reddingswerk.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

 

23 oktober 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count