Bron: www.brabantsdagblad.nl

 

“Daar sta je dan,

oog in oog met de dader”

 

 

logo

 

www.slachtofferinbeeld.nl

 

 

Voor 181 Brabantse slachtoffers van een misdrijf

was het vorig jaar een ingrijpende tijd:

zij kwamen in direct contact met hun dader.

 

 

Stichting Slachtoffer in beeld (SiB), in 1990 opgericht door de Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp Nederland, houdt zich sinds 2007 bezig met slachtoffer-dadergesprekken. Het aantal afgeronde gesprekken is sinds de start ruim verdubbeld: in 2007 waren er 441 gesprekken, in 2008 waren er al 904. Eind 2009 stond de landelijke teller op 1050 slachtoffers, van wie dus 181 uit de provincie Noord-Brabant. “Nederland kent meer dan 100.000 slachtoffers per jaar en dit aantal blijft maar stijgen. Slachtofferhulp Nederland is er voor mensen die praktische, juridische en emotionele bijstand nodig hebben. Wij zijn een zusterorganisatie die onder andere slachtoffer-dadergesprekken leidt. Zo’n gesprek kan vooral jonge criminelen helpen zich bewust te worden van de schade die zij hebben aangericht,” aldus Annette Pleysier van SiB.

 

Sinds een half jaar biedt de stichting ook voortrajecten voor minderjarige daders. Door een uitvoerige begeleiding bereiden de jeugdcriminelen zich voor op het confronterende gesprek met hun gedupeerden. Zij krijgen drie individuele bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur waarbij zij zich moeten inleven in de situatie van het slachtoffer. Volgens Pleysier zijn niet alle jonge criminelen geschikt voor dit project. “Het gaat vooral om jeugdige daders die zich niet in kunnen leven in de situatie van de getroffene of die moeite hebben hun gevoelens onder woorden te brengen,” aldus de projectleider.

 

Sinds de start hebben zich dertien jongeren aangemeld. Vaak komen zij via de jeugdreclassering met SiB in aanmerking. De leeftijden variëren van 12 tot 21 jaar. Opvallende uitschieter is een 56-jarige crimineel. Pleysier: “Soms hebben ouderen ook moeite met het voeren van een gesprek. Hiervoor worden uitzonderingen gemaakt.” Contact hoeft niet altijd face-to-face. Voor sommige slachtoffers is het zien van de dader te zwaar. Zij kunnen kiezen voor een briefwisseling. Pleysier vindt dat de gesprekken náást het strafrecht moeten blijven staan. “In veel landen heeft het contact de overhand. Een dader moet echter oprecht spijt hebben en niet meedoen voor strafvermindering.”

 

 

 

28 februari 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN