Bron: http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/6823113/De-hsl-van-Napoleon.ece

 

De ‘hsl’ van Napoleon

 

 

image092

 

Zicht in de Keizersdijk – Raamsdonksveer

(Foto: Kees Wittenbols – 24 augustus 2009)

 

 

RAAMSDONKSVEER - De Keizersdijk, de naam zegt het al, is genoemd naar keizer Napoleon. Hij was de man die er de eerste bestraatte weg aan liet leggen. Een stuk van die oude weg is deze week tevoorschijn gekomen tijdens reconstructiewerk aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer. Voorzitter Jan van Gils van de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe maakte dat vrijdag bekend tijdens een drukbezocht symposium over 35 jaar archeologie in Geertruidenberg en omgeving in cultureel centrum De Schattelijn. “De restanten van de weg kwamen donderdagochtend tevoorschijn,” bevestigt Gerrit Terwisga van de gemeente Geertruidenberg en projectmanager van het Keizersdijkproject.

 

Het gaat om de oostelijke rand van de tweehonderd jaar oude weg, bestaande uit solide brokken, uitgehouwen hardsteen, iets meer dan een halve meter onder het huidige straatniveau. De weg door Raamsdonksveer werd in 1811 aangelegd als schakel in de verbinding Parijs-Amsterdam, een bestraatte voorloper van de hogesnelheidslijn, maar dan bestemd voor paard en wagen. De gemeente Geertruidenberg laat de resten van de ‘Napoleonhighway’ gewoon zitten, maar het fragment van de oude weg wordt wel afgedekt met folie, waarna het verdwijnt onder een nieuwe klinkerbestrating.

 

 

Zie ook:

 

Raamsdonksveer in beeld

 

 

12 juni 2010

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Toegevoegd artikel:

 

16 juni 2010

 

Bron: http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/6842884/Knekels-onder-de-boerenkool.ece

 

Knekels onder de boerenkool

 

 

 

Resten van de Route Impériale 2 liggen verborgen onder

het huidige wegdek van de Keizersdijk in Raamsdonksveer

 

 

Vorige week kwam bij graafwerk aan de Keizersdijk een stuk van de oude straatweg van Parijs naar Amsterdam tevoorschijn. Een weg die aangelegd werd in opdracht van de Franse keizer Napoleon. De weg stond destijds op de kaart als de Route Impériale 2. In 1811 legde Napoleon de grondslag voor een modern Europees wegennet. Dat was hard nodig. In Nederland was er een onsamenhangend netwerk van zo’n 450 zand- en kleiwegen. Het hart van het nieuwe project werd gevormd door een web van veertien verharde hoofdwegen: de Routes Impériales 1e Classe. Deze wegen verbonden Parijs met alle delen van het keizerrijk. De Route Impériale 2 was de weg Parijs-Amsterdam. Primair diende de weg een militair-strategisch doel, met name de snelle verplaatsing van legeronderdelen. De weg werd zo recht mogelijk aangelegd, had een vastgesteld profiel – twee wagens moesten elkaar ongehinderd kunnen passeren – en werd met bomen omzoomd om de marcherende troepen van schaduw te voorzien. Ondanks de omvang van het project was de nieuwe weg in 1813 voor een groot deel gerealiseerd.

 

Wie de weg aanlegden, weten we niet precies. Wel is bekend dat er in Raamsdonksveer, aan de Keizersdijk, Spaanse krijgsgevangenen zijn ingezet als dwangarbeiders. Hun resten werden zo’n veertig jaar geleden teruggevonden onder een boerenkoolveldje aan de Irenestraat in Raamsdonksveer. Op het adres Irenestraat 18 woonde in die tijd de familie Kloonen. Toen bewoner C. Kloonen op een dag een put in zijn tuin groef, stuitte hij op vijf min of meer complete geraamten en een groot aantal knekels. “Een heleboel, want mijn man en mijn zoons bleven maar botten boven halen. Bovendien heeft mijn man, toen hij hier vorig jaar groef, ook al eens een schedel tevoorschijn gehaald,” aldus mevrouw Kloonen destijds tegen een verslaggever van dagblad De Stem. Kloonen groef het gat om er puin in te storten. Het gat was alweer dichtgegooid, toen amateurarcheoloog Jan Kommers uit Raamsdonksveer er een kijkje kwam nemen. Zijn herinnering: “De beenderen waren heel bros. Ze vielen zo uit elkaar. Ik heb schedels en schedelresten van vijf personen gezien.”

 

“Uit de put kwam ook een Franse bajonet tevoorschijn.” Kommers schatte dat het graf 150 tot 200 jaar geleden gegraven was. Volgens het direct na de vondst geraadpleegde streekarchief ging het bij dit graf inderdaad om resten van Spaanse krijgsgevangenen die de dwangarbeid aan deze heerbaan van Napoleon niet hadden overleefd. Franse militairen coördineerden het werk aan de weg vanuit de garnizoensstad Geertruidenberg. Zowel onder de Fransen als bij de Spaanse arbeiders vielen nogal wat slachtoffers, waarbij de Spanjaarden lukraak in de buurt van de weg onder de grond werden gestopt. Eigenlijk gewoon op elkaar in een put gegooid, want de geraamten lagen kriskras over elkaar heen. De onbekende doden in het massagraf, 50 meter van de keizerlijke route, legden mede de basis voor ons latere rijkswegennet. Het plan voor de rijkswegen, dat nog in de Franse tijd was opgesteld, werd in 1814 overgenomen door Koning Willem I. Bekend is de uitspraak van de koning: “Geen land ter wereld is rijk genoeg om zich de weelde van slechte wegen te kunnen veroorloven.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count