Laatste nieuws:

 

Er komt een moskee in Wassenaar.

 

 

 

Uit een betrouwbare bron heb ik vernomen dat men plannen heeft tot de bouw van een enorme grote moskee in Wassenaar, die plaats biedt aan zon 2000 personen. Deze zal verrijzen aan de Prinsenweg. Dat niet alleen, maar er komt ook een asielzoekerscentrum aan de Dr. Mansveltkade en er is ook al toestemming voor het vestigen van drie coffeeshops. Deze zullen komen in de Zuidwijklaan, Hugo de Grootstraat en op het Rozenplein. Ook zijn er plannen voor het realiseren van 2 nieuwe wijken met uitsluitend sociale woningbouw. Het gaat hier om het gebied ten zuiden van de Katwijkseweg en ten oosten van de Hogeboomseweg. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen van verschillende nationaliteiten hier onder te brengen. De inwoners van de villawijken hebben na rijp beraad en in overleg met de gemeenteraad hiertoe besloten. Hun willen hiermee aantonen dat ze toch wel het beste voor hebben met de allochtone bevolking hier in Nederland en hebben de volle overtuiging dat er best wel valt samen te leven met deze bevolkingsgroep. Tijdens het overleg kwam slechts 1 bezwaar naar voren. Het was Neelie Kroes die het hier niet mee eens was en omdat de plannen toch doorgang zullen vinden, zal zij onmiddellijk naar Amerika emigreren. Ze heeft dan ook terstond haar villa te koop aangeboden, waarvan nu al bekend is dat deze villa zal worden ingericht als een ontmoetingsruimte voor de allochtone jeugd.

 

 

Kees Wittenbols.

 

Juli 2007

 

Home