De olie wordt duur betaald

 

olievaten

 

Zelf inkopen en rantsoenen afspreken.

 

 

Met die olieprijzen worden we belazerd. Ja, India en China drijven de prijs op omdat ze steeds meer nodig hebben. De wet van de economie. In de economie spreken we van de wet van de schaarste. Als het product schaars is dan gaan de kopers tegen elkaar opbieden. Ze drijven daardoor de prijs op. Dat heeft dan niets meer met de echte waarde te maken. Olie wordt net behandeld als een schilderij van Rembrandt. Wie biedt er meer?

 

De economie van een heel aantal landen gaat op deze manier naar de ‘gallemiezen.’ De handel in olie is een wereldwijd gebeuren. Het gaat om miljarden vaten olie. De Opec maakt hier uiteraard graag gebruik van. De oliedollars vloeien hun kant op. Voor hen kan de olieprijs natuurlijk niet hoog genoeg stijgen. Vooral de westerse samenlevingen zijn zo ingericht dat we niet buiten olie kunnen. Geen olie en onze trouwe ‘vierbander’ staat roestend voor de deur. En de hele planning van ons leven valt in duigen, want hoe breng je kinderen naar school? En - meer nog - hoe krijg je die hele berg weekendboodschappen voor het hele gezin naar huis gesjouwd? Ja, dus als de benzine straks vier of misschien zelfs vijf Euro per liter kost, dan zullen we een heleboel andere zaken uit het budget moeten schrappen, maar de auto MOET rijden.

 

We hebben nu net weer een G8 achter de rug. Die pakten niet de ‘koe bij de horens’ maar blaatten dat we meer moeten doen aan alternatieve energie. Dat is allemaal mooi en aardig, maar dat lost op de korte termijn niets op. Als het even niet waait staan de windmolens stil en als het wat te hard waait staan ze ook stil, dus… En toch worden er gigantische ‘windparken’ aangelegd op het land en in de zee. Het kost een hoop en helpt een beetje. Er is altijd een permanent werkende energiecentrale naast nodig om energie op te wekken als het weer niet meewerkt. Met die alternatieven is het frutselen in de marge.

 

 

Er moeten dringend andere beslissingen genomen worden.

 

1. Er moet meer energie opgewekt worden met kerncentrales en

2. Auto’s moeten versneld geschikt gemaakt worden voor andere brandstof en

3. Er moet met de oliesjeiks onderhandeld worden over een BOVENGRENS aan de olieprijs.

 

 

 

KERNCENTRALES

 

 

kerncentrale

 

 

Het is van de gekke dat we ons laten gijzelen door een fanatieke minderheid, die - uit angst - het gebruik van meer kernenergie blokkeert. De moderne kerncentrales zijn ULTRA-veilig en voor het probleem van het kernafval zijn al veel oplossingen aangedragen, maar de anti-kernactivisten stappen niet van hun (bij-)geloof af. Door hier aan toe te geven heeft Nederland een aanzienlijke achterstand opgelopen. Het hele kernenergievraagstuk is er een van groteske hypocrisie. De elektriciteitsnetten in West-Europa zijn gekoppeld, waardoor we regelmatig Franse of Duitse atoomstroom gebruiken om tv te kijken of een ‘snackie’ op te warmen in de magnetron. Het is van groot belang dat een meerderheid in de Tweede Kamer zich uitspreekt voor snelle uitbreiding van het gebruik van kernenergie.

 

 

 

ANDERE BRANDSTOF

 

Er rijden al auto’s rond die gebruik maken van andere brandstof maar deze ontwikkeling gaat veel te langzaam. Automobilisten kunnen er natuurlijk bij aankoop van een andere auto om vragen, maar dat heeft onvoldoende invloed. Dit is uitgerekend een aangelegenheid voor de Europese Commissie om de automobielindustrie op te jagen, om haast te maken met de vervaardiging van auto’s die geen olie meer slurpen. Het is bekend dat de olieboeren dat op slinkse wijze jarenlang hebben tegengewerkt, maar dat kan en moet terzijde geschoven worden. Als we willen dat ONZE samenlevingen en economieën niet vastlopen, moet ook dat middel aangewend worden en een beetje snel graag.

 

 

 

WIJ EN DE OLIESJEIKS

 

De olieproducerende landen hebben zich verenigd in de OPEC. Dat is een bolwerk van enorme macht. Door de oliekraan te bedienen kunnen ze de westerse samenleving maken of breken. Daar staat geen macht tegenover. Er is geen evenwicht. Dat is ongezond als een monopolistisch blok de wereldbevolking gijzelt met de distributie van het zwarte goud. Het zal moeilijk zijn om daar een macht tegenover te zetten. De oliever- en gebruikers zijn zeer divers en de inkoop loopt over allerlei schijven, waarbij de grote oliemaatschappijen zoals Shell, Total, BP, Esso enzovoorts een dikke vinger in de pap hebben omdat ze zowel bij de exploratie, de exploitatie, het transport, de bewerking (raffinage) en distributie betrokken zijn. Het is niet aannemelijk dat zij zich in zullen zetten voor beheersing van de olieprijs. De bemoeienis van de regeringen in het oliewinning- en verhandelproces is aan de voorkant het verlenen van concessies en aan onze kant het opleggen van accijnzen. Zij hebben alleen maar voordeel bij stijgende olieprijzen. De consumenten, automobilisten, u en ik, wij staan moederziel alleen. Tenzij…

 

 

 

AUTOMOBILISTEN, VERENIGT U!

 

 

Auto_stoped_highway

 

 

De automobilisten hebben zich al eens verenigd. In de ANWB. Dat is lang goed gegaan. Het wegenwachtsysteem was in de tijd dat de auto’s nog niet zo goed waren een uitkomst. Je kon prima wegenkaarten bij de ANWB krijgen. Het oproepen van vakantiegangers met onbekende verblijfplaats via de Wereldomroep was nuttig in een tijd dat slechts weinigen een mobieltje mee op reis namen. Georganiseerde reizen met caravanbezitters. Hartstikke leuk. Maar was of is de ANWB een strijdbare organisatie tegenover een overheid, die jarenlang verzuimde de groei van het wegennet gelijke tred te laten houden met de groei van het wagenpark? Leverde de ANWB strijd tegen de graaicultuur van de overheid, die de automobilist via belastingen uitkneep als een citroen? Nee, de ANWB heeft haar leden en de samenleving verraden door mee te werken aan een kilometerheffing, die slechts als effect zal hebben dat je voor meer geld langer in de file zult staan. Van die zijde is geen hulp te verwachten.

 

De zittende politieke partijen? Die hebben tot nu toe met alle ‘galbakkerij’ van opvolgende regeringen ingestemd! De consumentenbond dan? Leuk om aan de weet te komen welke koelkast de voorkeur geniet. En zijn we er al uit welke flatscreen we gaan kopen? Voor een strijd tegen oliesjeiks, oliebaronnen en ‘overheidsgraaiers’ is de consumentenbond ook niet de geschikte partij. De partij van de filerijder dan? Twijfelachtig. Het is uiteraard een one-issuepartij en als zodanig zullen slechts een beperkt aantal kiezers bereid zijn er op te stemmen. Tenzij… deze partij bereid is om ook belangenorganisatie en actiegroep te zijn. United Consumers dan? Zeer sympathiek. Een goede kortingenfabriek. Maar ook geschikt om voor DE Nederlandse automobilist strijdbaar op te treden op nationaal en internationaal terrein? De automobilisten blijven moederziel alleen (en in hun hemd) staan, zolang er niet een strijdbare organisatie is, die brullend de graaiers en uitbuiters te lijf wil gaan. Die eventueel ook de oliesjeiks onder druk durven zetten, om te rantsoeneren in plaats van de markt op te laten drijven. Daar is het wachten op. Wie neemt daartoe het initiatief?

 

 

 

Th.M. van Baarle.

 

th.vanbaarle@onsnet.nu

 

11 juli 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN