Bron: www.bndestem.nl

 

De metamorfose van de Galderse Heide

 

Natuur krijgt de ruimte

 

 

image044

 

Galderse Heide (1)

(Foto: Kees Wittenbols – 1 september 2008)

 

 

BREDA - De Galderse Heide bij Breda ondergaat momenteel een flinke metamorfose. Sinds november verwijderen graafmachines over een oppervlakte van 21 hectare de voedselrijke toplaag. De reden is dat Staatsbosbeheer de Galderse Heide gevarieerder van karakter wil maken. “We willen een afwisselend landschap met droge én natte heide, met bos en schraal grasland. Heide gedijt alleen op schrale grond. Daarom wordt van 21 hectare de voedselrijke bovenlaag afgevoerd. In totaal voeren we zo’n 70.000 kubieke meter grond af,” meldt boswachter Sonja Vrijenhoek van Staatsbosbeheer in Breda.

 

 

 

image042

 

Galderse Heide (2)

(Foto: Kees Wittenbols – 1 september 2008)

 

 

De Galderse Heide, onderdeel van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur, meet 180 hectare. Ze is eigendom van drie partijen: Staatsbosbeheer (100 hectare), de gemeente Breda (60 hectare) en het ministerie van Defensie (20 hectare). Tot voor kort kende het gebied een landbouwenclave van 65 hectare. Staatsbosbeheer verpachtte deze grond tot 2008. Nu wordt die ingericht als natuur. De waterhuishouding van de Galderse Heide gaat ook veranderen. Vrijenhoek: “We dempen de sloot die voor de ontwatering van de landbouwgrond zorgde. Daardoor zal het gebied natter worden. We gaan onder meer een voormalig ven in oude glorie herstellen.”

 

 

 

image008

 

Galderse Heide (3)

(Foto: Kees Wittenbols – 2006)

 

 

De kosten van de grote operatie bedragen 250.000 euro. Die worden betaald door de provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta. Begin 2010 moeten de werkzaamheden in het gebied ten zuiden van Breda klaar zijn. En dan mag de natuur haar gang gaan. Dat betekent meer kansen voor zeldzame dieren als de levendbarende hagedis, vinpootsalamander en heikikker en planten als de klokjesgentiaan. Vrijenhoek: “Het zal naar schatting zo’n vijf jaar duren voordat de beoogde natuurwaarden ook echt realiteit worden. Zekerheid daarover heb je niet. De natuur blijft grillig.” Het project maakt deel uit van de herinrichting van het Brabantse platteland. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties.

 

 

 

Zie ook:

 

Rondje Mastbos in beeld

 

 

 

28 december 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN