Bron: http://www.bndestem.nl/algemeen/opinie/4766047/De-boot-is-lek-en-wij-willen-straaljagers.ece

 

“De boot is lek en wij willen straaljagers”

 

Door: Marianne Thieme

 

 

marianne thieme

 

Marianne Thieme

 

 

 Vrijdag 03 april 2009

 Laatst bijgewerkt op: zaterdag 06 juni 2009

 

 

quicc

 

De Quicc, een volledig elektrisch aangedreven bestelwagen.

 

 

We beleven een kredietcrisis, een klimaatcrisis, een voedselcrisis, een grondstoffencrisis, een zoetwatercrisis, een biodiversiteitscrisis en de ene dierziektencrisis na de andere. De kleinste van die crises is de kredietcrisis. Pavan Sukhdev, topeconoom van de Deutsche Bank, berekende dat die de wereld eenmalig 0,7 biljoen euro kost, terwijl het kappen van het tropisch regenwoud structureel leidt tot een kostenpost tussen de 1,5 en 4 biljoen euro. En dat allemaal per jaar!

 

Het kabinet komt met een financiële injectie van de omvang van de kosten van de Joint Strike Fighter: 6 miljard euro. Twintig keer dat bedrag zijn we inmiddels kwijtgeraakt van onze pensioentegoeden. Tijdens de crisis is 15.000 euro per huishouden verdampt, exclusief de vele duizenden euro’s per huishouden die we moesten investeren om de banken, de veroorzakers van de crisis, overeind te houden. Wie de genoemde crises in samenhang beziet, weet dat belastingvrij vliegverkeer geen stand kan houden. Wat besluit het kabinet? Afschaffing van de tickettax! De bouw van infrastructurele werken riskeert een Europees verbod doordat Nederland er niet in geslaagd is te voldoen aan de fijnstofnormen. Maar het kabinet-Balkenende bereidt een “crisis- en herstelwet” voor met “regelvrije zones,” waar minder procedures nodig zijn om te bouwen.

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat de kosten voor het klimaatbeleid met 50 tot 70 procent omlaag zouden kunnen wanneer we inzetten op minder vleesconsumptie. Maar alles wat het kabinet erover zegt is dat mensen zelf moeten weten wat ze eten. De maatschappelijke kosten van de bio-industrie, 120 euro per Nederlander per jaar, worden nog steeds gedragen door de belastingbetaler. De snelle groei van de wereldbevolking zal binnen twintig jaar leiden tot een wereldwijde crisis wegens tekorten aan water, voedsel en energie, zo voorspelt de wetenschappelijke adviesraad van de Britse regering. In Nederland komen we vooralsnog niet veel verder dan het afwenden van een kabinetscrisis. En dat omdat de coalitie verkiezingen op dit moment als de grootst denkbare ramp beschouwt die het einde van haar wereld(je) zou kunnen betekenen.

 

De boot is lek aan alle kanten en in plaats van “alle hens aan dek” of “pompen of verzuipen” wordt er een ‘lange vinger’ verstrekt in de vorm van een herstelplan van 6 miljard dat de crisis in een aantal opzichten nog zal verergeren. Dit is de kans om op grote schaal in te zetten op de ontwikkeling van zonne-energie, een aantrekkelijke regeling voor burgers die hun eigen stroom opwekken, het stimuleren van ontwikkeling en aanschaf van elektrische en hybride voertuigen, verbetering van het openbaar vervoer en de ontwikkeling van vleesvervangers. We zouden Nederland een belangrijke speler kunnen maken op het gebied van duurzame eiwitproductie, bijvoorbeeld in de vorm van lupine die soja kan vervangen - en daarmee regenwouden kan sparen - en als groenbemester kan fungeren.

 

In 2025 zullen de wereldfosfaatvoorraden op zijn en zal er bij ongewijzigd beleid geen landbouw van betekenis meer mogelijk zijn, maar het kabinet haalt er de schouders over op. “Na ons de zondvloed!” Dat is minstens vier verkiezingen verder. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Als het kabinet spreekt over de erfenis voor onze kleinkinderen, gaat het alleen over de omvang van het begrotingstekort, niet over een leefbare wereld. Het kabinet wacht liever tot de wal het schip zal keren. De kredietcrisis is slechts het topje van de ijsberg. De crises die volgen, zijn oneindig veel ernstiger. Nederland kiest nu voor de Calimero-strategie: wat moeten wij als klein landje nou bij zulke grote wereldproblemen? Het zogenoemde Duurzame Crisisakkoord probeert tegengestelde doelen te verenigen zoals aanleg van windmolens én investeren in asfalt, isolatie van woningen én afschaffing van de vliegbelasting. En het mag nauwelijks 2 procent kosten van het bedrag dat we kwijt zijn om volledig onverantwoord opererende banken op de been te houden. Angst en een gebrek aan creativiteit regeren dit land. Angst voor verkiezingen, angst voor de leidende partij in de coalitie, angst voor de wezenlijk andere keuzes die nodig zijn om Nederland om te vormen van zeer onduurzaam naar duurzaam. Angst die verlamt.

 

Als in het parlement gestemd moet worden over het voorkomen van het uitsterven van de paling, stemmen zelfs zich ‘groen’ noemende politici als Diederik Samsom (PvdA) en Krista van Velzen (SP) tegen. Het zijn tijden voor een nieuw Palingoproer. Als de Bastille nú niet bestormd wordt door de burgers, blijven de politieke Madoffs gewoon zitten en wordt de toekomst van mens, dier, natuur en milieu nog verder uitgehold.

 

Marianne Thieme is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

24 januari 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN