Bron: www.bndestem.nl

 

Crisisdienst schept orde in de grootste chaos

 

 

BREDA - Ze zijn het gewend, bij nacht en ontij het bed uit.

 Met elk telefoontje dient zich een crisis aan die bezworen moet worden.

 En dan meteen handelen, orde scheppen, regelen.

 

 

 

De zes medewerkers van de crisisdienst van het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Welzijn) zijn ervaren maatschappelijk werkers. In hun eentje houden ze 's nachts de wacht over een gebied dat zich uitstrekt van Bergen op Zoom tot Werkendam en Baarle-Nassau. “Er zijn nachten dat je door kunt slapen, maar soms ben je van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg in touw,” zegt crisismedewerker Betsy Roovers (60). Ze werkt drie jaar in de crisisdienst. “Je moet wel een beetje van actie houden, onder spanning kunnen werken en ook in je eentje, heel snel, beslissingen kunnen nemen.” De crisisdienst wordt buiten kantooruren ingeschakeld als er dringend behoefte is aan maatschappelijk werk. In veel gevallen gaat het om huiselijk geweld, waarbij bijvoorbeeld een veilig onderkomen geregeld moet worden voor een mishandelde vrouw. Roovers: “Maar we worden ook ingeschakeld bij drank en drugs of ruzies die uit de hand dreigen te lopen. Soms kunnen we het telefonisch af. Maar we moeten vaak ook ter plekke komen om iemand bij te staan. Geen situatie is hetzelfde. Ik denk nooit, ‘dit hebben we al eens gehad.’ Het wordt nooit routine.”

 

 

betsy-2

 

 

De crisisdienst werd vijftien jaar geleden opgericht. Voor die tijd draaiden alle maatschappelijk werkers af en toe een nachtdienst. Marijke den Hollander van het IMW: “De medewerkers waren maar eens in de zoveel tijd aan de beurt. Niet iedereen vond het prettig om die diensten te draaien en er was behoefte aan een vaste manier van werken.” Er werd één team gevormd met crisismedewerkers, dat een eigen werkwijze ontwikkelde en contacten legde met instellingen in de regio. Het team kwam in eerste instantie in actie in Breda, inmiddels werkt de crisisdienst ook voor vijf andere instellingen voor maatschappelijk werk. De crisismedewerker is er puur om de crisis te bezweren, niet om alle problemen waar een cliënt mee worstelt op te lossen. Roovers: “We scheppen orde in de chaos, regelen alleen het meest noodzakelijke. Iemand in crisis heeft geen overzicht, geen idee waar hij of zij moet beginnen met het oplossen van de problemen. Daar proberen wij lijn in te krijgen. Soms is er acuut gevaar, dan moeten we een veilige plek voor iemand vinden.” Als er na het bezweren van de crisis nog verdere hulpverlening nodig is, neemt de dagdienst van het IMW of één van de andere instellingen voor maatschappelijk werk het over, of andere organisaties, zoals Jeugdzorg, MEE of GGZ.

 

Het zijn soms heftige gevallen, waar de medewerkers mee te maken krijgen. “Vooral als er sprake is van geweld, grijpt het je wel eens aan. Het prettige is dat je meteen handelt, dus dat je mensen ook echt verder helpt. Dat maakt het makkelijker om het van je af te zetten. Maar natuurlijk raakt het je, het zou gek zijn als het niet zo is.” Maar niet achter elk telefoontje schuilt een échte crisis. “Mensen kunnen soms zelf iets heel erg als een crisis ervaren en er niet meer uitkomen. Soms blijkt het makkelijk zelf op te lossen. Iemand die op straat is gezet, kan misschien best onderdak regelen. Maar je moet dat wel kunnen bedenken. Daarom helpen we met het vinden van oplossingen. Maar we gaan niet voor iedereen op zoek naar een bed.” Daar zijn de bedden waar de dienst een beroep op kan doen ook te schaars voor. In dringende gevallen kunnen ze mensen onderbrengen bij opvangplekken in de regio. Als die crisisbedden vol liggen, is er altijd nog de ‘bed-, bad-, brood-opvang,’ zoals bij 't IJ in Breda. En in het uiterste geval regelt Roovers een hotel. “Het is niet gebruikelijk, maar als het moet, dan handel je. Als je te maken hebt met een mishandelde vrouw die nergens heen kan, met haar hele hebben en houwen in een paar plastic tasjes gepropt, weet je dat je die veilig moet onderbrengen. Daar zijn wij voor.”

 

 

31 oktober 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN