Bron: www.bndestem.nl

 

Druk en verharding nemen toe

 

 

politieagenten

 

 

BREDA – “Het werk is even leuk gebleven, maar het gedoe er omheen is een drama.” Alhoewel slechts elf procent van de Bredase politieagenten negatief spreekt over het werk, zeggen zeven van de tien dat ze er steeds minder plezier in hebben gekregen. Dat valt voor een groot deel de korpsleiding en de politiek te verwijten, zo blijkt uit het onderzoek. “De Bredase agent aan het woord” dat de plaatselijke SP-fractie vandaag presenteert. Het is een Bredase vertaling van een landelijk SP-onderzoek dat november vorig jaar verscheen. Daarin zijn de ervaringen en meningen van tienduizend dienders opgenomen. De reacties van tweehonderd Bredase agenten zijn uit het onderzoek gefilterd, maar hun reacties wijken niet of nauwelijks af van die van de collega’s in den lande.

 

Een op de drie ondervraagden betwijfelt of er toekomst zit in een carrière bij de politie. “Voor alle ellende die ik over me heen krijg, krijg ik te weinig betaald,” zegt de een. “Ik ben nu zeventig procent van de tijd bezig met administreren. Te gek voor woorden,” zegt een ander. De korpsleiding weet volgens 63 procent van de agenten niet wat zich op de ‘werkvloer’ afspeelt. Politici scoren wat dat betreft nóg slechter. Negen van de tien agenten zeggen dat politici niet voldoende op de hoogte zijn van hun problemen. Volgens het SP-onderzoek herkennen politiemensen zich doorgaans niet in de verhalen die politici ophangen over het politiewerk. Bovendien stelt de politiek eisen die in de praktijk niet haalbaar zouden zijn. De bevolking krijgt ook een veeg uit de pan in het SP-onderzoek. Met de stelling “Het publiek heeft voldoende waardering voor de politie,” is 77 procent van de ondervraagden het oneens. Komt bij dat negen op de tien agenten vinden dat er veel te weinig wordt gedaan om agressie tegen politiemensen en andere hulpverleners tegen te gaan. Vooral met de strafmaat zijn de agenten vaak ontevreden. “Er moet harder worden opgetreden. Tegenwoordig moet alles maar mogen en kunnen,” zegt een van de ondervraagden.

 

Omdat ze meestal de eersten zijn die met problemen te maken krijgen, heeft de SP gevraagd wat de grootste maatschappelijke narigheden zijn die agenten zien voorbijkomen. Problematische veelplegers en “Marokkaanse jongeren die nergens respect voor hebben” worden het meest genoemd, maar ook verslavingsproblemen, overmatig drankgebruik en huiselijk geweld zijn dagelijkse kost voor de Bredase politieagent, constateren de SP-onderzoekers. Dit leidt tot een forse werkdruk. Van de meer dan tweehonderd geënquêteerde agenten zeggen er slechts 22 geen last te hebben van een te hoge werkdruk. Een brigadier van de noodhulp klaagt: “Ik zie de emotionele druk bij de collega’s toenemen en verharden.” Ook in dit geval krijgt de bureaucratie de schuld. Een oerwoud van falende computersystemen en het telkens weer veranderen van regels en eisen maken het politiewerk er niet makkelijker op. De Bredase SP-fractievoorzitter Patrick van Lunteren vindt dat er beter moet worden geluisterd naar de mensen die ‘dagelijks met de poten in de modder staan.’ Ook moet de bureaucratie worden aangepakt en zijn bezuinigingen op de politie “ongewenst, dom en kortzichtig.”

 

 

 

15 april 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN