Bron: www.bndestem.nl

 

Een dictee kost veel hoofdbrekens

 

 

Dictee

 

 

BRESKENS - Kinderen die dialect spreken, zijn in het voordeel bij het maken van dictees. “Ze maken geen fouten bij lange ij’s en korte ei’s,” legde een bejaarde bewoner van het Breskense zorgcentrum Hooge Platen uit. Hij zag gistermiddag meer dan zeventig kinderen van zeven West-Zeeuws-Vlaamse basisscholen zwoegen op een door plaatselijk spellingfanaat Rein Leentfaar samengesteld dictee. De uitdrukking “schijten als een reiger” hadden ze allemaal goed geschreven als ze er aan hadden gedacht dat het dialect van een lange ij een ie maakt. “We zeggen wel schieten, maar geen rieger.” Schijten en reiger waren echter niet de moeilijkste woorden, die de deelnemertjes voorgeschoteld kregen. Wat te denken van woorden als ge-sms’t, ge-emaild, rugbyt en cantharel? Mega-interessant, maar je moet wel beregoed zijn om die woorden al te weten als je 10 tot 12 jaar oud bent.

 

Malika uit groep 6 van de Openbare Basis School Breskens had er net na het inleveren van het dictee nog goede hoop op. Buurman Menno uit groep 7 gaf ruiterlijk toe dat hij het beremoeilijk had gevonden. “Ik kijk liever voetbal,” grijnsde hij. Malika niet dus. Maar dat het “wel mee viel” met de moeilijkheid, slikte ze even later in. Want ze had nog geen derde van de dertig moeilijke woorden goed. “Nog heel goed voor een leerling van groep 6,” troostte Leentfaar. Tijdens het voorlezen van het dictee door zijn vrouw kwam Leentfaar er al achter dat de schrijfoefening moeilijker was dan hij zich eerder realiseerde. Bij goedgemutst en gauwigheid hoeven scholieren slechts goed op te letten en nauwgezet te werk te gaan. Geïrriteerd en acte de présence vergen al meer kennis en bij woorden als raceten, baseballt en het eerder genoemde ge-sms’t zouden veel volwassenen ook in de fout gaan, gaven een aantal toehoorders - meer of minder schoorvoetend - naderhand toe. Leentfaar was zo slim geweest alle kinderen bij voorbaat al zeventig punten te geven. Voor elk van de dertig moeilijke woorden die ze goed hadden konden ze een punt verdienen. Laura had slechts zeven woorden fout, Jesper acht en Noëlle en Annick negen. Het kwartet scholieren van OBS Breskens verdiende de prijzen dus echt.

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dictee

 

 

 

12 juni 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN