Bron: http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/6159067/Einde-aan-de-Hankse-pikhakenoorlog.ece

 

Einde aan de Hankse ‘pikhakenoorlog’

 

 

image002

 

 

De haven van Vissershang was jarenlang het toneel van intriges en verwijten over en weer

 

 

HANK - Ja, het was zijn eer te na om dit ‘vlekje’ binnen de gemeente voor het einde van zijn wethouderschap niet op te kunnen lossen. En dus is Wim de Jong buitengewoon content dat de ‘pikhakenoorlog’ rond jachthaven Vissershang met de invoering van nieuwe statuten en een nieuwe bestuursstructuur tot het verleden moet gaan behoren. “We zijn immers al veel te lang bezig met deze flauwekul,” zegt de Werkendamse bestuurder. “De tijd ging dringen. We hebben geluk gehad met de rol van Jan van Wijngaarden als bemiddelaar, die dat uitstekend heeft gedaan. Toen ik aantrad als wethouder, was dit dossier bij de overdracht immers het enige waarmee mij van harte succes werd gewenst.”

 

Zeven jaar geleden werd Vissershang geprivatiseerd. De haven bleef eigendom van de gemeente, maar zou bestuurd gaan worden door een nieuwe stichting. Daarin zaten watersportverenigingen Oostkil, Vissershang en Noordersprant, aangevuld met drie onafhankelijke ondernemers en nog eens drie bestuursleden die door de gemeente Werkendam werden aangewezen. Vanaf het begin was er gedonder in de glazen. Watersportverenigingen die elkaar van alles betichtten, maar vooral verwijten rond vriendjespolitiek en onenigheid over de verdeling van ligplaatsen in de bijna vierhonderd posities tellende haven kwamen steeds terug. De Jong: “Het probleem lag voorheen vooral bij wsv Noordersprant, die met onvriendelijke verhalen steeds de publiciteit zocht. Enige tijd geleden is de vereniging uit de stichting gestapt. Dat vind ik jammer, maar we proberen hun er nog steeds zo veel mogelijk bij te betrekken.”

 

In de afgelopen jaren is er regelmatig animo geweest om de haven van de gemeente te kopen, zegt De Jong. “Maar dat willen we niet. Ten eerste wilde ik deze problemen nog in mijn wethouderstermijn oplossen en ten tweede gaan de ligplaatsen fors meer kosten als we gaan vercommercialiseren. Dan betalen mensen straks 500 of 600 euro per jaar. Dat kan en wil ik niet verkopen. Het is nu een haven voor relatief kleine boten, grote exemplaren kunnen er niet in. Dat houden we zo, laat de bobo’s maar naar Hermenzeil gaan.” De nieuwe structuur bevat een driekoppig bestuur met daarin de drie in de haven opererende ondernemers. Daarboven komt een raad van toezicht. Met de benoeming van Werkendammer Van Berchum als voorzitter hoopt De Jong dat de problemen definitief tot het verleden behoren. “Een man met gezag en dat is wat we nodig hebben.”

 

 

 

 

Zie ook:

 

Hank in beeld

 

 

 

29 januari 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count