Bron: www.bndestem.nl

 

De spanning stijgt in de Driesprong

 

 

BREDA - De Molukse wijk Driesprong staat aan de

vooravond van een ingrijpende wijkvernieuwing.

 

 

Al jaren wordt er gesproken over de toekomst van het wijkje, maar het gaat er nu toch van komen. Het gaat om vijf straten, zoals de Amelandstraat en Terschellingstraat en in totaal om 93 huizen die worden bewoond door Molukse gezinnen, van de eerste tot en met de vierde generatie. Het wijkje ligt ingeklemd tussen de Tilburgseweg, de Oosterhoutseweg en het spoor. De 143 woningen aan de aangrenzende Texelstraat en Vlielandstraat zijn onlangs gesloopt, daar komt nieuwbouw. Hier woonden vijftig Molukse gezinnen die elders in de stad, soms om de hoek, zijn ondergebracht.

 

Nu is het de beurt aan het Molukse deel van de Driesprong. Wordt het ook sloop en nieuwbouw of een grote renovatie van de 93 huizen? Wat het ook mag worden, de gemeenschap blijft hoe dan ook bij elkaar, zegt woordvoerder Frits Lisapaly van de wijkraad Driesprong. “De Molukse wijk blijft bestaan, zeker. De mensen willen hier blijven wonen. De gemeenschap is hecht.” Het overleg tussen de Driesprong, woningcorporatie WonenBreburg en de gemeente Breda komt in een beslissende fase. Er is nog een derde optie: een deel nieuwbouw en een deel renovatie. De wijkraad heeft onder de 93 gezinnen een enquête verspreid met de vraag waar de voorkeur naar uitgaat. Lisapaly wil niet vooruitlopen op de uitslag. “Ik wil de enquête niet beïnvloeden. Over twee of drie weken zijn de resultaten bekend.” De huizen zijn begin jaren zestig gebouwd voor Molukkers die tijdelijk werden opgevangen in Vught en Zeeland. Tussendoor zijn de woningen een keer opgeknapt, maar ze voldoen al lang niet meer aan de eisen van de tijd. Er moet dubbel glas in, isolatie, een nieuwe keuken en badkamer, om maar wat te noemen.

 

Lisapaly (59), die op zijn zestiende verhuisde naar de Driesprong, verwacht dat de wijkplannen in de periode tussen 2010 en 2012 worden uitgevoerd. Het is volgens Lisapaly nog steeds goed toeven in de Driesprong. Hoewel er ook zorgen zijn. Vooral aan de kant van de Tilburgseweg, met de nodige bedrijven. Lisapaly: “Als de wijk mooier wordt gemaakt door een herstructurering, moeten de bedrijven eigenlijk ook meegenomen worden. Anders schiet het niet op.” Bewoners willen ook meer groen, de wijk moet kindvriendelijker en er moet een verkeersplan komen. Verspreid in Nederland wonen tussen de 80.000 en 90.000 Molukkers, in Breda tussen de 1100 en 1200. De gemeenschappen in Assen, Moordrecht, Vught en Capelle aan de IJssel zijn het grootst.

 

 

 

 

 

5 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN