Bron: http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/5532464/Afdalen-in-de-tijd-in-oude-groeve.ece

 

De groeve van Ossendrecht

 

“Afdalen in de tijd in oude groeve”

 

 

GroeveBoudewijn

 

Groeve Boudewijn – Ossendrecht

(Foto: www.woensdrecht.nl)

 

 

OSSENDRECHT - Professor Barabas uit de Suske & Wiske

strips heeft zijn teletijdmachine.

 

 

Groeve Boudewijn in Ossendrecht krijgt een eigen variant van reizen in de tijd: langs de steilwand van de Brabantse Wal in een ruim vijftien meter diepe put afdalen. Een duik in het verleden. In de steilwand, ontstaan door de jarenlange zandwinning voor de voormalige kalkzandsteenfabriek Boudewijn, is in de verschillende grondlagen het ontstaan van de Brabantse Wal tot ruim een miljoen jaar terug te zien. De geologische geschiedenis aan de oppervlakte. “Door over een spiraalvormig wandelpad af te dalen, loop je in feite terug het verleden in. We zijn ook van plan om op de paden te melden “u bent nu weer 100.000 jaar terug in de tijd gegaan.” Zo wordt het een plek met educatieve en toeristische waarde,” zegt de bedenker van de put, architect Louis de Jager van Forum Architecten & Planners in Tilburg.

 

Teus Rook en Bob Bergmans van woningcorporatie Vestia Midden-Nederland, eigenaar en ontwikkelaar van het 77 hectare grote terrein van Boudewijn, haasten zich te zeggen dat het gaat om een idee en dat zeker nog geen sprake is van een concreet plan. “Dit behoeft verdere uitwerking. Maar ons uitgangspunt is wel om iets bijzonder met de steilwand te doen,” zegt Rook. Vestia dient volgens Bergmans voor het einde dit jaar een plan voor herontwikkeling in bij de provincie. Die liet eerder weten in grote lijnen akkoord te kunnen gaan met het idee om in het gebied natuur, recreatie en wonen te combineren. Maar het aantal woningen, nodig om de plannen ook financieel rond te krijgen, vormde lange tijd een struikelblok. “We hadden eerst 150 tot tweehonderd woningen gepland, maar dat hebben we nu teruggebracht naar ongeveer zeventig,” aldus Rook.

 

De Woensdrechtse wethouder Pim Meeuwisse spreekt van een noodgedwongen teruggang. “Minder woningen verbetert onze positie om bij de provincie voor elkaar te krijgen dat we met herontwikkeling kunnen beginnen. Uitgangspunt van de provincie is ook dat de bouw gebaseerd moet zijn op de eigen woningbehoefte.” De woningen, onder ander rijtjeshuizen, twee-onder-éénkapwoningen en vrije kavels, zijn gepland in het zuid-westelijk deel van het terrein, tegen de Ossendrechtse dorpskom aan. Op die plaats stonden grotendeels de inmiddels afgebroken fabrieksgebouwen van Boudewijn. Het middendeel van het terrein blijft natuurgebied of wordt dat. “In dat deel gaan we heel veel aan natuurontwikkeling doen.” In dit gebiedsdeel is ook het aardkundig monument te vinden. Vestia bekijkt nog of daar in de buurt nog een uitzichtpunt moet komen, bijvoorbeeld een uitkijktoren. Wat daar in ieder geval niet komt, is een bezoekerscentrum. Zo’n centrum was eerder wel in beeld voor die plek. “Maar een solitair gebouw is niet haalbaar. Daarvoor zal het bezoekersaantal te beperkt zijn,” zegt Bergmans. Dit bezoekerscentrum verkast daarom naar het voormalige herstellingsoord Dennenheuvel, dat plat gaat. Daar komt bovendien een hotel met tachtig tot honderdveertig kamers, bedoeld voor zowel de toeristische als zakelijke markt. “In combinatie met een hotel en met daarbij een ruime parkeervoorziening, moet het wel haalbaar zijn.”

 

Dennenheuvel moet dus voor de nieuwbouw wijken. “We beginnen aanstaande maandag met de sloop. Het pand heeft geen historische waarde. De staat is slecht en er zit heel veel asbest in. Bovendien is Dennenheuvel jarenlang gekraakt geweest en dat heeft de situatie er niet beter op gemaakt,” aldus Bergmans. Vanaf de nieuwbouw worden wandelpaden aangelegd naar het natuurgebied en de steilwand in het midden van het terrein. De gemeente Woensdrecht heeft eerder als keiharde voorwaarde aan Vestia gesteld dat het complete terrein moet worden ontwikkeld. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan dat de woningcorporatie enkel voor het lucratieve hotel en woningbouw kiest en niets doet aan de steilwand en natuurontwikkeling. Bergmans: “Dit is een compleet plan. We zijn druk met allerlei onderzoeken bezig en praten ook met partijen, bijvoorbeeld voor de exploitatie van het hotel.”

 

 

Voor diverse foto’s van Groeve Boudewijn zie:

 

http://www.cubra.nl/fotografierubriek/christinedittmar.htm

 

 

Zie ook:

 

Ossendrecht in beeld

 

 

18 september 2009

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN