Bron: www.bndestem.nl

 

Een stage voor kinderen

 

 

 

 

Wat is een maatschappelijke stage?

“Een vorm van leren buiten de school, waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten kennismaken met en een actieve bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Het is géén beroepsstage en geen snuffelstage. Het is een karaktervormende stage. Leerlingen komen in een omgeving waar ze zonder de stage zelden of nooit komen en geen enkele binding mee hebben. Tot 2011 doen KSE-leerlingen op vrijwillige basis of verplicht aan een (pilot)stage mee. De maatschappelijke stage moet in 20 uur, in eigen tijd en binnen 6 weken worden afgerond. In 2011 wordt de maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht gesteld. Scholen mogen dan zelf uitmaken hoe zij de stage van 72 uur in het rooster en de duur van de opleiding inpassen.”

 

Waarom zo’n stage?

“Al een aantal jaren geven Nederlanders aan dat de manier waarop mensen met elkaar omgaan een groot maatschappelijk probleem vormt. Er is grote behoefte aan meer sociale samenhang. Wellicht dat de maatschappelijke stage hier een positieve bijdrage aan kan leveren, dat de stage onze kinderen sociale waarden bij kan brengen en kan leren dat ook zij een rol spelen in de maatschappij, er verantwoordelijkheid voor moeten dragen en niet alleen bezig kunnen zijn met materiële zaken. Overigens zijn onze kinderen niet schuldig aan de huidige kredietcrisis. Appels vallen niet van perenbomen. De sociale samenhang is een van de pijlers van het kabinet Balkenende 4. Het kabinet heeft vele miljoenen gereserveerd om de maatschappelijke stage te doen slagen.”

 

Wat is uw rol?

“De leerling is samen met de school verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Mijn taak als stagemakelaar is om leerlingen die daar samen met de school niet in slagen, aan een stageplaats te helpen. Ik zoek een stageplaats, onderhoud het contact en ben aanspreekpunt voor organisaties en leerlingen.”

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

“Met de coördinatoren van de KSE stel ik voor het gehele schooljaar een draaiboek samen. Ik zoek contact met organisaties en instellingen, leg uit wat de maatschappelijke stage inhoudt en vraag of ze bereid zijn leerlingen op te nemen. Ik maak een boekje met informatie over de participerende organisaties en vervolgens organiseer ik op verzoek van de KSE een informatiemarkt in de aula waar de organisaties zich kunnen voorstellen. De leerlingen geven vervolgens drie voorkeuren op. Ik bekijk of de verzoeken gehonoreerd kunnen worden, waarop de leerling zelf een afspraak maakt met de organisatie. Samen maken ze afspraken over de invulling van de stage en ze ondertekenen het stagecontract. Is dit allemaal gebeurd, dan gaat de leerling in eigen tijd voor 20 uur op stage. Ik houd ondertussen het verloop van de stage in de gaten. Aan het eind van de stage ontvang ik van de KSE een lijst met hierop de namen van de leerlingen die een certificaat hebben verdiend.”

 

Is iedereen even enthousiast?

“Leerlingen zijn vooraf niet altijd even enthousiast. Maar als je hen tijdens de stage opzoekt of de evaluatieformulieren leest, dan zijn de meesten blij dat zij hebben meegedaan. In Etten-Leur verlenen ook veel organisaties hun medewerking. Maar ik kan mij voorstellen dat er ook zijn die minder enthousiast reageren en nee moeten zeggen. Dat is geen kwade opzet, maar omdat ze al een overspannen agenda hebben. Als er naast een veelvoud aan eigen werkzaamheden (met name in de zorg zijn die alleen maar toegenomen) en naast de beroeps- en de snuffelstages ook nog eens leerlingen aan de bel hangen met het verzoek om een maatschappelijke stage, dan kan het niet anders dan dat organisaties minder enthousiast reageren.”

 

Dilemma’s?

“De aantallen waar ik nu in de pilots mee werk, staan niet in verhouding tot het aantal leerlingen (heel zuinigjes geteld een kleine 700 leerlingen van het Munnikenheide College en de KSE) dat in 2011 verplicht een stageplek in Etten-Leur of directe omgeving moet zoeken. Bij een dergelijk scenario is niet alleen het vinden van een stageplaats van belang. Ook projecten waar een groot aantal leerlingen over het gehele jaar tegelijkertijd aan kan werken en continuïteit zijn zeker zo belangrijk, zo niet belangrijker. Het moeilijke is dat ik mij niet optimaal op 2011 kan voorbereiden omdat het op dit moment nog niet duidelijk is of de KSE en het Munnikenheide College in de toekomst gebruik blijven of gaan maken van de diensten van mijn opdrachtgever Surplus.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Gerard Gatsonides

 

Beroepsmatig op diverse vlakken actief en als vrijwilliger aangesloten bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Etten-Leur. Zorg&Welzijnsinstelling Surplus heeft Gatsonides ingehuurd als stagemakelaar voor de maatschappelijke stage.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zie ook:

 

Etten in beeld

Leur in beeld

 

 

 

26 maart 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count