Bron: www.bndestem.nl

 

Een website voor jongeren

over rouwverwerking

 

Goed idee beloond

 

 

 

Negentien ideeën die zorgen voor meer sociale samenhang

in Breda kregen eind vorig jaar een bijdrage uit het

Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling.

 

 

Er waren al praatgroepen voor de jeugd, voor lotgenotencontact. Maar jongeren praten nu eenmaal moeilijk over de dood. Ze houden hun gevoelens liever voor zichzelf. “Het is toch een taboe, ze praten er niet graag over. Vaak merken mensen in hun omgeving niet eens dat ze het moeilijk hebben. Ze houden het voor zichzelf. Maar dat is natuurlijk helemaal niet goed,” zegt Bo van Aalst van de Stichting Jeugd en Rouw. Ze ging samen met collega Agatha van Irsel op zoek naar een meer laagdrempelige manier om jongeren te bereiken. “Face to face blijkt voor veel jongeren lastig te zijn, maar via internet kunnen ze natuurlijk op een redelijk anonieme manier hun gevoelens uiten.”

 

De stichting diende een verzoek in bij het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling en kon rekenen op een bijdrage van 16.000 euro voor het ontwikkelen van een website. Sinds vorige week is www.doodgewoon-online.nl in de lucht. Op de site kunnen jongeren terecht voor informatie over rouwen, afscheid nemen en de dood. Vanaf 9 februari kunnen ze over dit onderwerp op de site ook chatten met elkaar en deskundigen. Deelnemers kunnen daarbij nicknames gebruiken, hun email-adres moeten ze wel bekend maken bij de stichting. Van Aalst hoopt dat de stichting op deze manier makkelijker jongeren kan bereiken die vragen hebben over de dood, afscheid nemen en rouwen. “Juist omdat ze anoniem blijven, verwachten we dat jongeren makkelijker hun weg weten te vinden naar de website om hun hart te luchten. We weten dat er best veel jongeren zijn die met vragen rondlopen. Die zelf iemand hebben verloren of gaan verliezen. Als ze weinig praten over hun gevoelens, blijven ze er mee rondlopen en dat kan uiteindelijk tot problemen leiden.”

 

De stichting hoopt de jongeren via verschillende kanalen te bereiken. “We hebben posters gemaakt en flyers. Die verspreiden we bij scholen, huisartsen en bibliotheken. Zo hopen we dat jongeren ons weten te vinden.” Ook hoopt Van Aalst dat mentoren en zorgcoördinatoren op scholen jongeren doorverwijzen naar de stichting en de website. “Het zou fantastisch zijn als dat een automatisme wordt: als er sprake is van rouw, jongeren op de website van de stichting wijzen.” In eerste instantie is www.doodgewoon-online.nl vooral bedoeld voor jongeren uit Breda en directe omgeving, maar de stichting ziet het als pilot-project. Van Aalst: “We zijn al tevreden als we een paar jongeren kunnen bereiken en als we ze op deze manier kunnen helpen. Maar we hopen er natuurlijk op dat de site enorm druk bezocht wordt.” Als de website aanslaat en veel bezoekers trekt, gaat de stichting het werkgebied vergroten. “Dan gaan we ons ook op buiten Breda richten. En het zou ook hartstikke mooi zijn als we kunnen gaan samenwerken met andere instanties, zodat jongeren vanuit verschillende kanten onze site weten te vinden.”

 

www.doodgewoon-online.nl (jongerensite)

 

www.dood-gewoon.nl (stichting Jeugd en Rouw)

 

 

 

7 januari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN