Bron: www.bndestem.nl

 

De 2 ‘slapende’ suikersilo’s van Breda

 

De twee suikersilo’s worden nu van alle kanten bekeken

 

 

image003

 

De 2 suikersilo’s van de CSM – Breda

(Foto: Kees Wittenbols – 2006)

 

 

BREDA - B en W van Breda nemen nog tot volgende maand de tijd om te bezien

of ze de CSM-directie een vergunning verlenen waarmee deze haar

twee ‘slapende’ silo’s aan de Markkade kan slopen.

 

 

Dat heeft een woordvoerster van het college meegedeeld. Met de sloop van de overige opstallen op het twintig hectare omvattende terrein tussen Slingerweg, Markkade, Zoete Inval en Valveeken hebben B en W geen probleem. Zoals bekend, hebben zij daar vorige maand al de twee benodigde vergunningen voor afgegeven. Maar met betrekking tot de twee veertig jaar oude silo’s - de oudste (met de trappentoren) dateert van 1968, die met het CSM-logo is van drie jaar later - wil het stadsbestuur zich nog eens even goed achter de oren krabben. De stad heeft de afgelopen halve eeuw immers te veel beeldbepalende gebouwen en potentiële monumenten verspeeld met al te rap genomen sloopbesluiten. Weliswaar rijzen de 45 meter hoge silo’s nog maar vier decennia achter het stadshart op, niettemin gelden ze als zeer beeldbepalend. Daarbij mogen de publieke meningen over de esthetiek van de beide betonkolossen sterk uiteenlopen - van foeilelijk tot hoogst karakteristiek - de sloop ervan zou (veel te) abrupt een gat uit de noordelijke skyline van de stad slaan. Het is duidelijk dat B en W geen lichtvaardig besluit willen nemen, dat meteen grote verontwaardiging en op termijn de hoon van toekomstige generaties Bredanaars zou oproepen. Derhalve hebben ambtenaren van uiteenlopende disciplines opdracht gekregen de bouwwerken zogezegd van alle kanten te bekijken. “We zullen bijvoorbeeld de ligging van het complex en de locatie ten opzichte van het spoor afwegen,” meldt de woordvoerster. “En het Bureau Cultureel Erfgoed legt de silo’s langs de (anderhalf jaar geleden in de Erfgoednota geïntroduceerde) erfgoedmeetlat, om de cultureel-historische waarde te bepalen.”

 

Opmerkelijk in dit verband is het boekje Industrieel Breda in Via Breda, dat de gemeente in september in haar eigen Erfgoedreeks uitbracht. Daarin omschrijft industrieel archeoloog dr. Henk Muntjewerff de silo’s als “de iconen van de suikerwerkindustrie.” De silobouw was indertijd nodig geworden, omdat de industrie - die tot dan toe de detailhandel met 50-kilozakken bevoorraadde - tegemoet moest komen aan de consumentenvraag naar kant-en-klare pakken van één kilo suiker. De silo’s markeren alleen deze ontwikkeling al. Als bestuurslid van de Stichting Brabants Industrieel Erfgoed lanceert Muntjewerff nu het idee de silo’s te herbestemmen voor de opslag van archieven en/of kunstwerken. “Als je er - zoals in Halfweg is gebeurd met ‘s lands enige monumentaal beschermde suikersilo - bijvoorbeeld een kantorengebouw van zou maken, dan moet je er ramen in gaan aanbrengen. Daarmee zou je het typische silo-karakter echt volledig teniet doen.”

 

 

 

17 maart 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN