Bron: www.bndestem.nl

 

De ene buurt is de andere niet

 

Alles uit de kast voor een wijk op de wip

 

 

 

De ene buurt is de andere niet in de Haagse Beemden.

Het stadsdeel kent veel gezichten.

 

De bouw begon in de jaren zeventig, in landelijk gebied. De wijk is nu stilletjes aan volgebouwd. In het hart ligt een groot landschapspark waar de buurten netjes omheen liggen. “Het ontwerp was in die jaren de trots van de architecten, resultaat van een nieuwe kijk op wonen in landelijk gebied. Maar pluspunten van vroeger zijn helaas in de loop van de jaren veranderd in risico’s,” stellen de onderzoekers in het wijkimpulsplan.

 

Zoals de afstand naar de stad, het ontbreken van voorzieningen voor de oudere jeugd en overvloedig groen dat gevoelens van onveiligheid meebrengt. De bloemkoolwijken, clusters van buurten, in combinatie met sociale woningbouw zijn niet echt een stimulans voor het contact tussen de bewoners. Komt nog bij dat de stijl van bouwen leidt tot onoverzichtelijke, donkere hoeken en anonimiteit, waardoor de overlast toeneemt. Vooral bewoners van Kesteren voelen zich volgens de onderzoekers onveilig in hun eigen buurt. De bewoners van de jongere buurt Kroeten voelen zich het veiligst. Zoiets als straatverlichting speelt een belangrijke rol. Waar de mensen zich onveilig voelen is de verlichting het slechtst. In het afgelopen jaar is het aantal woninginbraken in Kesteren, Muizenberg, Gageldonk en Kievitsloop op een onveranderd hoog niveau gebleven, in totaal 180 aangiftes per jaar. Woninginbraken krijgen prioriteit, met het Keurmerk Veilig Wonen, afsluiting van achterpaden en buurtpreventie. Maar hoe alarmerend is de situatie in buurten als Kesteren en Muizenberg? Ad Brekoo, voorzitter van de wijkraad Bekom: “Wat is alarmerend? Twee jaar geleden is er nog een tuinenproject geweest van Singelveste. Dan blijkt dat mensen de eigen buren niet kennen. Dat is een signaal, dan zakt het af. Sociale controle is er niet, geen sociale contacten. Daarom hebben de buurten nu een verbindingsregisseur en werkt Singelveste met buurtconciërges.”

 

Is het te laat?

 

“Het is nog niet te laat, maar het is wel aan de late kant. Als er niets gebeurt zakt de Haagse Beemden binnen vijf tot tien jaar af naar een achterstandswijk. We moeten uit de negatieve sfeer komen. De Haagse Beemden moet een wijk blijven waar het fijn wonen is en waar de mensen graag willen blijven wonen.”

 

De impuls is hard nodig?

 

“Er zijn knelpunten en problemen. Dat hangt vooral ook samen met de jeugd. Er zijn totaal geen voorzieningen voor de jongeren. Maar we hebben ook te maken met parkeerdruk en problemen met wortelopdruk, dat speelt bijna in de hele Haagse Beemden. Vooral als het donker is lopen mensen het risico te struikelen over scheve stoeptegels. Dat veroorzaakt fysieke en sociale onzekerheid, mensen voelen zich daar niet happy bij. Als je ziet hoe auto’s geparkeerd staan, mensen kunnen amper meer over de stoep, zoals aan de Noortberghmoeren. Kinderen lopen gevaar tussen de auto’s, straten zijn onoverzichtelijk. Veel fietspaden zijn trouwens slecht verlicht.”

 

Een grote wens is een jongerencentrum?

 

“Samen met de gemeente en Singelveste kijken we nu naar de mogelijkheden. Een plek waar de jeugd elke dag en avond kan hangen, internetten, muziek kan maken. Er zijn twee opties: of in een bestaande ruimte of tijdelijke units plaatsen. Er is ook een gebrek aan voorzieningen voor ouderen, zeker bij De Donk. Heksenwiel heeft die wel, maar ligt ver weg. En minderheden als Antillianen, Surinamers en Marokkanen zijn best actief. Maar er moet meer gebeuren, ze moeten meer betrokken worden bij de wijk.” Een HIT-team (Haagse Beemden Impuls Team) gaat nu aan de slag met de leefbaarheid, aangevuld door een jeugdpanel. Het team bestaat uit de wijkraad, scholen, corporaties, winkeliers, wijkagenten en de gemeente. “De bewoners zijn meer dan bereid om aan een verbetering te werken,” verzekert het wijkimpulsplan. Het eerste doel is het evenwicht terug te brengen. Mensen moeten weer meedoen en zich verbonden voelen met de Haagse Beemden. Andere doelen: het aantal woninginbraken moet in 2011 met de helft zijn verminderd, de mensen moeten zich weer veiliger voelen en de overlast van hangplekken moet minder. In juni wordt bekend of de twee miljoen euro subsidie uit Den Haag wordt toegekend.

 

Waar gaat het geld zoal naar toe?

 

Er wordt zo’n tien miljoen euro vrijgemaakt de komende jaren voor meer leefbaarheid in de Haagse Beemden, waarvan twee miljoen komt van Den Haag (preventiebudget) en 2,5 miljoen van de woningcorporaties die geld steken in buurtbeheer, woonconsulenten en beveiliging van brandgangen en achterpaden. Hieronder de diverse doelen van de subsidie:

 

 

- Een jongerencentrum, ook voor scholing, leerstages, vrijwilligerswerk, opvang dropouts, bijdrage 450.000 euro (totaal 1 miljoen).

 

 

- Aanleg JOP en trapveld Moerenpad, 50.000 euro. Kievitsloop en Heksenwiel krijgen al veldjes en een JOP (totaal 550.500).

 

 

- Centrum Jeugd en Gezin, in brede school Vlierenbroek in Kesteren, 117.00 euro (totaal 517.000).

 

 

- Projecten met huiskamergesprekken, tegen isolement doelgroepen, 125.000 euro (totaal 435.000).

 

 

- Reïntegratieproject Werk aan de Wijk, Samen naar Werk, ondernemerscoach en Wajong-project, 402.500 (totaal 554.500).

 

 

- Verminderen onveiligheidsgevoel, inbraken, overlast en geweld door uitrol politiekeurmerk veilig wonen en beheer achterpaden, 470.000 euro (totaal 3.2 miljoen).

 

 

- Inzet buurtcoaches en opbouwwerk, 100.000 euro (totaal 624.000).

 

 

- Aanpak wortelopdruk, zwerfvuil, aanleg parkeerplaatsen in Elzenbroek en Noortberghmoeren, 700.000 euro (totaal 1.4 miljoen).

 

 

- Herinrichting winkelcentrum De Donk, 80.000 euro (totaal 160.000 euro).

 

 

- Kunstgras en drainage op trapveldjes en skatevoorziening, 80.000 euro (totaal 160.000 euro).

 

 

Prioriteit: jongerencentrum

 

De Haagse Beemden is een jonge wijk. Eenderde van de bewoners is jonger dan 24 jaar (9.333). Nergens in de stad woont zoveel jeugd. Een grote groep verlaat de middelbare school zonder diploma. In het schooljaar 2006-2007 ging het om 12 procent, 897 jongeren. De wijkraad Bekom vraagt al jaren aandacht voor de jeugd. De drie bestaande jongerencentra hebben te weinig uitstraling, zijn te klein en er is amper plek voor muziek en optredens. Onderzoekers noemen het opmerkelijk dat in een wijk met 27.000 inwoners er nauwelijks uitgaansgelegenheden zijn als een discotheek. Hangjeugd zorgt met de nodige regelmaat voor overlast in de buurten. De grote wens van de wijk is een jongerencentrum waar jongeren zich kunnen ontplooien. Er lopen sinds kort projecten voor sport, cultuur en vrije tijd, opgezet door zowel professionals als vrijwilligers. Doel: de Haagse Beemden moet een uitdagende wijk worden voor de jeugd.

 

 

 

10 maart 2009

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN