De Paus heeft een rijbewijs

 

 

 

 

Net aangekomen op het internationale vliegveld van Rome, van dit keer een binnenlandse reis, staat de paus al te wuiven naar het bekende gezicht van Giovanni, zijn privéchauffeur die hem even komt ophalen.

 

Het betrof een korte maar noodzakelijke trip zonder veel plichtplegingen en de paus was alleen.

Net voor het instappen in de grote zwarte limousine zei de paus tegen Giovanni:

 “luister eens brave man, ik heb zelf ook een rijbewijs van toen ik nog bisschop was,

 maar sinds ik kardinaal ben geworden en zeker nu als paus word ik alleen nog maar gereden

 en ik zou o zo graag weer eens even scheuren op de autostrada.”

 

Giovanni, zag het amper zitten en maakte vele bezwaren.

 Maar de paus was tenslotte zijn hoogste baas, dus schikte hij zich in de wensen en zei:

 “wel Heilige Vader, het is niet de gewoonte en ik krijg wellicht grote moeite met mijn directe chef.”

Hierop zei de paus: “dat regel ik wel, ga maar rustig zitten en laat me mijn gang maar gaan.”

 

Zo gezegd zo gedaan. Giovanni, de chauffeur ging achterinzitten en de paus kroop achter het stuur.

 

Met een noodgang scheurde de paus weg en zat al heel spoedig aan de 200km/u.

Giovanni kneep ‘m als een oude dief en scheet zeven kleuren.

 

Maar na een paar minuten had de Carabinieri, de Italiaanse Rijkspolitie, de scheurende limo al in de smiezen

 en een motoragent stopte de donkere limo met getinte vensters.

 

Op het moment dat de paus het raampje naar beneden liet glijden schrok de agent hevig en zei alleen:

 “een moment a.u.b.”

Hij nam onmiddellijk weer contact op met de meldkamer die hij al eerder had verwittigd dat er een dikke vette vangst zat aan te komen.

 

De agent vroeg onmiddellijk de commissaris te spreken en hij vertelt de commissaris dat hij een dikke vette limo te pakken heeft met 200 km/u.

“Arresteren en wel meteen,” buldert de commissaris door de lijn.

 

Hierop zegt de agent: “ik denk dat u dat niet zou willen commissaris, ’t is een verdomd hoge ome.”

 

Waarop de commissaris zegt: “reden temeer! Arresteren!”

 

“Nee,” zegt de agent, “een echt hoge ome” en dit met grote nadruk.

 

Hierop vraagt de chef: “heb je dan die klojo van een burgemeester te pakken?”

 

Agent: “hoger.”

 

Commissaris: met hoopvolle stem: “de minister van Justitie dan?”

 

Agent: “hoger.”

 

Commissaris:  “de president … nee toch hé?”

 

Agent: “hoger.”

 

“Nou, nou,” zegt de commissaris. “wie heb je daar dan in God vredes naam?”

 

Agent: “tja, u zegt het, ik denk inderdaad dat het God zelf is.”

 

Commissaris: helemaal verbaasd zegt: “heb je soms gezopen?”

 

Agent: “neen chef, alleen een paar kopjes cappuccino.”

 

Commissaris: “hoe kom je er dan in God’s naam bij te denken dat het God zelf is, halve gek?”

 

Agent: “tja, ziet u chef, Hij heeft de paus als chauffeur!”

 

 

Cas van Rooij

 

home