Bron: www.bndestem.nl

 

De waarheid over Shell en Moerdijkse Hoek

 

 

 

shell%20logo

 

 

Al vanaf de eerste plannen voor de aanleg van Moerdijkse Hoek in 1994 heeft de SP in de Provinciale Staten de door Shell ongebruikte grond aan de orde gesteld.

 

 

Wij zijn altijd voor aankoop geweest door het Havenschap en vinden die aankoop zeker geen slechte zaak. Wat wij wel verkeerd vinden, is de manier waarop alles onder de pet wordt gehouden wat betreft de ware gang van zaken en het aankoopbedrag. Op 15 januari heeft wethouder Grootenboer met een brief de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de aankoop van 132 hectare grond van Shell. In die brief van twee kantjes staan veel woorden, maar niet het hele verhaal en dat is jammer. Vandaar dat de SP Moerdijk heeft besloten om datgene waarvan wij op de hoogte zijn, zelf bekend te maken. Dat zou naar onze mening eigenlijk moeten gebeuren door de verantwoordelijke leden van het openbaar bestuur, in dit geval burgemeester en wethouders van Moerdijk en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 

Enkele jaren geleden liet Shell weten bereid te zijn grond te verkopen aan het Havenschap. Dat was ongeveer op hetzelfde moment als het vervallen van de belastingaftrek op ongebruikte industriegrond, maar dat kan toeval zijn geweest. Die grond werd exclusief aangeboden aan het Havenschap tot een datum in het najaar van 2009. Als er dan geen overeenstemming was bereikt, zou Shell die grond op de markt gaan zetten. Met het voorspelbare gevolg dat er direct projectontwikkelaars beslag op zouden gaan leggen, waardoor er een definitieve streep zou kunnen worden gezet door de plannen die het Havenschap had ontwikkeld voor dat gebied. Zoals onder andere het aanleggen van een grote kademuur aan de zijde van Shell, waardoor na meer dan veertig jaar die insteekhaven eindelijk gebruikt zou kunnen worden voor laden en lossen van schepen. Dat bedrijf gebruikt alleen de eigen kade aan openbaar vaarwater, waardoor de schepen die daar aan- en afvaren geen geld hoeven te betalen aan het Havenschap. En kon er 700 meter havenkant niet worden gebruikt omdat de grond van Shell was.

 

In eerste instantie wilde de provincie de grond kopen, maar de financiële spelregels voor overheden lieten dat niet toe. Na veel overleg heeft het bestuur van het Havenschap met instemming van aandeelhouders, gemeente en provincie besloten een lening aan te gaan van honderd miljoen euro. Hierover is niet gepraat met Provinciale Staten en/of de Moerdijkse gemeenteraad. Beide controlerende organen weten zelfs op dit moment niet wat er in die door B en W en GS afgesloten overeenkomst staat. Die geheimhouding wordt door beide opgehangen aan een afspraak met Shell om tijdens de onderhandelingen te zwijgen over de grondprijs. Nu de grond al bijna twee maanden geleden is verkocht, zou er toch wel openheid over mogen worden gegeven. Beide overheden moeten, volgens de in 1968 afgesloten overeenkomst met het Havenschap, gezamenlijk bijdragen in de kosten zodra de Raad van Bestuur dat besluit. Het komt er in de praktijk op neer dat, als er in een jaar verlies wordt geleden, dat tekort aangevuld zou moeten worden door de aandeelhouders. Dat er voorlopig geen winst wordt gemaakt, is het intrappen van een open deur, zelfs de directeur van het Havenschap heeft uitspraken gedaan in die zin. Waarom B en W en GS niet openbaar hebben gemaakt dat die honderd miljoen maar voor een deel bestemd zijn voor de aankoop van de Shellgrond en dat er een groot deel bestemd is voor andere investeringen is onbegrijpelijk. Die investeringen omvatten bijvoorbeeld ook de aanleg van de hierboven genoemde kademuur van 700 meter met bijbehorende werken en het aanleggen van goede infrastructuur in dat gebied. Waaronder goede wegen en rioleringen. Deze aankoop is een reden te meer om te stoppen met de plannen voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Nut en noodzaak daarvoor was er al niet en er is bewijsbaar uitgegaan van verkeerde cijfers in de rapporten die als basis daarvoor worden gebruikt.

 

Op de avond over de Strategische Visie werd de vraag gesteld aan de aanwezige afgevaardigden uit alle geledingen van de bevolking of er meer industrieterreinen aangelegd zou moeten worden. Het scherm was te smal om alle nee-stemmen in beeld te brengen. Maar dat niet alleen, zelfs ondernemers die eerder duidelijke voorstanders waren van Moerdijkse Hoek spraken zich uit tegen verdere uitbreiding. Naar onze mening zit West-Brabant niet te wachten op het vernietigen van een hele polder in het beste zeekleigebied van Nederland. Wij willen die aanleg niet één op één vergelijken met de huidige, door gokken veroorzaakte kredietcrisis, maar vinden het wel een grote en onverantwoordelijke gok waarmee wij de volgende generatie niet willen belasten.

 

SP Moerdijk is en blijft van mening dat de inwoners van de gemeente Moerdijk zich, voor er een besluit wordt genomen, via een referendum over deze zaak moeten kunnen uitspreken. Ook met de plannen van B en W om het Havenschap te privatiseren zou dat moeten gebeuren. Zij gebruiken hiervoor wel andere woorden, maar het komt er gewoon op neer dat de gemeente geen zeggenschap meer heeft als dat plan doorgaat. Wij hopen dat Openbaar Bestuur in Moerdijk weer wordt wat die naam echt inhoudt, want zoals het gegaan is in deze zaak lijkt het daar niet eens op.

 

 

chris verschuuren

 

*Fijnaarter Chris Verschuuren is fractievoorzitter van de SP Moerdijk.

 

 

Zie ook:

 

Moerdijk in beeld

 

 

 

2 maart 2009

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN