Bron: BN-DeStem

 

De rebellen van de jaren zestig

kwamen uit alle rangen en standen

 

 

rebel-1

 

Wim Boluyt, Piet Hopmans, Hans Veraert en Herman Elseman, jongeren in de jaren zestig in Bergen op Zoom.

 Er broeide heel wat in die tijd, zo valt in speciale editie van “De Waterschans” over de jaren zestig te lezen.

 

 

 

rebel-2

 

Er waren plannen voor de oprichting van een Revolutionair Cultureel Centrum,

dit is een schets voor een affiche.

 

 

 

rebel-3

 

De nieuwe tijd haalde regelmatig de krant, zoals in februari 1968.

 

 

 

BERGEN OP ZOOM - De jaren zestig leken in Bergen op Zoom rustig voorbij te glijden.

 

Geen provo, geen revoltes, geen love and peace. Tot 1969. Bergen op Zoom werd op de valreep van het decennium opgeschrikt. In één nacht tijd was de hele stad volgeplakt met posters met de leus “Johnson Moordenaar.” Verantwoordelijk was een klein groepje jonge Bergenaren. Tot die harde kern behoorden ook Herman Elseman en Fons Broekhoven. “Het was een hele optimistische tijd,” zegt Herman Elseman nu. “En hier was het allemaal heel braaf. Van drugshandel was nog geen sprake. Die kwam eind jaren zestig langzaam op gang. Pas in de jaren zeventig liep het volledig uit de klauwen.” Die protestactie tegen de Amerikaanse president, ach, dat was een verzetje. Wat Elseman vooral bij is gebleven uit die tijd, is dat iedereen met elkaar optrok. Verschil in rang en stand was er onder de Bergse jongeren niet. “Van gymnasiumleerling tot bouwvakker, dat maakte niet uit.” De plek om te verzamelen was De Zwarte Kat, een bar aan de Korenbeursstraat. Later verplaatste de sien, zoals dat in de termen van toen heette, zich naar de Lievevrouwestraat, naar het Wapen van Engeland. En dat leidde weer tot protest van bewoners. Het waren kleine oprispingen. Meer niet. Elseman kijkt tevreden terug op toen. “Ik zou het zo weer overdoen,” zegt hij zonder aarzelen. “Jeugd zal zich altijd blijven verzetten. Alleen was het toen heftiger.” Hij stond samen met Broekhoven aan de basis van de oprichting van de Sosjale Joenit, de opvang voor mensen die buiten de boot vielen. Het was de eerste hulp voor mensen die drugsproblemen kregen. Die Joenit ging later op in wat we nu kennen als “De Zuidwester.” Bijzonder detail uit het verhaal van Broekhoven en Elseman: Bergse jongeren hielpen Amerikanen die niet naar Vietnam wilden. Hoe dat ging? “Ineens was er dan zo'n jongen hier en kregen we via via te horen dat we die bijvoorbeeld in Luik op het station moesten afleveren.” Wat daarvoor of daarna gebeurde, niemand wist 't, zegt Elseman. Of 't spannend was? Hij glimlacht! Die jaren zestig, toen gebeurde er nog eens iets.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Reconstructie jaren zestig

 

Over de jaren zestig in Bergen op Zoom valt veel te vertellen, zo blijkt uit het speciale jubileumnummer van De Waterschans. Van de komst van de eerste gastarbeiders tot de wilde plannen om enorm veel te slopen en drie megaparkeerterreinen aan te leggen, vlak bij de Grote Markt. Want van enig besef voor de waarde van alle monumenten was geen sprake. Slopen en nieuwbouw was het credo in die tijd, zo reconstrueerde Ad van den Bulck, voorzitter van de Geschiedkundige Kring in een bijdrage. De gemeenteraad ging met de plannen akkoord. Naar het leek zonder enig verzet, al moest er volgens Van den Bulck nog wel het nodige besloten overleg plaatsvinden. En vanuit de bevolking: geen verzet. Dat de plannen niet doorgingen, kwam meer door toeval dan iets anders. De tijdgeest veranderde. Het enige dat tot op de dag van vandaag aan toen herinnert, is de Westersingel. De aanleg van die weg doorbrak de middeleeuwse bebouwing rigoureus. Stad en haven waren altijd met elkaar verbonden geweest en dat was nu ineens gedaan.

 

 

24 december 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN