Bron: http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/5157822/De-hak-moet-aan-de-akkerdistel.ece

 

De akkerdistel wordt aangepakt in de

gemeente Moerdijk

 

 

akkerdistel

 

Een akkerdistel

(Foto: uit Wikipedia)

 

 

ZEVENBERGEN - De hak moet aan de akkerdistel. De gemeente Moerdijk heeft via de geëigende kanalen boeren, burgers en buitenlui gewezen op de plicht om akkerdistels van hun grond te verwijderen, als die distels tenminste op landbouwgrond staan of maximaal honderd meter daar vandaan. Dat het om een serieuze zaak gaat blijkt uit het feit dat de gemeente verwijst naar artikel 125 van de Gemeentewet.

 

Volgens een woordvoerder wordt er wel degelijk gecontroleerd. “Constateren we op onze eigen grond distels, dan maaien we een keer extra. Zien we ze bij een particulier dan schrijven we die aan. Gebeurt er dan niks, dan maaien we zelf en brengen dat in rekening bij de eigenaar.” Volgens voorzitter Adrie Bossers van de afdeling Moerdijk van de landbouworganisatie ZLTO is het een goede zaak dat de gemeente zich inspant om de akkerdistel in toom te houden. Bossers zegt: “Wij boeren moeten extra bestrijdingsmiddelen inzetten om de distels te verwijderen. Niet voor niets is de verwijderplicht ook opgenomen in een provinciale verordening.”

 

Volgens Bossers vormen de pluisjes van uitgebloeide akkerdistels hét probleem. “Met de wind kunnen ze zich kilometers verplaatsen en zich voortplanten. Daardoor vermenigvuldigen akkerdistels zich ook zo explosief. Brandnetels bijvoorbeeld hebben bolvormig zaad dat bij wijze van spreken naast de plant valt.” Bossers zou best willen dat de overheid met Jacobskruiskruid net zo omging als met akkerdistels. “Jacobskruiskruid is erg giftig voor paarden en koeien. In de wei vreten ze er secuur omheen, maar als het eenmaal gemaaid en gedroogd is, zien ze het niet meer en vreten ze het op. Daar kunnen runderen en paarden ziek van worden en er ook aan doodgaan.”

 

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerdistel

 

 

Zie ook:

 

Zevenbergen in beeld

Moerdijk in beeld

 

 

24 juni 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN