Bron: http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6872197/De-vreugden-van-Maria.ece

 

De vreugden van Maria

 

mariabeeld

 

www.mariaommegang.nl

 

 

Op zondag 27 juni 2010 trekt de Maria Ommegang weer door de straten van Bergen op Zoom.

Aanvang 15.00 uur vanuit het Markiezenhof in de Steenbergsestraat.

 

 

BERGEN OP ZOOM - De Maria Ommegang heeft een relatief korte traditie. Pas vanaf 1945 trekt de religieuze stoet van zo’n duizend Bergenaren, verkleed als engel, heilige of bijbels figuur door de straten. Vroeger rond 15 augustus, Maria Hemelvaart, tegenwoordig in juni omdat er dan nog niet zo veel mensen op vakantie zijn. De stoet is gewijd aan de zogeheten Zeven Vreugden van Maria, zeg maar hoogtepuntmomenten uit haar leven zoals het ontvangen van de blijde boodschap en de geboorte van Jezus. Dat idee kwam uit de koker van de toenmalige kapelaan Ooyens die de ommegang zag als gebaar van dank omdat Bergen op Zoom in de Tweede Wereldoorlog gespaard bleef.

 

Een ommegang is trouwens niet hetzelfde als een processie. Een processie is een plechtige stoet van katholieke geestelijken en gelovigen die naar een heiligdom trekt om Christus, Maria of een heilige eren en gunsten te vragen. Een stad, kerk of plek kon zich tot heiligdom ontwikkelen wanneer er een relikwie aanwezig was oftewel een fysiek overblijfsel van een heilige (een stukje kleding, bot, tand, haar). Een dode - volgens gelovigen een ‘heilige’ of ‘martelaar’ - in kleine stukjes verhandelen is lange tijd door de Romeinse wetten ondenkbaar. Maar die worden in het jaar 386 opgeheven. Nadat het zogeheten concilie van Nicaea in 789 voorschrijft dat in een nieuw te stichten kerk een relikwie van een heilige aanwezig móet zijn, ontstaat een ware handel in relikwieën en soms ook wedijver tussen diverse plaatsen. De heiligenverering immers leidt tot de komst van vele gelovigen uit eigen land en daar buiten. Op die manier ontstaan bedevaarten en processies.

 

Een ommegang is een variant op een processie: er worden taferelen uit de bijbel opgevoerd en er rijden praalwagens mee. Uit bronnen is gebleken dat zo’n type processie in Bergen al in 1360 rondtrok: de Heilig Kruisommegang heette die. Inhoudelijk draaide het om het leven van Christus. Schilders, beeldhouwers en andere vaklieden werkten vaak wekenlang om er iets moois van te maken. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) komt er een einde aan de katholieke identiteit van Bergen op Zoom. De stad werd onderdeel van de protestants georiënteerde Republiek der Verenigde Nederlanden en katholieken mogen hun geloof niet meer openlijk belijden, totdat in 1858 de bisschoppelijke hiërarchie toch weer wordt hersteld. Het processiewezen krijgt daarna een nieuwe impuls.

 

 

 

22 juni 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN