logo (7)

 

De Biesbosch in trek bij arenden

 

 

arend

 

In september is de kans op een ontmoeting met een visarend het grootst.

 

 

De waterrijke Biesbosch is met zijn ondiepe, visrijke lagunes een zeer geschikt

jachtgebied voor visetende roofvogels zoals de zeearend en de visarend.

 

 

De zeearend met zijn imposante spanwijdte van ruim twee meter bezoekt de Biesbosch tot nu toe uitsluitend als overwinteraar. In de meeste gevallen draait het om juveniele vogels, die snel te herkennen zijn aan het opvallend gevlekte verenkleed. Soms is er ook sprake van oudere vogels, die beschikken over witte staarten. De zeearend broedt sinds 2006 in de Oostvaardersplassen. Een krakkemikkige wilg fungeert sindsdien als nestboom. Bij het nest werd vorig jaar een webcam geplaatst. Daarmee zijn bijzondere beelden vastgelegd. Dit jaar is in het nest gluren echter niet mogelijk. Het paar zeearenden bouwde namelijk een nieuw nest in een ontoegankelijk terreingedeelte van de Oostvaardersplassen. In maart ontdekten boswachters van Staatsbosbeheer het bij toeval tijdens het bestuderen van luchtfoto's. Met het oog op verstoring van deze unieke broedvogels, plaatste men dit keer geen webcam. Dit jaar dus geen beelden van het familieleven van het koppel zeearenden, wel is vastgesteld dat er twee jongen zijn uitgekomen. Naast de zeearend verblijven er in de Biesbosch ook regelmatig visarenden.

 

 

Zeearend-1

 

Zeearend

 

 

Sinds de afsluiting van het Haringvliet is het aantal visarenden in de Biesbosch duidelijk toegenomen. Ieder voorjaar zijn er tot ver in de broedtijd, soms zelfs de gehele broedtijd, visarenden in het gebied aanwezig. Vanaf juli nemen de aantallen flink toe. In de periode augustus tot en met oktober verblijven er zo'n vier tot zeven vogels in de Biesbosch. Tot voor kort hadden ze enige voorkeur voor de Brabantse en Dordtse Biesbosch en de Nieuwe Merwede, de laatste jaren zijn er ook in de Sliedrechtse Biesbosch (op het Eiland van Dordrecht) bijna altijd visarenden te vinden.

 

 

visarend

 

Visarend

 

 

Ook in de bredere polderkreken wordt zo nu en dan gefoerageerd. Door de aanleg van de natuurontwikkelingsgebieden is dit beeld in zoverre veranderd dat de oppervlakte voedselgebied is toegenomen en de visarenden dit ook weten te benutten. Mogelijk is dat de reden dat er de laatste jaren ieder broedseizoen vaak meerdere visarenden aanwezig zijn. Het moment dat de soort gaat broeden lijkt er dus aan te komen. Om deze fascinerende roofvogels daarbij een handje te helpen, zijn er in enkele hoogspanningsmasten kunsthorsten geïnstalleerd. Tot op heden hebben daarvan alleen nijlgansen geprofiteerd. In september is de kans het grootst om van de magnifieke visarenden te genieten. Dit jaar is Staatsbosbeheer vijftig jaar in de Biesbosch actief en om dat te onderstrepen houdt deze dienst op zaterdag 6 september 2008 een visarendentocht. Deze vaartocht gaat stroomafwaarts over het Hollandsch Diep (langs de Sassenplaat tegenover Shell Moerdijk) richting het vestingstadje Willemstad. Vandaar voert de tocht over een deel van het Haringvliet naar de oostpunt van het riviereneiland Tiengemeten. Via de zuidrand van de Hoekse Waard varen we terug naar Lage Zwaluwe. Voor nadere informatie over deze éénmalige vaartocht kunt u terecht bij het Biesboschbezoekerscentrum in Drimmelen (tel. 0162-682233).

 

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

11 juli 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN