Bron: www.bndestem.nl

 

De Nieuwe Mark was zeker

geen routineklus

 

 

breda-mark 022

 

De Nieuwe Mark is klaar.

 Vandaag is de oplevering.

 

 (Foto: Kees Wittenbols - 2009)

 

 

BREDA - De Nieuwe Mark is klaar.

 Was het de investering van 29,5 miljoen euro waard?

 

 

 

Wethouder Van Yperen: “Laat ik beginnen met te constateren dat het zeldzaam is dat een project als dit een sluitende begroting kent. Beter nog, we hebben zelfs geld in kunnen zetten voor het nemen van maatregelen om het water later door te laten lopen tot aan de singel.” “Het geld dat Breda heeft geïnvesteerd wordt dubbel en dwars terugverdiend. De stad heeft nu een nieuwe mogelijkheid om zich te presenteren.” Oudshoorn: “Wat ook interessant is, is dat er ongeveer honderd miljoen euro is geïnvesteerd in woningen langs De Nieuwe Mark.” Willekens: “Ja, voordat we begonnen stonden er al 4 projecten op de agenda: Marquant, Markendaal Carré, Markenhage en Dok 64. Toen we eenmaal begonnen, kwamen daar al snel andere plannen bij, zoals Aan de Kade en Loods M. Nu is eigenlijk alleen nog onduidelijk wat er met het gebouw van het Kadaster gaat gebeuren.”

 

 

Zaten er grote risico's aan het project?

 

Van Yperen: “Alles wat je uitgraaft brengt een risico met zich mee.”

 

Willekens: “Ja, bovengronds zie je wat je doet, daaronder niet.”

 

Oudshoorn: “Daarom hebben we van te voren al onderzoek gedaan om de risico's zo veel mogelijk in te perken.”

 

Willekens: “En verder ging alles volgens plan.”

 

De interesse van het publiek voor het project was groot.

Is dat prettig werken, al die toeschouwers?

 

Van Yperen: “De toeloop was enorm. Ik denk dat er zelden een project zo veel bezoek heeft gehad als De Nieuwe Mark.”

 

Oudshoorn: “Ook andere gemeentes zijn een kijkje komen nemen.”

 

Het werk heeft alles bij elkaar ongeveer 3,5 jaar geduurd en in die periode hebben zich opvallend weinig problemen voorgedaan.

Was dat een kwestie van geluk of was De Nieuwe Mark toch een beetje een routineklus?

 

Oudshoorn: “Nee, dit was zeker geen routineklus!”

 

Willekens: “Alleen de logistiek al, om alle bouwprojecten tegelijk te kunnen uitvoeren, maakt De Nieuwe Mark tot iets heel bijzonders.

Bij de Haven viel dat nog wel mee, maar langs de Markendaalseweg was het knap lastig.”

 

Oudshoorn: “Weet je wat ook zo interessant is aan dit project?

In 1999, toen de eerste plannen werden gemaakt, werd er uitgegaan van een smal watertje, een veredeld slootje.

Gaandeweg is dat plan alleen maar groter en uitgebreider worden.

Dat zie je niet vaak.

Meestal is het andersom: grote plannen worden steeds verder uitgekleed.

Gelukkig is dat in Breda niet gebeurd.”

 

Van Yperen: “Ook bijzonder is dat gebouwen die al jaren in de buurt staan opeens naar voren komen.

Neem het Arsenaal, op het terrein van de Seeligkazerne.

Dat komt nu weer helemaal tot zijn recht, terwijl het vroeger ergens verstopt zat achter het voormalige politiebureau en de Kijkshop.”

 

Oudshoorn: “De Kijkshop, ooit nog uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van de stad.”

 

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een directe verbinding komt met de zuidsingel.

Wat is de stand van zaken?

 

Van Yperen: “We moeten over het terrein van de Seeligsingel en we zijn daarover nog steeds in gesprek met Defensie.

Dat gaat over veel schijven en dat kost nogal wat tijd.

Niet omdat Defensie niet wil luisteren, maar gewoon omdat het daar langzaam gaat.”

 

Als het eenmaal zover is en het stadswater wordt doorgetrokken, wat wacht Breda dan?

 

Van Yperen: “Het water zal ruim anderhalve meter lager komen te staan dan nu het geval is in De Nieuwe Mark.

Eerlijk gezegd ben ik benieuwd of de Bredanaars dat wel een goed idee vinden.

Want wat je nu ziet, De Nieuwe Mark met dat hoge waterpeil, dat is toch ook wel erg bijzonder.

Maar goed, op dit moment loopt er een onderzoek naar het doortrekken van de rivier.

Daar is een ton voor uitgetrokken.”

 

Wanneer levert dat onderzoek iets op?

 

Van Yperen: “Ach, we willen het volgende college van burgemeester en wethouders, dat in 2010 aantreedt, een advies meegeven.

Maar verder is er geen echte deadline.

We hebben geen haast.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Het water is klaar

 

Het project De Nieuwe Mark in Breda wordt vandaag officieel opgeleverd. Daarmee komt een einde aan een project dat de gemoederen jarenlang heeft beziggehouden. Als wethouder is Pieter van Yperen verantwoordelijk voor de terugkeer van het stadswater. Maar het zijn de projectleiders Eric Willekens en Dirk Oudshoorn die het project tot een goed einde hebben gebracht.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Naam “Getemde Rivier” was net iets te negatief

 

In 2004 gaven burgemeester en wethouders van Breda definitief het groene licht voor wat officieel de reconstructie van de Westflank heet. Met een budget van 29,5 miljoen euro zou de voormalige rivier de Mark weer gedeeltelijk terugkeren in de binnenstad. Ook de haven zou weer terugkeren op de plaats, waar tot die tijd een ondergrondse parkeergarage was gevestigd. De loop van de oorspronkelijke rivier wordt grotendeels gevolgd, maar de onstuimigheid die het water van een rivier doorgaans kenmerkt wordt getemperd. Om die reden kreeg het project in eerste instantie dan ook de naam “De Getemde Rivier.” Vanwege de enigszins negatieve klank is later besloten om het voortaan over De Nieuwe Mark te hebben.

 

De terugkeer van water in de stad is een besluit dat niet over een nacht ijs is gegaan. De eerste ontwerpen voor de Westflank bleken namelijk te duur voor het beschikbare budget. In 2000 was dat 23 miljoen euro, maar de kosten werden becijferd op 35,9 miljoen euro. Uiteindelijk werd een compromis bereikt met een begroting van 29,5 miljoen euro. Vanwege een geslaagde aanbestedingsprocedure bleek dat dit bedrag ruimschoots genoeg was. Beter nog, er bleef zelfs geld over. Dat geld, ongeveer 6,5 miljoen euro, is gebruikt om De Nieuwe Mark alvast zo in te richten, dat de aanleg van écht stromend water een fluitje van een cent is.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Een nieuwe historische ader in Breda

 

 

“We hebben het appartement vier jaar geleden gekocht en we hebben veel tegenslagen gehad. Maar we zijn erg blij dat we hebben gewacht.” De Nieuwe Mark, een knap project. Op papier zag het er al ‘aangenaam’ uit, maar nu het af is, is het mooier dan werd voorgespiegeld. Eerlijk is eerlijk. Jos van Opstal, ondernemer aan de Haven en voormalig voorzitter van de Bredase onroerend goedvereniging VCOB, heeft vraagtekens gezet bij uitvoering en inrichting van De Nieuwe Mark. Maar achteraf constateert hij dat er maar weinig stedelijke plannen zo goed uit de verf zijn gekomen als de terugkeer van het Bredase stadswater.

 

 

couvreur-2

 

“Ik had vooral bedenkingen bij het semi-kunstmatige karakter van de tweede fase van De Nieuwe Mark. Maar wat zie je? Dat er met de waterval toch een natuurlijke aansluiting is gekomen op de haven. Je stapt naar buiten en je hoort het ruisen van het water en dat trekt de aandacht. Erg sterk. Breda heeft het ideaalbeeld behoorlijk benaderd binnen de begroting. Politiek en bevolking hebben dit deel van de stad bijzonder serieus genomen.” Van Opstal kan niets anders dan lof uiten over de manier waarop de projectleiders binnen de begroting van 29,5 miljoen euro zijn gebleven. “Er is zelfs een overschot dat gebruikt wordt om de rivier zo in te richten, dat stromend water in de toekomst kan worden gerealiseerd.” De Bredase ondernemer is ook onder de indruk van het relatieve gemak waarmee De Nieuwe Mark tot stand is gekomen. “De gemeente en Rasenberg, de aannemer, hebben het goed georganiseerd. In verhouding is de overlast heel erg meegevallen,” zegt Van Opstal, bij wiens gebouw overigens een deel van het balkon naar beneden is komen vallen dankzij de werkzaamheden. “Er is een prestatie van niveau neergezet. Tot nu toe ben ik niemand tegengekomen die zich negatief uit laat over De Nieuwe Mark. En ik spreek heel wat mensen. Breda heeft een nieuwe historische ader tot leven gebracht.”

 

Nu het project is afgerond kan de stad het zich niet permitteren om zelfvoldaan achterover te leunen. Van Opstal: “Eigenlijk komen we nu net uit de pioniersfase. We moeten uitkijken dat dit project niet al te snel vanzelfsprekend wordt. Daarom vind ik dat er evenementen moeten worden georganiseerd die Haven en De Nieuwe Mark permanent in de spotlights zet. Dan ‘hou’ je dat positieve gevoel dat veel mensen nu hebben bij het stadwater.” “Daar zal de stad overigens wel wat voor over moeten hebben,” vervolgt Van Opstal. “Dat goede gevoel komt niet vanzelf. Het resultaat zal zeker een toename van bestedingen zijn. Dat is goed voor de binnenstadseconomie.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Festiviteiten rond het stadswater

 

 

“Nu er weer water in de binnenstad is, blijft het beeld van de stad van vroeger bewaard. We gaan redelijk vaak de stad in, het is handig dat alles zo dichtbij is. Ook is het lekker rustig hier, al zitten we in het centrum. Ik kijk ook uit naar de zomer, dan kunnen we 's avonds voor het huis aan het water zitten.” De officiële opening van wat formeel de tweede fase van De Nieuwe Mark heet, vindt vandaag plaats om 20.30 uur. De feestelijkheden beginnen op de hoek van de Markendaalseweg en de Karnemelkstraat.

 

 

geertman-2

 

Van 20.30 tot 23.00 uur is er een ‘sprankelende’ theaterroute te volgen langs het water van de Markendaalseweg naar de Haven. De route met de naam Winter Boulevard vormt een aaneenschakeling van kleine theatrale acts. Er is geen ‘verplichte’ looproute, maar de voorstellinkjes komen het best tot hun recht wanneer de bezoekers beginnen bij Dok 64. Om 21.30 uur wordt de ijsbaan in de Haven officieel in gebruik genomen. Het eerste rondje op de schaatsbaan wordt voor de opening van De Nieuwe Mark geveild. De opbrengst is voor het Glazen Huis. De omgeving van de Haven is omgetoverd in een Anton Pieck-achtig stadje, waarvan de deuren tot 23.00 uur geopend zijn. De Winter Boulevard blijft staan tot 4 januari 2009 en is, net als de ijsbaan, geopend van 11.00 tot 23.00 uur. Voor het midwinterfeest zijn allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een ijsdisco, optredens, shows en straattheater.

 

 

geertman-3

 

De toegang is gratis, maar bezoekers van de ijsbaan zijn wel verplicht om schaatsen te huren. Een deel van de opbrengst van de schaatshuur gaat overigens naar het goede doel dat wordt gesteund door het Glazen Huis. Naast de feestelijke opening van de Nieuwe Mark, de ijsbaan en het Glazen Huis is de haven vandaag (vrijdag 19 december) en ook op dinsdag 23 december ingeruimd voor de weekmarkt.

 

www.winterboulevardbreda.nl

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Feestelijke opening van de Nieuwe Mark

 

Het tweede gedeelte van de Nieuwe Mark in Breda wordt vanavond feestelijk geopend. Om alvast in de stemming te komen, heeft tekenares Mirjam Riemens in opdracht van BN/DeStem een tekening gemaakt van alle panden langs het water, van restaurant Luden tot en met Dok64 en weer terug naar de Haven.

 

riemens

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

19 december 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN