logo (7)

 

Wil de echte crimineel gaan zitten?

 

 

poort

 

Veroordeelde criminelen die een ander hun straf laten uitzitten:

het komt voor in Nederlandse gevangenissen.

 

 

 

Ze stonden er bovenop en toch hadden ze niets in de gaten.

 

Het einde van het bezoekuur was aangebroken en

de bewaarders ontruimden de bezoekersruimte.

 

 

De visite ging de ene kant op, de gedetineerden de andere kant. Maar terwijl de circa vijftig aanwezigen opstonden, voltrok zich midden in het gezelschap een grote wisseltruc. Een paar minuten later liep één van de gevangenen fluitend zijn vrijheid tegemoet. Zijn plek in de cel was ingenomen door zijn broer.

 

“Natuurlijk een enorme blunder,” geeft een van de bewaarders in de betreffende gevangenis ergens in Noord-Holland achteraf toe. Hij wil niet met zijn naam in de krant. “In zo'n zaal zitten twaalf gedetineerden. Per gevangene zijn er drie bezoekers. Dan is het verdraaid moeilijk om iedereen in de gaten te houden.” Een paar uur na het voorval ontdekten bewaarders de verwisseling. “Het was ook niet zo'n slimme actie van die gasten,” zegt de bewaarder. “De broer werd vervolgd, omdat hij had meegeholpen aan een ontsnapping. En die gedetineerde zat binnen de kortste keren weer vast.” Het voorval, dat twee jaar geleden plaatsvond, staat niet op zichzelf. Uit een steekproef die in 2006 in de gevangenis van Veenhuizen werd gehouden, bleek dat bij 7 procent van de gedetineerden iets mis was met de identiteit. Het ministerie van Justitie kondigde daarop aan álle gedetineerden in Nederlandse gevangenissen te gaan controleren. Uit die doorlichting blijkt nu dat de persoonscontrole in gevangenissen nog steeds rammelt: uit onderzoek onder ruim tienduizend gevangenen kwamen meer dan tweehonderd ernstige gevallen van identiteitsfraude naar voren. Van veroordeelde criminelen die anderen betalen om hun straf uit te zitten, tot misdadigers die met een nepidentiteit hun strafblad willen verhullen om zo een lagere straf te krijgen. Daarnaast zijn er nog honderden minder ernstige gevallen. Daarbij gaat het veelal om administratieve fouten, zoals een verkeerd gespelde naam.

 

 

 

gevangenis-1

 

De Koepelgevangenis van Breda

 

 

Vrijwel iedere bewaarder kan voorbeelden opnoemen van persoonsverwisseling in de bajes. Zo verhaalt een bewaarder uit het noorden van het land over een ‘kampbewoner,’ die zijn zwager bereid had gevonden voor hem te gaan ‘zitten.’ “Dat zorgde voor dolkomische taferelen. Door ons liet hij zich Willem noemen, maar zijn medegevangenen spraken hem aan bij zijn echte naam, Tinus. Toen we vroegen waarom ze hem zo noemden, zei hij dat het zijn bijnaam was.” Uiteindelijk kwam ook deze wisseltruc aan het licht, nadat Willem – de man die in de cel had moeten zitten – werd opgepakt voor een ander misdrijf. Ook strafrechtadvocaat Arthur van der Biezen kent de verhalen van wisseltrucs in de bajes. Volgens hem hebben criminelen vaak een zakelijk belang om de gevangenis te mijden. “De handel moet doorgaan. En daar hebben ze best wat voor over. Dan moet je denken aan tienduizenden euro's.”

 

Vooral halfopen inrichtingen zijn kwetsbaar voor identiteitsfraude, aangezien criminelen zich daar na een oproep van justitie zelf moeten melden om hun straf uit te zitten. Als ze zich melden, wordt slechts naar hun paspoort gevraagd. “Maar wij zijn helemaal niet getraind in het herkennen van valse passen,” aldus een bewaarder uit het oosten van het land. Daarom is het van essentieel belang dat bewaarders de beschikking krijgen over betere apparatuur, stelt het ministerie van Justitie. Alle gevangenissen worden uitgerust met apparaten om vingerafdrukken mee af te nemen. Die worden vervolgens vergeleken met de afdrukken die bij de aanhouding door de politie zijn afgenomen. Toch is het de vraag of dat systeem wél waterdicht is, zegt hoogleraar informatica Chris Verhoef. Volgens hem is het betrekkelijk eenvoudig een vingerafdruk te kopiëren. “Iemand legt zijn vinger op een laagje gel, je snijdt het uit en legt het op je eigen vinger. Die gel neemt zelfs de warmte van je lichaam aan. Daarmee kan je de sensoren in een scan misleiden. Al is zo'n laagje wel duidelijk zichtbaar. Een wakkere cipier zou het moeten zien.”

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

9 augustus 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN