Bron: http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/6658778/Cuypers-Kerk-niet-slopen.ece

 

Cuypers: “Kerk van Moerdijk niet slopen”

 

 

image004 

 

Stephanuskerk Moerdijk

(Foto: Kees Wittenbols – mei 2007)

 

 

MOERDIJK – De Stichting Cuypersgenootschap verzet zich tegen de sloop van de Sint Stephanuskerk in Moerdijk.

Overal in het land spant het Cuypersgenootschap, vernoemd naar de beroemde kerkenbouwer Pierre Cuypers,

zich in om cultuurgoed van de slopershamer te behoeden.

 

 

 

image002

 

Kerktoren Stephanuskerk Moerdijk

(Foto: Kees Wittenbols – mei 2007)

 

 

In een brief aan de staatssecretaris van cultuur stipt secretaris Leo Dubbelaar de karakteristieke elementen van de Moerdijkse ‘wederopbouwkerk’ aan. Volgens Dubbelaar lijkt het een trend te worden om naoorlogse kerken af te breken. “Alsof dat geen monumenten kunnen zijn.” In de brief aan het ministerie pleit het Cuypersgenootschap voor plaatsing van de Stephanuskerk op de rijksmonumentenlijst. Dubbelaar: “Deze in 1957 ingezegende kerk is een opvallend en voor katholieke begrippen zeer vernieuwend ontwerp opgetrokken uit een skelet van gewapend beton.” In de gemeentelijke herstructureringsplannen in het hart van Moerdijk is geen plaats meer voor de kerk. De vrijstaande toren blijft als beeldbepalend element wel in tact. Het Cuypersgenootschap stelt nu voor de kerk in te passen in de centrumplannen en het gebouw multifunctioneel te maken. Eventueel is een bescheiden aanbouw aan de kerk mogelijk. Aangemerkt als monument, kan de Stephanuskerk niet zonder meer worden gesloopt.

 

 

Zie ook:

 

Moerdijk in beeld

 

 

8 mei 2010

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel 1:

 

22 juni 2010

 

http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/6870437/Voorlopig-geen-sloop-van-kerk-in-Moerdijk.ece

 

Voorlopig geen sloop van kerk in Moerdijk

 

 

Piet Jongbloed is “niet blij met uitstel.”

 

 

MOERDIJK - Het kan nog jaren duren voor er een definitief besluit valt over de Sint Stephanuskerk in Moerdijkdorp. Staatssecretaris Marja van Bijsterveld van OCW heeft de kerk laten voorbeschermen. Dat betekent dat er niets gedaan mag worden tot duidelijk is of de kerk op de rijksmonumentenlijst geplaatst kan worden. Het Moerdijks college en de landelijke Raad voor Cultuur buigen zich nu op verzoek van de staatssecretaris over deze kwestie. Het advies van het college en de raad wordt vervolgens door het ministerie van OCW beoordeeld, waarna een besluit wordt genomen. “Wij hebben dat verzoek bij de staatssecretaris neergelegd,” zegt secretaris Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap. Dat genootschap is tegen de sloop van de kerk. “Omdat het architectonisch een heel bijzondere kerk is. Het is een wederopbouwkerk die we voor het nageslacht willen bewaren. Dat hoeft niet als kerk te zijn. Het gebouw mag ook voor andere doeleinden gebruikt worden.” Het genootschap is bereid ver te gaan om de kerk van de ondergang te redden. “Als het besluit negatief is voor ons, kunnen we in beroep gaan. Eventueel tot bij de Raad van State.” Daar moet Piet Jongbloed van het Moerdijks parochiebestuur niet aan denken. “Dit kunnen we eigenlijk niet hebben en maakt het er niet gemakkelijker op. De kerk is inmiddels veel te groot en er moet echt iets gebeuren. Hier en daar zijn verzakkingen en het dak is ook niet goed meer. Onderhoud is dringend gewenst. Nog langer wachten is niet verantwoord. Maar ja, dat gaat natuurlijk veel geld kosten.”

 

Jongbloed hoopt in ieder geval dat er snel duidelijkheid komt. “We zijn er al tien tot vijftien jaar mee bezig. Er zijn al zoveel plannen geweest. Eigenlijk waren we al akkoord met de bouw van een nieuwe Ankerkuil waarin ruimtes vrijgemaakt zou worden voor de kerk. Nu gebeurt er dit weer en moeten we opnieuw in de wachtkamer plaatsnemen.” Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap hoopt dat er snel een besluit genomen kan worden. “Dat is voor iedereen het beste. Maar een jaar zal het zeker duren. Voorlopig mag de kerk niet gesloopt worden.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel 2:

 

24 juni 2010

 

Gemeente beschouwt kerk in Moerdijk niet als rijksmonument

 

 

ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders voelt er weinig voor om de Stephanuskerk in Moerdijk in de huidige vorm overeind te houden. De gemeente wil de kerk zo snel mogelijk slopen, maar stuit daarbij op tegenstand van het landelijk opererende Cuypersgenootschap. Dat genootschap onderneemt een poging de kerk uit 1957 op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. Volgens het genootschap is het een van de weinige wederopbouwkerken in Nederland. “In architectonisch opzicht en ook in cultureel opzicht is deze kerk uitermate waardevol en daarom vinden we dat het gebouw moet blijven staan,” zegt Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap. “Dat hoeft niet als kerk te zijn. In het gebouw kan van alles plaatsvinden.” De staatssecretaris van het ministerie van OCW (cultuur) moet dat besluit nemen. Dat gebeurt na het inwinnen van advies bij het Moerdijks college en de landelijke Raad van Cultuur. “Nou, wij zullen negatief adviseren,” zegt de Moerdijkse wethouder Cors Punt nu al. “Wij vinden het gebouw niet zodanig dat het op de monumentenlijst terecht moet komen. Nog belangrijker is dat we op de plek waar de kerk nu staat, onder andere woningbouw willen realiseren.”

 

Ook voor de nieuwe Ankerkuil (gemeenschapshuis) wordt bij een eventuele sloop van de kerk een plaats gereserveerd. “We willen in Moerdijk als het ware een nieuw centrum scheppen. Brabants Westhoek is momenteel bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Volgens mij is de bevolking van Moerdijk vóór die veranderingen.” De toren die los van de kerk staat, blijft in ieder geval behouden. “Dat is een markant punt voor het dorp en kan prima ingepast worden in de plannen.” Of er in Moerdijk binnenkort gesloopt kan worden, valt te betwijfelen. Het Cuypersgenootschap vindt dat de kerk bewaard moet blijven voor het nageslacht en heeft de kerk daarom laten voorbeschermen. Dat wil zeggen dat er niets mag gebeuren tot de staatssecretaris van OCW een besluit heeft genomen. Bij een negatief advies kan het genootschap in hoger beroep gaan.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN