Bron: www.bndestem.nl

 

Een schimmig spel rond

het Sint Annaplein in Oudenbosch

 

 

annaplein

 

De bouwplannen op het Sint Annaplein in Oudenbosch liggen stil.

 

Op de plaats van het oude nonnenklooster, gemeentehuis en Centrum voor de Kunsten Amadeus moeten een parkeerkelder, hofwoningen en appartementen komen. Het plan is twee jaar geleden gepresenteerd en sindsdien vernamen we er weinig van. Maar achter de schermen gebeurden zaken waar de Halderbergse gemeenteraad nu niet trots op is. Tussen de bouwcombinatie Bernardus Wonen, bouwbedrijf Van Agtmaal en Zorgvoorwonen (ZAB) en de gemeente is de verhouding ernstig verslechterd. De toenmalige wethouder Gerard Huijpen wordt daar op aangekeken. Hij moest in december om heel andere redenen opstappen.

 

ZAB-directeur Bert Horsthuis deed woensdagavond voor een groep raadsleden uit de doeken wat er scheelt: Huijpen verprutste het overleg over de aankoop van de pastorie. Huijpen wilde een van de ZAB-partijen buitenspel zetten, wilde de architect - die ZAB had ingehuurd - er niet bij. En Huijpen hield vast aan zíjn stedenbouwkundige Egbert Hoogenberk die zich van de wethouder ook mocht buigen over de verdere invulling van het plan, zoals het aantal woonruimten en de grootte daarvan. Volgens Horsthuis zijn dit zaken die de bouwcombinatie aangaan, of toch minstens in het overleg horen. Het is opmerkelijk dat het conflict nu pas komt bovendrijven. Zelfs de gemeenteraad wist van niets. Wassen de directe collega’s van Huijpen hun handen ook in onschuld? Als het college van burgemeester en wethouders wel wist van het vastgelopen plan, had het moeten ingrijpen en niet moeten wachten tot Horsthuis op een woensdagavond in april - op eigen initiatief - uitleg komt geven aan de gemeenteraad. Nu zijn de rapen gaar en wordt boos gewezen naar Huijpen, zonder dat wordt afgevraagd of Huijpen wel die volledige verantwoordelijkheid mocht dragen.

 

Achter gesloten deuren is de raad al ingelicht, maar daar heeft de burgerij niets aan, want de gemeenteraadsleden hebben geheimhouding moeten beloven. De fractie WOS wil een raadsonderzoek instellen en wordt daarin gesteund door de andere oppositiepartijen. De onderste steen moet boven, want wie weet welke lijken er nog meer uit de kast vallen? De coalitiepartijen vinden dat niet nodig, zij weten genoeg. Zo’n onderzoek zou volgens hen veel geld en tijd kosten. Of willen ze hún wethouders beschermen tegen eventuele blaam? Veel tijd is er inderdaad niet, want de bouwplannen voor het Sint Annaplein blijven liggen. Om ze vlot te trekken, zijn alle ogen gericht op de opvolger van Huijpen: Cees Lok. Met hem moet Horsthuijs van ZAB er uit komen. Huijpens’ stedenbouwkundige Hoogenberk zal met zijn plannen waarschijnlijk teruggestuurd worden. ZAB moet de bouwplannen aanpassen om de zaak rendabel (lees: winstgevend) te maken. Daarmee kunnen eventuele negatieve effecten van de crisis meteen weggepoetst worden. En de omwonenden die enthousiast instemden met de vorig jaar gepresenteerde plannen van Hoogenberk, zijn voor gek gehouden met een plan dat er niet zal komen.

 

 

Zie ook:

 

Oudenbosch in beeld

 

 

 

3 april 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count