logo

 

Criminaliteit kost 31,5 miljard euro

 

Zaterdag 10 november 2007 - DEN HAAG - Criminaliteit heeft de Nederlandse samenleving vorig jaar ten minste 31,5 miljard euro gekost. Dat komt neer op ruim 1900 euro per inwoner. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, dat gisteren openbaar is gemaakt.

 

 

De 31,5 miljard aan kosten door criminaliteit is voor het grootste deel toe te schrijven aan schade door bijvoorbeeld diefstal en fraude (21,1 miljard euro). Verder kostte de aanpak van criminaliteit 6,7 miljard euro en ging in totaal 3,7 miljard euro naar preventieve maatregelen, zoals surveillance door de politie, cameratoezicht en alarminstallaties.

 

Om de totale schade te becijferen heeft het WODC bij haar onderzoek gebruik gemaakt van een groot aantal bronnen. Zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars dat het afgelopen jaar voor 1 miljard euro werd gefraudeerd met verzekeringen. Ook berekende het Platform Energiediefstal dat voor ruim 200 miljoen euro aan energie werd gestolen en schat De Nederlandsche Bank de schade van pinpasfraude op 3,8 miljoen euro.

 

Twee jaar geleden stelde het WODC de kosten van criminaliteit nog vast op ruim 20 miljard. De toename is volgens onderzoekster Deborah Molenaar voornamelijk te verklaren doordat ze twee extra kostenposten in kaart heeft weten te brengen. Zo berokkenen criminelen jaarlijks voor 8,6 miljard euro aan 'leed'. Daaronder vallen onder meer letselschade, psychische schade en verlies aan inkomen. Molenaar: "Als je met een mes in je buik wordt gestoken, kun je misschien wel nooit meer werken. Dat is niet alleen een schadepost voor het slachtoffer, maar voor de hele maatschappij."

 

Een tweede kostenpost die Molenaar wist te berekenen is preventie. Daaraan werd vorig jaar 2,2 miljard uitgegeven. Dat ging voor 85 procent naar de politie, maar ook naar terrorismebestrijding en het grotestedenbeleid of particuliere beveiligingsbedrijven. Molenaar vergeleek de Nederlandse uitgaven aan criminaliteit per hoofd van de bevolking met die in andere landen. De kosten in Nederland (1929 euro per inwoner) liggen hoger dan Engeland en Wales (1780 euro), Canada (1369 euro) en Australië (1.179 euro), maar steken schril af bij de VS (7200 euro).

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

10 november 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN