Bron: http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/5355538/Geen-geluidsoverlast-industrieterrein.ece

 

Er is geen geluidsoverlast van

industrieterrein Moerdijk

 

 

MOERDIJK - Omwonenden van het industrieterrein Moerdijk worden niet aan te veel herrie blootgesteld.

De bedrijven houden zich keurig aan de geluidsnormen die gelden op Moerdijk.

Dat blijkt uit een onderzoek dat op verzoek van Bureau Handhaving van de provincie is uitgevoerd.

 

 

image049

 

Brug over de Roode Vaart – nabij het industrieterrein – Moerdijk

(Foto: Kees Wittenbols – 22 september 2008)

 

 

De geluidszone is verruimd in het bestemmingsplan dat in 2009 is aangepast. In dat plan zijn geluidscontouren opgenomen. Op een kaart is een cirkel (geluidszone) rondom het industrieterrein getrokken. Dat gebeurt op basis van berekeningen. Binnen die zone mogen bedrijven een bepaalde hoeveelheid geluid produceren. De geluidszone was sinds 1993 niet meer verruimd. “Het was echt nodig,” vertelt Jacco Rentrop van het Havenschap Moerdijk. “Anders had de zeehaven bijvoorbeeld niet meer kunnen groeien.” Die groei is er nu wel. Kwamen er in 2000 nog 9000 schepen langs die goed waren voor de overslag van vijf miljoen ton goederen, nu zijn dat 12.000 schepen en wordt er vijftien miljoen ton overgeslagen.

 

Omwonenden van het industrieterrein waren niet blij met de verruiming.

Ze vreesden dat het geluid de leefbaarheid in de dorpen zou aantasten.

 

Dat lijkt nu mee te vallen. Bij het onderzoek zijn metingen verricht en is gebleken dat de bedrijven op Moerdijk binnen de geluidszone blijven. Sterker nog, ze houden geluidsruimte over. In de richting van Klundert en Noordschans is het geluid 3 decibel lager dan is toegestaan en in de richting van Zevenbergen en Moerdijk zelfs 5 tot 6 decibel. “Dat komt omdat er nog terrein ongebruikt is waar in de toekomst bedrijven komen. En ook de ontwikkeling van de haven staat niet stil. Er worden nog kades gebouwd, de verwachting is dat er over tien jaar dertig tot veertig miljoen ton goederen per jaar via water wordt overgeslagen. Er wordt al gebouwd aan een bouwstoffenterminal. Die alleen gaat al vijf tot zes miljoen ton overslaan.” Het is niet ondenkbaar dat door de groei van de zeehaven de geluidszone in de toekomst opnieuw onder druk komt te staan. Bedrijven op industrieterrein Moerdijk overschrijden de geluidsnorm niet. Maar het is mogelijk dat de geldende geluidszone door uitbreiding van de zeehaven in de toekomst weer onder druk komt te staan.

 

 

Zie ook:

 

Moerdijk in beeld

Klundert in beeld

 

 

 

8 augustus 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN